Boeken halen bij de afhaalbieb

In: Vrije tijd | Editie:

Tekst:

Voor De Nieuwe Bibliotheek was het op meerdere fronten een veelbewogen jaar. Er was een grote verbouwing, er startte een nieuwe directeur en er waren de bekende corona-omstandigheden. Ondanks – of wellicht ook dankzij – de beperkingen lanceerde de organisatie nieuwe creatieve initiatieven. De afhaalbieb BiebDrive bijvoorbeeld, en meer maatschappelijke initiatieven zoals een stadsbreed Taalakkoord en Informatiepunt Digitale Overheid (IDO). 

Communicatieadviseur Nynke Stoffers vertelt over de ontwikkelingen in dit bijzondere jaar, waarin er méér e-books werden geleend dan ooit tevoren: ‘De coronacrisis heeft ervoor gezorgd dat de publieke opinie over de functie van de bibliotheek aan het verschuiven is. De bibliotheek wordt meer dan eerder beschouwd als een hoeksteen in onze maatschappij. Iedereen is welkom en heeft toegang tot objectieve informatie, waarmee je een leven lang kunt leren. En zónder een algoritme van Google of internet, dat je in een bepaalde richting duwt. Ook de ontmoetingsfunctie krijgt meer waardering. We hebben gemerkt dat mensen behoefte hebben aan een praatje. Er wordt ook meer gebruik gemaakt van het nieuwscafé dat, voor zover de maatregelen het toelaten, de hele dag vol zit met bezoekers, die een krantje of tijdschrift lezen of aan het werk zijn. 

We denken graag buiten de gebaande paden

We zaten beslist niet stil 

‘In totaal zijn we zes weken dicht geweest dit jaar. Maar we zaten beslist niet stil. In maart hebben we de BiebDrive opgezet, waarmee mensen een verrassingspakket boeken bij de zijingang konden afhalen. Veel van de activiteiten die we regelmatig organiseren zijn online of gedeeltelijk online doorgegaan. Zoals de cursus Walk & Talk waarbij we werkzoekenden helpen met hun presentatie, de literaire talkshow Schrijvers On Stage en het netwerkevent Fempreneurs. bij de Pubquiz schoven online zelfs meer mensen aan dan anders. Voorlopig faciliteren we, naast de BiebDrive light, waarbij mensen gereserveerde boeken af kunnen halen bij de zijingang van bibliotheek Stad, op maandag en zaterdag om tien uur een ouderenuurtje. Dan is de bibliotheek alleen toegankelijk voor ouderen en kwetsbare mensen die nu niet goed de bibliotheek in durven. Inmiddels zijn de bibliotheken weer gewoon open, je kunt er boeken lenen en lezen, naar de film, naar een jeugdvoorstelling, maar ook naar het nieuwscafé voor het afhalen van een kopje koffie.’

We merkten dat mensen meer dan ooit behoefte hebben aan een praatje

Boeken lenen vanuit je luie stoel

‘Als organisatie proberen we met alles wat we doen echt buiten de gebaande paden te denken. We bekijken welke evenementen we online kunnen aanbieden, of we boeken bij de mensen thuis kunnen bezorgen, en of we een virtuele bibliotheek kunnen inrichten. Daarnaast hopen we onze filmfans blij te maken. Omdat er maar dertig mensen in de zaal mogen, zijn de filmvoorstellingen snel uitverkocht. Met het bedrijf Picl hebben we inmiddels een overeenkomst om veel van de films die wij draaien ook online aan te bieden.’ 

Vaker eenzaam, minder gezond

‘We hebben de naam van De Nieuwe Bibliotheek hoog te houden,’ zegt coördinator basisvaardigheden José van Bergen met een spreekwoordelijke knipoog. ‘Afgelopen september is er een aantal maatschappelijke initiatieven opgestart. Zestien lokale partijen ondertekenden het Taalakkoord, dat door ons en door De Schoor werd geïnitieerd. Onder meer de gemeente doet mee, de VMCA, Humanitas, maar ook de ROC’s en een kinderopvangorganisatie. In Almere is 19% van de mensen laaggeletterd: één op de vijf inwoners beheerst de basisvaardigheden op het gebied van taal, rekenen en digitale vaardigheden dus onvoldoende. Dat is bovengemiddeld ten opzichte van het landelijke percentage. Deze Almeerders kunnen moeilijker meedoen in de samenleving. Zij zijn vaker eenzaam, minder gezond, hebben vaker te maken met schulden en kunnen moeilijker participeren op de werkvloer. Laaggeletterdheid heeft een grote impact op de samenleving. Met het Taalakkoord willen we gezamenlijk bereiken dat iedereen in Almere naar behoefte en op zijn of haar eigen niveau mee kan doen. Elke organisatie draagt daaraan op eigen wijze bij. Met het Taalakkoord stemmen we allerlei zaken op elkaar af.

Wij zorgen dat mensen een afspraak krijgen

‘Als je niet kunt lezen, schrijven of digitaal niet vaardig bent, kun je ook niet digitaal aan de slag. Om te voorkomen dat mensen daardoor in de problemen raken, zijn er nu landelijk in de bibliotheken zogenaamde Informatiepunten Digitale Overheid (IDO). Mensen kunnen sinds september bij ons informatiepunt terecht met vragen over huurtoeslag, AOW, werk, uitkering, belastingen, rijbewijs, zorg en toeslagen. De kracht van het IDO in Almere is, dat wij alle vragenstellers precies kunnen vertellen waar ze moeten zijn. We helpen niet inhoudelijk, maar zorgen dat mensen een afspraak krijgen bij het juiste loket in Almere. Daarvoor bellen of mailen we de betreffende organisatie zelf, zodat we weten dat er contact komt en mensen ook daadwerkelijk geholpen worden. We combineren het IDO met een digitale helpdesk. Daar kunnen mensen praktische hulp vragen.’

Het hele aanbod bijeen

‘Tegelijk met het IDO hebben we de website digiwijzeralmere.nl gelanceerd. Hierop is het hele aanbod van digitale ondersteuning in de stad bij elkaar gebracht. Het gaat om een samenwerking van De Nieuwe Bibliotheek, De Schoor, Senior-Live, Computerhelpdesk Almere, het Repair Café en het Gilde. Al deze organisaties bieden ondersteuning in het gebruik van de computer, telefoon, tablet en het internet. Het kan gaan om een cursus of een reparatie. De website biedt een overzicht van het totale aanbod in Almere, en laat zich makkelijk gebruiken door mensen die minder bedreven zijn met internet.’ 

In De Nieuwe Bibliotheek gebeurt enorm veel. Van computer- en internetcursussen, (jeugd)theater, lezingen tot voorleesmiddagen. Op de website staat een agenda en ook vind je daar de spreekuren van onder meer het IDO. Kijk op www.denieuwebibliotheek.nl