Hogeschool Windesheim – Je staat er nooit alleen voor

In: Onderwijs | Editie:

Tekst:

Hoe je in je vel zit, is essentieel voor het studiesucces. Studeren hoef je bij Windesheim in Almere daarom niet alleen te doen. Heb je ondersteuning nodig, dan kun je terecht bij je studentbegeleider. Heb je problemen of klachten die je studievoortgang belemmeren, dan staan de specialisten van het Studiesuccescentrum klaar. Dit team begeleidt en adviseert studenten met uiteenlopende vraagstukken.

Melenie Payant is studentendecaan en financieel coach voor het Studiesuccescentrum. Ze helpt onder andere studenten die met studievertraging te maken krijgen. ‘Dat kan komen door een functiebeperking, medische aandoeningen, mantelzorg of bijzondere omstandigheden, maar ook als het financieel niet goed gaat. Mijn functie is breed en elke dag is weer anders. Ik krijg hulpvragen op diverse levensgebieden en er is vaak maatwerk nodig. Ik breng de situatie in kaart en zoek daarna de juiste oplossing, maar het kan ook doorverwijzing naar een externe partij zijn. Als Kiwa-gecertificeerd financieel coach begeleid ik verder studenten met geldzorgen en/of bij het inzichtelijk maken van de financiële situatie. Samen met de student kijk ik naar het financieel gedrag en welke veranderingen we daarin kunnen aanbrengen voor een financieel gezonder leven.

Vanuit het Studiesuccescentrum doen we er alles aan om zo zichtbaar en laagdrempelig mogelijk te zijn. Het helpt dat onze hogeschool kleinschalig is. Dat maakt de sfeer persoonlijker. Studenten moeten zo ongestoord mogelijk kunnen studeren, vind ik. Ze moeten ook weten dat ze bij de decaan terechtkunnen voor mogelijke regelingen en voorzieningen om hun studie zo succesvol mogelijk te kunnen doorlopen.’ 

Ze moeten vooral ook leren om trots te zijn op zichzelf

Vraag vooral om hulp! 

Soms is de hulpvraag van een student psychisch van aard. Hij of zij kan dan terecht bij studentenpsycholoog Marieke de Vries. ‘Door de kleinschaligheid van de hogeschool in Almere sta ik dicht bij de studenten. Een student met een hulpvraag hoeft bij wijze van spreken maar één deur verder aan te kloppen. De hulp die ik bied, is persoonlijk en helemaal toegespitst op de situatie van de student. Daarnaast organiseer ik groepsbijeenkomsten volgens een bepaald thema. Zo gaf ik onlangs vier sessies over faalangst. Het is voor studenten belangrijk om te zien dat zij niet de enige zijn, die daarmee kampen. Deze bijeenkomsten waren succesvol en ik ga meer groepsbehandelingen rondom een bepaalde problematiek geven. Verder houd ik me bezig met preventie – zoals suïcidepreventie-trainingen voor medewerkers – zodat zij studenten beter kunnen helpen.

Hulp vragen is niet altijd makkelijk. In deze uitdagende tijd zijn studenten veelal op zichzelf aangewezen. Ze missen het contact met medestudenten en de structuur in de dag. Ze voelen zich daardoor eenzaam. Studenten hebben studenten nodig. Ik vind het belangrijk om een veilige omgeving te bieden en te laten weten dat niemand er alleen voor staat. Soms hebben studenten te hoge verwachtingen van zichzelf. Ik houd ze voor om hun verwachtingen bij te stellen en van succesje naar succesje te werken. Maar vooral ook trots te zijn op zichzelf. Als ik ze dat laat inzien, is dat pure winst.’

Het helpt dat onze hogeschool kleinschalig is: dat maakt de sfeer persoonlijker

Het mes snijdt aan twee kanten 

Dat studenten zich, zeker in deze coronatijd, vaak eenzaam voelen, merkt ook vierdejaars student Commerciële Economie Bram Nederlof. Hij is vanaf het begin van zijn studie actief betrokken geweest bij hogeschool Windesheim. Zo zit hij niet alleen in de deelraad, maar ook in de medezeggenschapsraad. Sinds dit schooljaar begeleidt hij als studentcoach nieuwe studenten zodat zij makkelijker hun weg vinden binnen de hogeschool. ‘In principe begeleid ik studenten binnen mijn eigen vakgroep. In mijn geval twee studenten Commerciële Economie en één Communicatie. Dat is prettig want je kunt putten uit eigen ervaring, je kent de docenten en de vakken. 

We hebben eenmaal per week een kort contactmoment, tenzij een student met een probleem zit. Als we zelf geen oplossing hebben, verwijzen we de student door naar hulpverleners binnen de school. Wat ik nu vooral hoor, is dat studenten worstelen met het feit dat ze hun medestudenten niet ontmoeten bij colleges en niet kunnen genieten van het studentenleven. Ze voelen zich alleen, zeker als ze net in Almere zijn komen wonen. Hoewel ik aan de situatie niets kan veranderen, kan ik wel een luisterend oor bieden. Een studentcoach heeft daarom zeker meerwaarde. Wat fijn is: voorafgaand krijg je twee trainingen en een interventie. In de trainingen leren we waar we op moeten letten (empathisch vermogen) en hoe we studenten verder kunnen helpen. Ik vond dat leerzaam. Zo snijdt het mes aan twee kanten.’