Voor een groene, gezonde en duurzame stad!

In: Vrije tijd | Editie:

Stad & Natuur is al 12 jaar dé partner in Almere als het gaat om de groene, gezonde en duurzame stad. Bekende locaties zijn onder meer de schaapskooi in het Vroege Vogelbos, het natuurbelevingcentrum bij de Oostvaardersplassen en het hoofdkantoor op Stadslandgoed de Kemphaan, waar de Stichting veel schoolklassen ontvangt en evenementen organiseert.

Liesbeth Bronkhorst is directeur/bestuurder van Stad & Natuur (S&N). Ze vertelt: ‘Met onze programmalijnen recreatie, educatie en participatie brengen we de mensen dichterbij de natuur en de natuur dichterbij de mensen. In de afgelopen jaren zijn we uitgegroeid tot een volwaardig expertisecentrum. Wij dragen bij aan het positieve, groene en innovatieve karakter van Almere.’ Jaarlijks bezoeken zo’n 200.000 mensen de locaties van S&N in Almere, nemen zo’n 33.000 bezoekers deel aan de activiteiten en evenementen en doen 20.000 kinderen uit het basisonderwijs en 950 studenten uit het voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs mee aan diverse vormen van natuur- en milieueducatie.

Verschillende thema’s 

Binnen haar aanbod voor basisscholen zet S&N de beleving van het Almeerse groen en water centraal. Liesbeth: ‘Onze lesprogramma’s sluiten aan bij de verschillende thema’s die leven in de stad. Bijvoorbeeld ons lesprogramma FloriAlly, met educatieve materialen gebaseerd op de thema’s van de Floriade. Dit programma ontwikkelden we samen met Floriade BV, Collage-Almere en de gemeente. Verder hebben we met Floriade BV en uitgeverij Young & Connected een landelijk lesprogramma voor de basisscholen opgezet.’

Almeerders met omgeving verbinden 

S&N zet in op groei van het aantal vrijwilligers dat actief is voor groen Almere, op de S&N-locaties én elders in de stad. Liesbeth: ‘Wij werken daarom samen met zo’n 20 (groene) vrijwilligersorganisaties die vaak een plekje hebben op de locaties.’ De Stichting richt zich op thema’s die de duurzaamheidsagenda van de gemeente Almere en gezonde jeugdprogramma’s meer inhoud geven, en werkt hiertoe samen met tal van lokale en regionale partners op het gebied van cultuur, natuur, techniek, voedsel en gezondheid. Men zoekt ook nieuwe locaties. Liesbeth besluit: ‘Almere groeit. En wij willen graag meegroeien. Dan krijgen straks ook nieuwe Almeerders de ruimte om zich met hun omgeving te verbinden.’