Almere is straks een echte studentenstad

In: Reportage | Editie:

Tekst:

Almere studentenstad: nog niet zo lang geleden had dat bij sommigen stevig op de lachspieren gewerkt. Die dagen zijn geteld. Op het grote parkeerterrein tussen het ziekenhuis en het winkelcentrum staat over een paar jaar een nieuw pand van Hogeschool Windesheim, als onderdeel van een complete campus. Lifestyle Almere praat over die plannen met Felix Sanders en Paul Wilhelmus, projectleiders van de gemeente Almere, en Kees Stolwijk, directeur van Hogeschool Windesheim Flevoland.

Voel je je ergens goed en thuis, dan ben je aantoonbaar succesvoller in je studie

Midden in de stad

Dat de campus zo pontificaal midden in het centrum komt, is een bewuste keuze, legt Paul uit: ‘Je wilt een campus niet ergens op een eiland, of buiten de stad neerzetten. Dat gebeurt in veel andere steden wél, door ruimtegebrek. In Almere laten we de campus onderdeel uitmaken van de stad, omdat je er dan aan alle kanten wat aan hebt. De bibliotheek, de horeca en de levendigheid in het gebied. Dat was altijd al onze visie. Daar kwam de vraag van Windesheim om meer ruimte bij, maar ook van Aeres, UVA en VU die met Almere wilde praten over studentenhuisvesting. Onderwijs vraagt om grote oppervlakten, flexibiliteit en ruimte om met groepen samen te werken. Ook de nabijheid van het station is belangrijk, want meer dan de helft van de studenten van Windesheim komt van buiten Almere.’

Eerder op eigen benen

Dat de campus ook studenten van buiten Almere zal huisvesten, ziet Kees Stolwijk als een groot voordeel: ‘Kruisbestuiving met universitaire studenten en studenten van de Hogeschool van Amsterdam zal bijdragen aan de levendigheid. Zo haal je een bredere doelgroep naar de binnenstad van Almere.’ Maar ook zijn eigen studenten zullen veel baat hebben bij de campus, zegt de Windesheim-directeur: ‘Veel HBOstudenten kiezen ervoor om thuis te blijven wonen. De campus verkleint nu de stap om in je studententijd op eigen benen te gaan staan. Volgens mij voegt dat iets wezenlijks toe aan je persoonsvorming en de stap naar onafhankelijkheid en volwassenheid. Daardoor ben je wellicht net iets completer gevormd, als je de arbeidsmarkt betreedt.”

Een beter netwerk

‘Bovendien vormt een fijne studietijd een onlosmakelijk deel van je leven,’ vervolgt Kees. ‘Het heeft echter ook een serieuzere invalshoek. Voel je je goed en thuis, zowel in je woon- als in je leeromgeving, dan ben je aantoonbaar succesvoller in je studie. Het is niet alleen een kwestie van leuk, gezellig en biertjes drinken. Het maakt ook dat je sneller en effectiever aan de slag gaat en met een beter netwerk afstudeert. Op een campus tref je medestudenten, leg je makkelijker contacten en ervaar je echt dat studentenstadgevoel.’ Alle eisen naast elkaar Een uitgesproken visie, die wellicht net iets anders is dan die van een gemeente. ‘Inderdaad,’ beaamt Felix Sanders: ‘Wij hebben het dan ook niet zelf bedacht, maar juist alle partijen erbij betrokken. DUWO als grootste studentenhuisvester van Nederland, maar ook de onderwijsinstellingen: ze kijken allemaal mee. Elk vanuit hun eigen perspectief en met hun eigen ideeën. De VU en UVA hebben dit eerder meegemaakt in Amsterdam en daar leren wij graag van. Maar wij hebben bijvoorbeeld weer ons eigen parkeerbeleid. Al die verschillende eisen leg je naast elkaar.’

Geschikt voor studenten en starters

Felix vertelt wat uit die optelsom tevoorschijn komt: ‘Het hospitaalgarageterrein meet een kleine 20 duizend vierkante meter en daar komt een programma op van 70 duizend vierkante meter. Dat betekent een enorm hoge dichtheid. Om de impact te duiden: aan de ongeveer 2.500 woningen in het centrum worden 1.250 studentenwoningen toegevoegd.’ Paul: ‘Daarnaast bouwen we er ook nog veel andere woningen bij. Tot 2030 zien we ruimte voor meer dan 6.000 woningen in en om het centrum. Die komen deels op nog niet bebouwde plekken, maar ook in het Stationskwartier, dat momenteel een opknapbeurt krijgt. Zulke locaties zijn heel geschikt voor studenten en starters.’

Na bijna twintig jaar gaat het gebeuren…

In 2023 gaat, vóór het gebouw van Windesheim, de eerste spade de grond in. ‘Parallel daaraan,’ vertelt Felix, ‘begint de bouw van de garage, waarna de studentenwoningen volgen, deels op het dak van de parkeergarage en deels los ervan. 2025 zijn de eerste opleveringen, de laatste vinden naar schatting in 2028 plaats.’ Paul vult aan: ‘Dat wordt een heel bijzondere oplevering. Daarmee voltooien we namelijk het nieuwe centrumdeel, waar we in 2009 aan zijn begonnen naar het masterplan van OMA, het bureau van Rem Koolhaas, gemaakt door Floris Alkemade, tot voor kort rijksbouwmeester. Opvallend eraan is onder meer dat het parkeren, de expeditie en de busbanen erin zijn ‘weggewerkt’, onder het zogenoemde gebogen maaiveld. Daar bovenop staan retail en horeca, en daar weer bovenop komt bewoning. In dat idee is het parkeerterrein naast het ziekenhuis nu nog een buitenbeentje. Met dit project wordt het gebogen maaiveld daarop doorgetrokken. Op het deel aan de Esplanade bouwt Windesheim haar nieuwe hoofdgebouw, op de rest komen de studentenwoningen.’

Almere kan het óók

Naast voldoen aan de groeiende behoefte aan studentenhuisvesting gaat de campus ook een belangrijke bijdrage leveren aan het karakter van Almere, zegt Paul: ‘Waar de Esplanade ooit een redelijk leeg plein was – op wat mooie dagen en de kermis na – is die inmiddels mooi vergroend. Dat zal straks nóg een stuk verlevendigen, met naast de campus nu ook al de Kunstlinie met onze schouwburg en horecagelegenheden. Daarom zijn we ook zo blij dat we een onderwijsinstelling als Windesheim voor langere tijd aan Almere kunnen binden. Dat zijn grote stappen in het wordingsproces van een stad. We zijn pas 45 jaar oud en hebben geen honderden jaren universiteitsgeschiedenis. Dat moeten we wat sneller opbouwen. Dit is daarin een belangrijke stap.’ Dat die stap mogelijk is, weet ook Kees zeker: ‘Een aantal steden heeft al aangetoond dat je tot studentenstad kunt uitgroeien, zonder dat je dat – zoals Delft, Leiden of Amsterdam – al eeuwen bent geweest. Denk aan Eindhoven, Enschede en Tilburg: allemaal nieuwe studentensteden, die deze stap al met succes hebben gemaakt. Almere kan dat ook.’

Studenten brengen kleur en reuring

Niet alleen de studenten profiteren van de campus, ook Almere zelf zal er de vruchten van plukken, meent Kees stellig: ‘De stad is gebaat bij een goed en soepel draaiende economie. De studenten die bij ons uitstromen gaan bijdragen aan de economische groei. Zij worden immers vaak ondernemers, die de werkgelegenheid een impuls geven. Bovendien maakt de aanwezigheid van een hogeschool de stad aantrekkelijker voor bedrijven om zich er te vestigen. En dat is uiteraard óók weer goed voor de werkgelegenheid. Regionale en lokale ondernemers hebben er eveneens baat bij, want net als ieder ander geven studenten geld uit en daar varen horeca en retail wel bij. Het voegt gewoon effectief iets toe aan de kleur en reuring in de stad. En vergeet de kunst- en cultuursector niet. Daar zijn studenten over het algemeen in geïnteresseerd en ruim vertegenwoordigd. We zitten dicht bij het KAF.’ Ook het aanzicht van Almere zal er flink op vooruitgaan, vertelt Paul: ‘Er wordt echt iets toegevoegd aan de skyline. Wat je nu al ziet vanaf de overkant van het Weerwater, is prachtig en iconisch. Daar komt straks nog een toren bij. Hoe meer Almere groeit, hoe meer het Weerwater in het hart van de stad komt te liggen. In dat opzicht is dit project ook heel belangrijk.’

De campus als visitekaartje

Op de vraag hoe de campus straks in het geheel moet passen, antwoordt Paul eerst met één enkel woord: ‘Routes.’ En dan, na een kleine pauze: ‘Routes: de Groene Loper speelt daarin een sleutelrol. Veel mensen komen vanaf het station. Veel routes lopen straks door de campus heen, zodat het geen geïsoleerd deel wordt. Als gemeente kijken we goed naar de logische stromen, maar ook hoe daar plekken komen om te ontspannen, zoals de Stadhuispromenade die nu wordt vergroend, en de Esplanade. We zijn heel blij met de samenwerking met DUWO, die veel ervaring heeft met het goed huisvesten van studenten. De campus wordt een visitekaartje voor DUWO en Windesheim, maar we kijken natuurlijk primair vanuit de gebruiker. Hoe zorg je dat die goed van A naar B komt, dat er plek is om zijn fiets te stallen.’ Felix vult aan: ‘Maar ook dat hij kan sporten in het weekend. Rondje Weerwater krijgt een hele track, een ideale afstand om een rondje hard te lopen. Verder kijken we naar de bestaande parkeergarages en de ontsluiting daarvan. Dat mag er niet op achteruit gaan. We willen het zelfs verbeteren.’

Die droomplek maken we met z’n allen

Paul sluit af met een denkbeeldige dag in de toekomst: ‘Straks studeer je daar aan de Esplanade, vanwaar je naar de overkant loopt en de schouwburg binnenstapt of naar de bioscoop gaat die aan het Forum ligt. Als je aan het eind van zo’n avond teruggaat naar huis, ga je naar de veertiende etage en kijk je uit over het Weerwater, richting Hortus, de groenste woonwijk van Almere. Dat is toch een droomplek? Die gaan we nu met zijn allen realiseren.’

Een fijne studietijd legt een stevig fundament onder de rest van je leven

De komende jaren worden er veel projecten ontwikkeld in Almere Centrum. Daarover heb je in deze en vorige edities van Almere Lifestyle artikelen kunnen lezen. Daarnaast staat er informatie over deze projecten op de site https://centrum. almere.nl/ en kun je je abonneren op de nieuwsbrief. Nu is er ook een plek waar de gemeente het gesprek aan kan gaan met de inwoners of andere belangstellenden voor deze projecten. In het Info Centrum vind je informatie over projecten die momenteel gerealiseerd worden in het stadscentrum, zoals de aanleg van het stadspark op de Stadhuispromenade of de tweede fase van de Esplanade. Maar er is ook informatie over projecten die pas op de langere termijn zichtbaar zijn in Almere Centrum. Zoals de bouw van de campus met 1.250 studentenwoningen en nieuwe huisvesting voor Hogeschool Windesheim. Er is een maquette die laat zien, waar er nog gebouwd kan worden in de binnenstad. Omdat de zuidoever van het Weerwater straks onderdeel is van Almere Centrum, vind je ook informatie over de Floriade en de toekomstige Hortuswijk. Je kunt diverse filmpjes bekijken en op de leestafel tref je artikelen en boeken aan over de verschillende projecten. Van woensdag tot en met zaterdag – tussen 12:00 en 17:00 uur – kun je binnenlopen om rond te kijken of een gesprek aangaan met één van de medewerkers in het Info Centrum aan de Donjon 3-5 in Almere Centrum.