Pleegouders Daan en Annet – Liefde en aandacht voor het kind van iemand anders

In: Overig | Editie:

Tekst: | Fotografie:

Als kinderen door allerlei omstandigheden niet thuis kunnen wonen, dan is het fijn om hen zo dicht mogelijk bij huis opvang te bieden. In Almere zijn er zo’n 500 pleeggezinnen, die samen ruim 600 kinderen en jongeren opvangen. Dat zijn mensen zoals jij en ik, met ruimte in hun huis én hart om hen een stabiele plek te geven als ze dat thuis (even) niet kunnen vinden. Mensen zoals Daan en Annet, die voor zoontje Micha en pleegkindje Ayse zorgen. 

Wij vinden het belangrijk dat de band met haar moeder in stand blijft

Al vanaf het begin van hun relatie spraken Daan en Annet erover. Het (helpen) opvoeden van een kind van wie zij niet per se de biologische vader en moeder hoefden te zijn. Daan: ‘Er zijn genoeg kinderen die een goed thuis nodig hebben. Wij kunnen dat bieden.’ Vier jaar geleden raakte Annet zwanger van zoontje Micha en twee jaar later begonnen de eerste serieuze gesprekken met Vitree. 

We namen er de tijd voor

Annet: ‘Om pleegouder te worden doorloop je eerst een traject van ongeveer een half jaar. Wij hebben er wat langer over gedaan. Na de eerste informatieavond namen we de tijd om bewust na te denken of we dit echt wilden. Daarna volgde een aantal gesprekken, plus de Vitree Basistraining van vier avonden. Heel fijn, want je hoort dan onder meer allerlei praktijkverhalen van andere pleegouders. Binnenkort is er een terugkomavond van de basistraining, en verder wil ik het Pleegouder Café in Almere Poort eens gaan bezoeken. Het contact met Vitree verloopt heel prettig. Onze pleegzorgbegeleidster Carolien is ons directe aanspreekpunt.’ 

Je moet snel kunnen schakelen

Daan en Annet wilden graag een onderplaatsing: hun pleegkind is dan minimaal twee jaar jonger dan Micha. De vier dagen oude Ayse kwam op hun pad. Daan: ‘Ik werd gebeld dat er drie weken later een baby zou worden geboren. Als aanstaande pleeg-ouder moet je dan snel kunnen schakelen. Dat deden we. Ook Micha pakte het fantastisch op om ‘ineens’ een zusje te hebben. Dat kwam ook doordat we hem er vanaf het begin bij hebben betrokken. Hij wist dat er een kindje zou komen, dat niet in mama’s buik had gezeten. Ze gaan heel leuk met elkaar om.’ 

Een stabiele en veilige omgeving

Om ieder kind een zo passend mogelijk thuis te bieden, zoekt Vitree een diversiteit aan pleegouders: samen of single, LHBTQ+, van twintigers tot mensen met jarenlange levens- en/of opvoedervaring. Iedereen met een stabiele levenssituatie kan van betekenis zijn. Nieuwe pleegouders worden door Vitree zorgvuldig gescreend en voorbereid op hun taken. Samen met jou wordt gekeken wat past en wat jij kunt bieden.

Het gaat heel natuurlijk

Zonder er zelf bewust mee bezig te zijn, betekenen ze veel in het leven van Ayse en haar moeder. Regelmatig krijgen ze ook te horen hoezeer mensen hen bewonderen om wat ze doen. Annet: ‘Net als andere pleegouders combineren we ons werk en onze vrije tijd met de zorg voor beide kinderen. Dat gaat heel natuurlijk. Laatst sprak ik een andere pleegmoeder. Ze zei – en dat vond ik heel mooi – ‘Ik heb geen moederwens, maar wel een zorgbehoefte’. Die zorgbehoefte voel ik ook. Niet alleen voor mijn eigen kind, maar ook voor het kindje van iemand anders die het kan gebruiken. Daar doe ik het voor.’ 

Ook jij kunt van betekenis zijn!

In Almere bestaat een grote behoefte aan pleegouders. Heb jij ruimte in je hart en in je huis om een kind voor korte of langere tijd te kunnen opvangen, eventueel ook parttime? Samen met jou kan Vitree er voor zorgen, dat kinderen die niet thuis kunnen opgroeien in Almere kunnen blijven. Dichtbij hun familie, vrienden en hun eigen school en clubjes.

Gedeeld ouderschap

Het contact met de moeder van Ayse verloopt goed. Daan en Annet betrekken haar zoveel mogelijk bij het opgroeien van haar dochter. Daan: ‘We sturen haar regelmatig foto’s en e-mails, en gaan ook bij haar op bezoek. Toen dat tijdelijk niet kon, hielden we contact via videobellen. Wij vinden het belangrijk dat de band met haar moeder in stand blijft, vooral voor de toekomst van Ayse. Pleegouderschap is een mooie manier om het ouderschap te delen. Nu heeft Ayse een biologische mama, pleegouders én een grote broer die allemaal veel van haar houden.

Wil je wel eens weten wat jij kunt betekenen?

Kijk op www.vitree.nl en kom dan eens langs op een informatieavond.