Playing for Success – Succes verzekerd!

In: Onderwijs | Editie:

Tekst: | Fotografie:

Robert Mienstra, docent bij Playing for Success, ontvangt de kinderen persoonlijk in het Playing for Successlokaal van betaald voetbalclub Almere City FC. Zij krijgen een voetbalshirt in de kleuren van de club, met een eigen rugnummer. Bij dit unieke, naschoolse programma ontdekken zij dat leren leuk kan zijn en dat ze meer kunnen dan ze denken.

Lifestyle Almere heeft het voorrecht Eos Wijnands negen weken lang te volgen bij haar tijd bij Playing for Success. Eos (11) zit in groep 7 van de Europaschool (een school van de Almeerse Scholen Groep) in Poort. ‘We zijn een team en we horen bij elkaar. We helpen elkaar!’ zegt Robert Mienstra tijdens zijn inleidende praatje. De leerlingen luisteren aandachtig. Ze hebben al een eerste kennismakingsbijeenkomst gehad. Vandaag begint het echte programma van Playing for Success. De opdracht is om de capaciteit van het stadion op te meten. ‘Wat is capaciteit?’ Bijna alle vingers gaan omhoog. ‘Kijk eens naar buiten, hoeveel tribunestoelen zijn er, schat je?’ Na het ‘schatten’ begint het echte werk. Er worden teams gevormd en samen moeten ze exact uitrekenen hoeveel stoelen het stadion van Almere City FC telt. Eos vindt het allemaal maar wát spannend. Ze zag een A4-tje over Playing for Success op het informatiebord van haar school. Hoewel ze zelf fanatiek basketbalster is, leek het haar leuk om voetballen te combineren met leren. ‘Eos komt goed mee op school,’ vertelt haar moeder Bianca, ‘maar ze vraagt veel van zichzelf. Dat maakt haar soms onzeker over haar kunnen. Dat is de belangrijkste reden om mee te doen aan het programma.’

Ja, ik kan het!

Eos en haar team lopen mee met Levi, derdejaars Pabostudent. Hij is enthousiast over deze manier van lesgeven: ervarend leren. Hij leert zijn groep een trucje om snel uit te rekenen hoeveel stoelen er in een vak staan, zodat die niet één voor één geteld hoeven te worden. Opvallend is hoe gul de begeleiders zijn met complimentjes. ‘Complimenten geven een positief gevoel,’ vertelt Levi. ‘Als je orde wilt houden, kun je roepen dat iedereen zijn mond moet houden. Maar je kunt ook de leerlingen complimenteren die keurig stilzitten. Beloon positief gedrag.’

‘Jullie hebben het goed gedaan. Als je twijfelt of je wel kunt rekenen op school, denk dan hier aan terug,’ zegt Robert als de kinderen met hun eindtotaal terugkeren. Hij zal dit vaker zeggen de komende weken. 

Zeker voor de camera

Een paar weken later zitten de leerlingen in de perskamer van Almere City FC. Dit is wat ze altijd op televisie zien. Ze zijn zichtbaar onder de indruk. Zojuist hebben ze van Robert geleerd wat open en gesloten vragen zijn, en waar ze op moeten letten bij een interview. Binnen een team mogen ze elkaar ondervragen. Ook de cameraman en -vrouw komen uit de groep. ‘Als je voor de camera durft te staan, dan stelt een spreekbeurt niets meer voor,’ belooft Robert.

Als een volleerde interviewster stelt Eos haar vragen en ook het beantwoorden gaat haar soepel af. Wat vindt ze tot nu toe van Playing for Success? ‘Ik vind het leuk en gezellig,’ straalt ze. ‘Ik dacht dat we veel zouden voetballen, maar we krijgen allerlei spelvormen. Ik had ook meer leerdingen verwacht, zoals sommen maken. En dat we bijles zouden krijgen. Maar dit is veel leuker! Op school weet je dat je leert, hier doe je het ongemerkt. Intussen leer je heel veel.’ Ze vertelt dat ze die week een nieuwskring had en dat het goed ging: ‘Ik had meer zelfvertrouwen.’

Opbloeien 

In de daaropvolgende weken erna zie je de kinderen groeien. Ze durven tóch maar mooi mee te werken aan een live radio-uitzending! En wie kan zeggen dat hij het lef had om een paar regels voor een rap te maken en in te spreken in een (mobiele) studio ten behoeve van een heuse cd? Het programma zit knap in elkaar. Op een speelse manier leren de kinderen taal, rekenen, en algemene ontwikkeling. Minstens zo belangrijk is het om de kinderen ook op sociaal vlak sterker te maken en te leren functioneren in een team. Zoals bij het tribunespel waarbij een duo multiple-choice vragen moet beantwoorden en snelheid bonuspunten oplevert. Eos en haar partner tekenen voor de overwinning. 

Veel te snel voorbij

De laatste les breekt aan. Voor deze feestelijke bijeenkomst zijn alle ouders uitgenodigd. Robert neemt de afgelopen weken door en vertelt hoe trots hij op de groep is. De leerlingen mogen opschrijven, wat ze leuk vonden en wat ze hebben geleerd: ‘Het was nooit saai’ en ‘Ik durf nu veel meer’. Alle ouders en kinderen spelen vervolgens het beroemde rode en gele kaartenspel op de tribune. Bij terugkomst wacht hen een verrassing: profvoetballer Tim Receveur vertelt zijn verhaal en beantwoordt de vragen die op hem worden afgevuurd. Dan is het tijd voor het certificaat dat wordt uitgereikt door Hans Theeboom van de Almeerse Scholen Groep. Eos straalt. Het is geweldig om te zien hoe ze is gegroeid. Wat vond ze het leukste aan de afgelopen weken? ‘De gezelligheid en dat we dingen met zijn allen deden,’ zegt ze. ‘Ik was eerst best verlegen. Nu durf ik meer voor mezelf op te komen. Ik heb zelfvertrouwen gekregen door wat we allemaal moesten doen. Ik vind alleen dat het veel te snel voorbij is gegaan.’ Wat ze het leukste vond? ‘Rekenen in het stadion.’ Zou ze het andere kinderen aanraden? Ze knikt enthousiast. Met een groepsfoto komt de laatste les tot een einde. Er is ontzettend veel gebeurd. De leerlingen hebben veel geleerd en vooral ook: enorm genoten. Om met Eos te spreken: ‘Ik zal dit nooit meer vergeten!’

Over Playing for success

Playing for Success is een landelijk naschools programma voor kinderen van 9 tot 14 jaar. Het gaat om kinderen die door sociaal-emotionele redenen op school – soms tijdelijk – minder goed meekomen. Het programma is erop gericht kinderen te motiveren, te inspireren en hen te laten ontdekken dat leren vooral ook leuk kan zijn. Zo krijgen ze hun zelfvertrouwen terug en nemen hun schoolprestaties vaak vanzelf toe. Selectie vindt plaats via school. Playing for Success Almere is een unieke samenwerking tussen Almere City FC, primair en voortgezet onderwijs van de Almeerse Scholen Groep, de gemeente en mbo en hbo-instellingen.

Info: http://www.pfsalmere.nl