Ledenraadslid – Taal voor het Leven

In: Column | Editie:

Sietske van Oogen-Visser

Geboren en getogen in Amsterdam,  sinds 1976 woonachtig in Almere.

Aan mij de eer om als ledenraadslid de column van de Rabobank te schrijven. Eerlijk gezegd had ik wel wat lef nodig om de uitdaging aan te nemen. Mijn motivatie ligt vooral in het feit dat ik graag iets met u wil delen.  

Om in de samenleving soepel te kunnen functioneren zijn – naast een dak boven je hoofd en voldoende eten, drinken en
kleding – het beheersen van taal en taalvaardigheid ook belangrijke voorwaarden. De overheid pleit voor een participatiemaatschappij;  ieder moet meedoen en zichzelf kunnen redden. We worden steeds vaker aangewezen op onze eigen vaardigheden. En dat kan voor sommigen een struikelblok zijn. Wist u dat 1 op de 9 Nederlanders tussen de 16 en 65 jaar moeite heeft met die zelfredzaamheid, omdat men niet uit de voeten kan met taal? Kinderen voorlezen, solliciteren, digitaal een aanvraag doen via internet, stemmen voor verkiezingen… Dingen die voor u en mij vanzelfsprekend zijn: liefst 1.5 miljoen mensen in ons land, en ongeveer 13.000 inwoners van onze eigen stad Almere, kunnen dat niet!

Sinds juni 2012 zet ik mij als regiocoördinator Flevoland in tegen laaggeletterdheid. Met het proefprogramma Taal Voor Het Leven van de Stichting Lezen & Schrijven pakken we dit probleem structureel aan, samen met lokale partners. De Rabobank is één van de grondleggers van deze stichting.

Een manier om deze mensen te helpen is door erover te praten, oog te hebben voor hun taalachterstand en hen te laten weten dat ze niet de enigen zijn. We hebben het als samenleving laten gebeuren. Waarom zouden zij zich moeten schamen? Laten wij het lef hebben hen een duwtje in de goede richting te geven, en hun taalvaardigheid te vergroten. Zodat ze zichzelf kunnen redden. En niet in de problemen komen omdat ze in de digitale wereld, onbedoeld,  dingen verkeerd invullen. Laten wij het lef hebben om mensen die moeite hebben met lezen ook écht te helpen. Laten we het lef hebben taalbarrières te verkleinen en een menselijke samenleving na te streven. 

Gelukkig zijn er fondsen in Almere die lokale initiatieven onder­steunen. Maakt u daar vooral gebruik van. Alle beetjes helpen. Rabobank Almere heeft jaarlijks het Coöperatiefonds waar u een initiatief kunt indienen. Wie de meeste stemmen krijgt van de leden van de Rabobank, ontvangt een budget om zijn of haar project te kunnen starten of verder uit te werken. Natuurlijk zal ikzelf als ledenraadslid ook mijn stem uitbrengen. Daar heb ik geen lef voor nodig.