Kunst en cultuur op bestelling

In: Onderwijs | Editie:

Tekst:

Ze klinken bijna als volleerde drummers. De leerlingen van groep 7 van basisschool De Heliotroop in Kruidenwijk roffelen vol overgave hun ritme op grote plastic vaten. Straks mag groep 8 zich uitleven, nu staan zíj heel even in de schijnwerpers.

Een supermarkt met een uitgebreid kunst- en cultuuraanbod Linda Booy juf

De Heliotroop nodigde percussiedocent Jaap Pluijgers uit voor een workshop Streetbeats. Dankzij het Almerebreed initiatief Collage kunnen scholen in Almere kunst en cultuur nu letterlijk binnenhalen.

‘Collage Almere verbindt onderwijs met kunst en cultuur,’ vertelt projectleider/adviseur Jet Hellenthal. ‘Onze pijlers zijn Verbinden, Inspireren en Adviseren. We hebben een team van vijf mensen uit het onderwijs en de kunstensector. Het initiatief wordt door alle schoolbesturen in Almere gedragen. Kijk, dat kunst en cultuur belangrijk is voor de ontwikkeling van een kind, weten we allemaal. Maar het mag ook leuk zijn! We hebben een gevarieerd, laagdrempelig aanbod met educatieve projecten, workshops, excursies, voorstellingen, kunstenaars op school, maar ook trainingen en advies voor docenten. Elke school moet een cultuurbeleidsplan maken, en wij kunnen daarbij helpen. Uiteindelijk wijst elke school een Interne Cultuur Coördinator aan die voor het cultuurbeleid op school verantwoordelijk is en door ons wordt opgeleid. Wij vinden het belangrijk, dat er kwalitatief goede lessen worden gegeven zodat kinderen kunnen ontdekken waar hun talenten liggen.’

Gebruikte materialen

Juf Linda Booy vindt het erg handig: een ‘supermarkt’ met een uitgebreid kunst- en cultuuraanbod. ‘Door het jaar heen kiezen we steeds een ander thema voor onze projecten. Op dit moment zijn we bezig met de Derde Wereld en duurzaamheid. Ik ben eens gaan neuzen op de site van Collage en kwam de workshop Streetbeats tegen. Er wordt gewerkt met gebruikte materialen en dat past naadloos in het thema.’ Ze vertelt dat men vooral een beroep doet op de talenten van de docenten op school, en dat zij ’inkopen’ wat ze niet zelf in huis hebben.

Nummertje drummen

Jaap Pluijgers voelt de groep haarfijn aan. Hij laat de kinderen een oefening doen in ‘opletten’ en legt hen spelregels uit. Hij vertelt wat het betekent als hij op zijn fluitje blaast en laat verschillende ritmes horen, die de kinderen dan met volle overgave nadrummen. De leerlingen kunnen horen dat de verschillende punten op de ‘drum’ een ander geluid geven als je erop slaat. Of je nou precies op de maat drumt of net een tel ernaast, hij deelt kwistig complimentjes uit. De les vordert, en de kinderen groeien. Jaap weet al gauw aan wie hij kan vragen een solo weg te geven. De leerlingen zijn relaxt en voelen zich veilig genoeg om hun kunnen aan de rest van de klas te laten horen. Vijf uitverkoren leerlingen mogen een ander ritme drummen en de rest van de klas valt in. Je ziet de opperste concentratie op de gezichten van de vijf, terwijl ze het ritme proberen vast te houden. Klasse, want in het drumgeweld van de rest van de klas is dat geen sinecure. En het klinkt nog best goed ook, als ze allemaal samen een nummertje drummen weggeven!

Veel te snel voorbij

Na de les vertellen Michelle Barten (groep 7, 11 jaar), Nada Sefiani (groep 7, 10 jaar), Daniel Soleman (groep 7, 10 jaar) en Nana Agyeman (groep 7, 11 jaar) over wat ze zojuist hebben meegemaakt. Michelle speelt zelf ook een instrument, vertelt ze: gitaar. Het was de eerste keer dat ze met drums aan de slag ging. ‘Ik vond het leuk, vooral dat we verschillende ritmes leerden. Het was ook bijzonder om op grote plastic vaten te drummen. Net als in de Derde Wereld, op gebruikte materialen.’ Van haar mag het vaker, zo’n les. Nada is het met haar eens. ‘Het was oké, maar ik vond het jammer dat ik niet alleen mocht spelen. Dat had ik best gewild, een solo drummen. Het ging heel goed.’ Met haar ritmegevoel was inderdaad niets mis. ‘En de drumles had langer mogen duren’, voegt ze eraan toe. Haar klasgenoten knikken instemmend. Het was veel te snel voorbij. Ook Daniel leefde zich helemaal uit in de Streetbeatsles. Hij heeft alles eruit getrommeld. Zozeer zelfs, dat hij pijn aan zijn handen heeft. ‘Ik vond het bijzonder om op ‘afval’ te trommelen’,  zegt hij. ‘En dat we allemaal verschillende ritmes hebben geleerd.’ Hij is tevreden, hij mocht wél een solo-optreden doen. ‘En dat ging heel goed’, meldt hij trots. Nada heeft haar klas nog nooit zo druk bezig gezien. Het drummen vond ze makkelijk. ‘Je drumt niet op een gewoon drumstel, en dat vond ik juist leuk. Het mooiste vond ik het eindstukje’. Ze zat bij de vijf die een tegengesteld ritme mochten drummen. ‘Ik heb pijn in mijn handen, zo hard heb ik geslagen.’ Ze glimt er nog steeds van. Het is beslist voor herhaling vatbaar.

Afreageren

Groep 8 zette zojuist een punt achter hun Cito-toets. Heerlijk om nu even af te reageren. Jaap laat de kinderen een geluid maken met de mond. ‘Daar word ik helemaal blij van,’ grijnst hij van oor tot oor. Hij laat de groep hard en zacht trommelen. Vervolgens mogen enkele kinderen een ritme naspelen. Het is mooi om te zien hoe verschillend de leerlingen zich uiten. Sommigen houden de stokken voorzichtig vast, met hun vingertoppen. Anderen bewegen met hun hele lichaam en wiebelen stevig op de maat mee. En dan is er nog die ene leerlinge – een absoluut natuurtalent! – die in de pauze ingetogen en bijna verlegen beweegt, maar met de stokken in de hand ineens volkomen geconcentreerd en duidelijk genietend los gaat. Jaap geeft de leerlingen alle ruimte. Als iemand het eng vindt om alleen te spelen, dan dringt hij niet aan, maar leidt hij handig de aandacht af. De kinderen genieten. Dat is duidelijk. ‘Ik heb 11.000 leerlingen per jaar,’ vertelt hij. ‘Jonge leerlingen, zoals hier, maar ook ‘grote’ kleine kinderen.’

Uniek concept

‘Onderwijs is niet compleet, als je kinderen alleen cognitief voedt,’ aldus Jet Hellenthal. ‘Collage is een uniek concept in Nederland en ik ben er trots op, dat we dit in Almere kunnen realiseren.’

Talent

Kinderen ontdekken hun eigen talent. Muziek, toneel, dansen, fotografie, maar ook met je handen de mooiste dingen maken.

En de drumles had best langer mogen duren Nada Sefiani leerling (groep 7, 10 jaar)

Netwerk-bijeenkomsten

Collage organiseert ook netwerkbijeenkomsten waarin kunstambassadeurs van een school de gelegenheid krijgen elkaar te ontmoeten, en kennis en ervaringen uit te wisselen. 26 maart is de volgende netwerkbijeenkomst. Op 21 mei is er een Kunstmarkt in samenwerking met Stichting Stad en Natuur op Stadslandgoed de Kemphaan.

Collage lanceert in maart haar nieuwe website! www.collage-almere.nl