Integraal Kindcentrum De Duinvlinder – De wereld aan je voeten!

In: Onderwijs | Editie:

Tekst: | Fotografie:

Marijke Tromp en Leo van Belzen hebben samen een droom:
Een Kindcentrum waar kinderen van 0-12 jaar centraal staan, samen spelen en hun talenten ontwikkelen. Inmiddels is hun droom realiteit. Het ultieme doel is nu een mooi gebouw neer te zetten in Duin.

Marijke Tromp is directeur van Integraal Kindcentrum (IKC) De Duinvlinder en Leo van Belzen is, samen met Renate van Belzen, directeur-eigenaar van KinderCentrumAlmere. IKC De Duinvlinder biedt kinderopvang, onderwijs en buitenschoolse opvang. Bij de BuitenSchoolse Opvang (BSO) zijn er verschillende naschoolse activiteiten zoals toneel, sport, kookles, techniek, zwemmen en handvaardigheid. Sinds ons laatste bezoek verhuisde De Duinvlinder, vooral vanwege een flinke groei, naar de eerste verdieping waar alle ruimte is om verder uit te breiden. De ruimtes hebben een frisse en tegelijkertijd huiselijke uitstraling. Het is er gezellig. De kinderen zijn op hun gemak en zitten of staan rustig, terwijl ze lezen of leren. De sfeer is uitnodigend.

Bouwen en ontwikkelen

Het is geweldig om te zien hoe zaken, waar Marijke Tromp en Leo van Belzen destijds over spraken, daadwerkelijk zijn uitgevoerd. Zoals het prachtige lokaal voor Handvaardigheid en Techniek, waar kinderen naar hartenlust kunnen bouwen en ontwikkelen. Het indrukwekkende Leerlab, helemaal (in)gericht op 21ste-eeuwse vaardigheden, is compleet met 3D-printer, laptops, een microscoop, technisch lego, et cetera. Wanneer ze maar willen, kunnen kinderen in dit lokaal zelfstandig onderzoeken en hun leervragen uitwerken. In het voorjaar van 2018 begint hier een nieuw thema BSO: Wetenschap en Technologie. Verder is er nu een kleutersport BSO. ‘De samenwerking met KinderCentrumAlmere wordt ontwikkeld en verder geformaliseerd,’ vertelt Marijke Tromp enthousiast. ‘We werken op alle fronten samen. We maken écht volop gebruik van elkaars faciliteiten en personeel.’

We laten zien dat in de wereld alles met elkaar te maken heeft

Er is geen beter of slechter

‘In ons Kindcentrum staat het kind, en zijn of haar leervraag en ontwikkeling, centraal. Dat is het fundament. Een kind dat hier binnenkomt – en dat kan al vanaf 0 – wordt vanaf dag 1 gevolgd en ondersteund in de ontwikkeling. We brengen kinderen volledig in kaart en op basis van hun ‘startpunt’, hoe ver ze zijn in hun ontwikkeling, maken we een persoonlijk plan. Een kind geeft aan wanneer het toe is aan een volgende stap. Er zijn geen standaard stappen, er is geen beter of slechter. Natuurlijk kijken we hierbij naar leerdoelen. Maar we geloven dat spelenderwijs leren beter beklijft. Elk kind heeft een intrinsieke behoefte om te leren en nieuwe dingen te ontdekken. Dus elk kind ontwikkelt zich ook op zijn of haar eigen manier. Bij ons mogen en kunnen kinderen volledig zichzelf zijn. Leren hoeft niet op een stoeltje aan een tafeltje; kinderen mogen werken zoals zij dat zélf prettig vinden. Aan een statafel of liggend op een zitzak: het maakt niet uit, als ze maar effectief bezig zijn. Als je leren leuk maakt, vínden kinderen het ook leuk. Elk kind is uniek en heeft een eigen talent. Net zoals mentoren ook talentvol zijn. Zo is de ene mentor heel goed in rekenen of taal, en kan een andere juist boeiend vertellen over geschiedenis of aardrijkskunde. We noemen leerkrachten mentoren, omdat we begeleiding en coaching van kinderen de hoofdtaak vinden. Onze mentoren geven les in hun eigen specialiteit, en dat komt de kwaliteit van het onderwijs ten goede. Bovendien leren kinderen in één moeite door omgaan met verschillende mentoren: precies zoals dat in het voortgezet onderwijs ook gebeurt.’

Overal inzetbaar

‘De leerlijnen staan, er ligt een stevige basis. Daar hebben we keihard aan gewerkt. We kennen binnen De Duinvlinder verschillende units: leeftijd 0-2 jaar (kinderopvang), 2-4 jaar (kinderopvang), 4-8 jaar (onderbouwunit onderwijs), 7-10 jaar (middenbouwunit onderwijs) en 9-12 jaar (bovenbouwunit onderwijs). Binnen de units werken we met fasen. Elke fase duurt een half jaar. Binnen een unit zitten verschillende fasen bij elkaar. We zijn ervan overtuigd dat kinderen van elkaar kunnen leren en daardoor boven zichzelf uitstijgen. Bij ons kan een kind ook niet ‘blijven zitten’, maar verlengen we eventueel de fase waarin het op leerproblemen stuit. Versnellen of vertragen is zo veel eenvoudiger. Een kanttekening daarbij is, dat we altijd kijken naar het totaalplaatje van een kind, op het moment dat hij of zij toe is aan de volgende unit. De units zijn heterogeen. De kinderen hebben een eigen vaste mentor, die de ontwikkeling in de gaten houdt en voor de ouders het aanspreekpunt vormt. In principe ben je als mentor overal inzetbaar. Zo vind je de vakleerkracht sport niet alleen bij de peuters en het primaire onderwijs, maar ook bij de buitenschoolse opvang.’

Kinderen leren in één moeite door omgaan met verschillende mentoren

Vervang ‘moeten’ door ‘willen’

Als leren prettig is, voelt het niet als leren. Bij IKC De Duinvlinder leren kinderen omdat ze dat leuk vinden. Vervang ‘moeten’ door ‘willen’ en je hebt zeer gemotiveerde kinderen. ‘We geven onze kinderen veel eigen verantwoordelijkheid en we stimuleren ze om zelfstandig te werken. Dat wil echter niet zeggen dat we geen regels hebben. Er is sprake van een sterke leeromgeving. Kinderen werken in de midden- en bovenbouw in toenemende mate digitaal. De mentor kan dus precies zien waar iemand mee bezig is, hoe lang hij of zij over een vraagstuk of rekensom doet en of het antwoord juist is. De kinderen mogen in de midden- en bovenbouwunit muziek luisteren tijdens het werken, zolang dat het leren niet in de weg staat. Hiermee bereiden we kinderen voor op alle uitdagingen in het voortgezet onderwijs. Zoals eerder al aangestipt, heeft elk kind een persoonlijk plan, een zogeheten leerarrangement, dat wij elke zes weken evalueren. Deze voortgang bespreken we met ouders.’

Ruimte voor talent

IKC De Duinvlinder biedt thematisch geïntegreerd onderwijs. Simpel gezegd betekent dit dat basis­vakken en zaakvakken (zoals geschiedenis, aardrijkskunde, maatschappijleer, red.) in een thema worden geïntegreerd. ‘Zo laten we zien dat alles met elkaar te maken heeft. In je dagelijkse leven gebruik je ook taal en rekenen door elkaar, om maar eens een voorbeeld te noemen. Je communiceert en rekent uit hoeveel je nog moet sparen, voordat je een bepaald spelletje kunt kopen. Die thema’s beslaan een afgebakende periode en zijn groepsdoorbrekend. Dat betekent dat kinderen van verschillende leeftijden samenwerken aan – en binnen – de verschillende thema’s. Het is mooi om te zien hoe kinderen elkaar helpen, ongeacht hun leeftijd. We staan vierkant achter het principe van onderzoekend ervaren. Er is méér dan boekenwijsheid. Kinderen ontdekken hun eigen talenten en wij bieden hen alle ruimte om die talenten verder te ontwikkelen. Als we met een bepaald thema bezig zijn, maken we graag gebruik van ons netwerk en de netwerken van ouders. Bijvoorbeeld in de vorm van gastlessen of excursies.’

Gezonde school

Het KindCentrum is open van 7 uur ’s ochtends tot 7 uur ‘s avonds. Ouders en kinderen kunnen kiezen uit twee schooltijdmogelijkheden: van 8-13:30 en van 9-14:30 uur. Kinderen lunchen samen op school, want er is een continurooster. Voor kinderen die gebruik maken van de buitenschoolse opvang, wordt ook een vers bereide avondmaaltijd verzorgd. De Duinvlinder is een gezond Kindcentrum. Dat betekent dat alle maaltijden en tussendoortjes verantwoord zijn, maar het houdt ook in dat ouders het uitdrukkelijke verzoek krijgen om gezonde traktaties aan de kinderen mee te geven. De bewustwording van gezond eten begint immers thuis. Binnen een gezonde levensstijl past ook gezond bewegen. Er wordt op school veel aandacht besteed aan beweging. Marijke Tromp: ‘We bieden kleutersport en gymlessen, en verder kunnen kinderen kiezen voor een Sport BSO.

We staan vierkant achter het principe van onderzoekend ervaren

Wees wie je bent

Binnen De Duinvlinder heerst een warme, open sfeer. ‘We willen graag dat ouders, kinderen én bezoekers voelen dat ze welkom zijn. We waarderen de inbreng en betrokkenheid van ouders ook enorm. Onze deuren staan altijd open voor wie de sfeer en onze manier van werken wil ervaren. Wil je een rondleiding, dan kun je uitgebreid praten met onze kinderen. Zij kunnen immers het beste vertellen hoe ze ons Kindcentrum beleven. We willen vooral overbrengen, dat elk kind uniek is en dat je mag zijn wie je bent. Dat je in jezelf mag geloven, en dat je vaak meer kunt dan je wellicht denkt. De wereld ligt aan je voeten, en je krijgt alle ruimte om dit te ontdekken!’