Almeerse schoolgebouwen – Daar is over nagedacht

In: Onderwijs | Editie:

Tekst: | Fotografie:

Een school is veel meer dan een gebouw. Het is de plek waar leerlingen zich thuis moeten voelen. Én waar ze zich perfect kunnen ontwikkelen. Consultant Huisvesting Leo den Breejen showt Lifestyle Almere twee voorbeelden van doordachte architectuur: het Arte College en de Columbusschool, beide scholen van de Almeerse Scholen Groep.

Het Arte College ligt in het hart van Almere Poort. ‘De stijl van het gebouw is neoclassicistisch’, vertelt Leo den Breejen. ‘Het sluit aan op het stedenbouwkundig plan dat is geïnspireerd op het laat negentiende-eeuwse Neoclassicisme. Het oogt daarom van buitenaf wat ‘streng’ met kleinere en smalle ramen. Door de hoeveelheid glas is het gebouw licht en ruim. En de leerlingen maken het gezellig.’ 

Het Arte College verzorgt vmbo-kbl-, havo- en vwo-onderwijs. Kunst en cultuur vormen de rode draad. Leerlingen leren niet alleen in de school; ook de omgeving wordt bij het onderwijs betrokken.
Op het plein staat een grote tribune. Daar brengen scholieren hun pauze door, of genieten ze samen met wijkbewoners van al dan niet spontane voorstellingen. De fotograaf van Lifestyle Almere heeft het genoegen midden in een flashmob dansoefening te vallen.

Eén geheel

Een open sociale theaterruimte vormt het hart van de school. ‘De akoestiek in het theater is perfect’, vertelt den Breejen. ‘Er zit 18 kilometer aan cederhout tegen de betonnen muren en de school heeft een zeer uitgebreide licht- en geluidsinstallatie. Een verdieping hoger kijk je vanaf alle kanten neer op dit kloppende hart. Vanuit elk lokaal blijf je in contact met de kern’. De theoretische vakken worden gegeven op zogeheten leerpleinen. Dit zijn open ruimten waar meerdere groepen aan het werk zijn. Ernaast liggen de laboratoria en de muzieklokalen. Steek je even je hoofd om de deur dan hoor je leerlingen zingen of samen jammen.

Beneden zijn de praktijklokalen waar leerlingen lessen volgen als koken en bakken, maar ook decorbouwen. Een enorme ‘inloopkast’ met alle props en kleding staat in verbinding met het danslokaal. De school is ingericht als theaterbedrijf, inclusief alle onderdelen van het theater: kostuum, styling en grime, catering, decorbouw, licht- en geluidtechniek en Grafimedia. 

De Columbusschool

De Columbusschool is een gemoedelijke basisschool die focust op gezondheid, sport, spel en les voor hoogbegaafde leerlingen. Het onderwijs is klassiek-modern. Dat wil zeggen dat er veel aandacht is voor vakken en structuren en dat er rekening wordt gehouden met hedendaagse ontwikkelingen. Belangrijk is de samenwerking met ouders. Zij worden sterk betrokken bij de school en bij de ontwikkeling van hun kinderen.  

Als we binnenkomen in de centrale aula, heten een prinses en een piraat ons welkom. De kinderen gaan helemaal op in het rollenspel. Een paar jongens bouwen aan een enorme treinbaan. De prinses blijkt ook een uitstekende verpleegster te zijn. Een architect in de dop maakt een hoge blokkentoren. Er zijn geen gangen. Alle lokalen komen uit op de knusse middenruimte. Achter de aula is het speel- en gymlokaal. Wat opvalt is dat de aula klein, hoog en open is. Een in het oog springende trap leidt naar de eerste verdieping. 

Sociale rol

Sport en spel zijn belangrijke elementen in het programma van de Columbusschool. Het schoolplein is daar helemaal op ingericht. Kinderen kunnen zich uitleven op de diverse speeltoestellen, basketballen, voetballen of tennissen. En er is veel sportmateriaal aanwezig. Bovendien kunnen leerlingen op school regelmatig sportclinics volgen en kennismaken met sporten als schaatsen, hockey en bewegen op muziek. De school vervult ook een sociale rol voor buurtbewoners. Het gebouw huisvest een gymzaal, een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en een buurtcentrum van stichting De Schoor. 

Gebouw en onderwijs

Arte College en de Columbusschool zijn mooie voorbeelden van hoe een onderwijsfilosofie de architectuur van een school ondersteunt en medebepalend is voor de uiteindelijke verschijningsvorm. Een school is veel meer dan een gebouw.