Smaken verschillen

In: Column | Editie:

Tekst:

U kent vast de verhalen. Buren met hoogoplopende ruzies, ooit ontstaan uit een verschil van smaak. Zo waren er eens twee buren die een procedure voerden over een boom. Buurman A liet deze netjes snoeien door een professional, maar buurman B vond het resultaat helemaal niet netjes. Hij reageerde ontdaan en eiste verwijdering van de boom. Ondanks dat er vooraf netjes was gecommuniceerd, kon hij niet met het resultaat leven. 

Juridisch een interessante kwestie, voor de betrokkenen zelf een grote ellende. Na verloop van tijd liepen de spanningen zo hoog op dat de buren elkaar niet meer konden luchten of zien. Zo leidde een verschil van smaak tot een smakeloze burenruzie en bleek dat er over smaak wel degelijk te twisten valt. 

Als advocaat word ik regelmatig ingezet als trouble shooter. Elke dag maakt u op grond van uw smaak bepaalde keuzes. Deze keuzes hebben invloed op de wijze waarop een situatie zich ontwikkelt. Zodra op grond van een keuze een geschil rijst, is het aan mij om die keuze met juridische argumenten te rechtvaardigen. En zodoende een nare nasmaak te voorkomen. 

Thijs Dicke
Advocaat