Ton Huijzer – Initiator, facilitator, inspirator

In: Troon | Editie:

Tekst: | Fotografie:

Samenwerken. Ton Huijzers werkzame leven bestaat er voor een belangrijk deel uit. Beroepsmatig is hij een door de wol geverfde procesmanager die organisaties, teams en individuen grenzen laat verleggen door middel van samenwerking. Veel van zijn privétijd gaat er eveneens aan op. In en voor de stad. Met als voorlopige hoogtepunt het Experiment Zelfbeheer Hoekwierde. Daarin nemen zo’n honderd buurt-bewoners sinds 2011 vrijwel volledig zelfstandig het onderhoud van de openbare ruimte in de wijk voor hun rekening. In goede samenwerking met – maar zonder veel inspanning van – de gemeente Almere. Van ver buiten de stad komen politici, ambtenaren en buurtorganisaties kijken hoe gewone burgers de verantwoording voor hun eigen wijk durven te nemen. En hoe dat heeft geleid tot een mooiere openbare ruimte en een sterke sociale cohesie. Ton voor de camera krijgen vergde overredingskracht. Want hij vindt dat niet hij, maar waarvoor hij voor gáát, moet worden getoond. Het draait om de autonome kracht van betrokken bewoners. En om de wijze waarop de burger zijn eigen woonomgeving kan beheren, als hij tenminste de ruimte neemt en krijgt, en de overheid daadwerkelijk een paar flinke stappen terugtreedt. Misschien doet hij dat zelfs nog wel beter dan diezelfde overheid.

Ton is gefotografeerd bij de speelbomen in de Hoekwierde, een speel- en verzamelplek voor de jeugd, door de buurtbewoners gemaakt, van in de buurt gekapte of omgewaaide bomen. 

Troon

De rubriek Troon belicht minder bekende Almeerders die onuitwisbaar hun stempel op de stad drukken of hebben gedrukt. Het zijn de stille bouwers, de zachte redenaars, de onvermoeibare pleitbezorgers en de harde werkers. Ze zoeken niet de publiciteit, maar blijven op de achtergrond. Lifestyle Almere zet hen op de virtuele troon. Op een plek in de stad, die voor hen een speciale betekenis heeft.

De troon is beschikbaar gesteld door Yoused.nl. Weet u iemand voor de troon, laat ‘t weten met een mail aan: troon@lifestylealmere.nl