Aanval op schooluitval – Shoutout naar Almeerkans

In: Reportage | Editie:

Tekst:

Almeerkans zet zich al tien jaar in om jongeren die dreigen uit te vallen op het voortgezet onderwijs, terug in de klas te krijgen. Met succes.

Het lijkt zo simpel. Je gaat naar school, volgt daarna een beroepsopleiding of gaat studeren, en maakt goed voorbereid je entree op de arbeidsmarkt. In de praktijk stoppen nog te veel jongeren vroegtijdig met hun opleiding. 

Almeerkans is ontstaan uit een succesvolle samenwerking tussen gemeente Almere, Passend Onderwijs Almere en Mind at Work om schooluitval terug te dringen. 

Wanneer een jongere niet mee kan komen op de middelbare school, biedt Almeerkans ze een traject aan met intensieve begeleiding. Om alsnog een diploma te halen, en toegang te krijgen tot een vervolgopleiding. Kitty Oostindjer, docent bij Almeerkans, legt uit hoe zo’n traject verloopt. ‘Almeerkans haalt leerlingen eerst een periode uit de schoolbanken. Ze krijgen een training van vijftien weken, waarin sociale-, competentie- en werknemersvaardigheden centraal staan. Daarnaast gaan de jongeren 24 uur per week stagelopen. Na deze training bepalen we samen hoe het verder gaat. De jongere kan richting het MBO niveau 1 diploma gaan werken of wordt voorbereid op de arbeidsmarkt.’ Ook de ouders worden betrokken bij Almeerkans en krijgen een oudertraining. 

Focus op praktijk

Samen met zijn of haar Almeerkans-coach gaat de jongere op zoek naar een stageplek, waar ze zestien tot vierentwintig uur per week aan de slag kunnen. Die focus op de praktijk is vaak precies waar deze leerlingen behoefte aan hebben. Babs de Haas is zo’n ‘coach’, en al drie jaar actief als re-integratieconsulent en psycholoog bij de organisatie. Ze helpt bij het vinden van stages, voert gesprekken met ouders en andere betrokkenen en bemiddelt tussen jongeren en werkgevers. ‘En vanuit mijn rol als psycholoog ben ik ook betrokken bij intakegesprekken en psychologisch onderzoek. Als jongeren daar behoefte aan hebben, kunnen ze bij mij terecht om te praten of om extra psychologische begeleiding te krijgen.’ 

Kleinschaliger én praktijk­gerichter

Kleine klassen

Twee tot drie dagdelen per week volgen de deelnemers nog lessen, maar bij Almeerkans gaat het er anders aan toe dan op een reguliere middelbare school. Klassen hebben maximaal twaalf leerlingen, en je krijgt er vier vakken. Nederlands, rekenen, lichamelijke opvoeding en loopbaan en burgerschap. Loopbaan en burgerschap is te vergelijken met maatschappijleer op het voortgezet onderwijs. 

Almeerkans is dé instantie voor jongeren die floreren bij maatwerk. In Flevoland, en daarbuiten

Groei

Aan het einde van het traject, na ongeveer anderhalf jaar intensieve begeleiding van Almeerkans, behalen de meeste leerlingen hun MBO1-diploma. Om daarna door te stromen naar een MBO niveau 2-opleiding en hun startkwalificatie te behalen. Een kleine minderheid start meteen met werken. Voor die laatste groep biedt Mind at Work sinds kort ook bemiddeling aan. Babs: ‘We groeien. Ik denk dat Almeerkans in de toekomst een mooie plek binnen het passend onderwijs houdt. Dat wij dé instantie zijn voor jongeren die floreren bij maatwerk. In Flevoland, en daarbuiten.’

Succesverhalen

Dat Kittie Oostindjer al wat langer meedraait blijkt naast haar indrukwekkende CV ook uit haar heldere uitleg van waar het nou echt om draait. ‘Vroeger ging je gewoon werken als je niet naar school wilde, bij de bakker op de hoek. Nu is het verplicht om tot je achttiende naar school te gaan, en krijgen jongeren die dat niet volhouden een boete of taakstraf. Die kwetsbare groep heeft extra begeleiding nodig. Zij hebben er moeite mee om zich aan te passen binnen een grote groep in deze hectische samenleving. Daarom zijn onze klassen kleiner en trainen we sociale vaardigheden. Natuurlijk is niet elk verhaal een succes, maar veruit het grootste deel (bijna 90%) van de kinderen die wij helpen komt goed terecht.’

Chess Vrij

Chess (16) moest haar middelbare school verlaten voordat ze haar diploma kon halen. ‘Ik had moeite om de motivatie op te brengen. Die manier van onderwijs paste niet bij mij. Toen Almeerkans om de hoek kwam kijken, wist ik niet zo goed wat ik daarvan moest verwachten. Maar wat zij mij boden paste veel beter bij mij dan gewoon naar school gaan. Ik kreeg twee dagen les en liep vijf dagen stage. Dus meer focus op de praktijk. Dankzij Almeerkans heb ik mijn passie ontdekt, en alsnog mijn diploma gehaald.’ 

Het verhaal van Chess wordt nog mooier. ‘Aan mijn stage heb ik een baan overgehouden. Ik werk al meer dan een jaar bij Hizi Hair en ga nog één dag in de week naar school om de kappersopleiding te volgen. Motivatie is voor mij echt geen punt meer. 

Mooiste moment? De diploma-uitreiking. Dat vergeet ik nooit meer. Ze deden dat ook heel goed, met een positief praatje voor alle geslaagde deelnemers. Over mij zei Babs, mijn begeleidster, dat ze wel kon zien dat ik nu mijn passie volgde. Omdat ik er altijd netjes verzorgd uitzie en aandacht aan mijn haar besteed. Leuk toch?’

Joshua Smeets

Na vier jaar middelbare school zakte Joshua (17) voor zijn diploma. Op wiskunde. Almeerkans bood hem de mogelijkheid om via hen alsnog een diploma te halen. Joshua greep die kans en dat bracht hem mooie dingen. ‘Ik vond het bij Almeerkans meteen al veel leuker dan op school. De groepen zijn kleiner, je richt je veel meer op de praktijk door middel van stages, leraren zijn echt leuk. Ik had daar rust om me heen en kon gewoon zelfstandig werken in mijn eigen tempo. Dat werkt bij mij goed.’ 

Joshua liep onder meer stage bij RTV Almere, waar hij nieuws op de website postte en mocht filmen en editen. Dat deze jongen gevoel voor media heeft, blijkt wel uit het feit dat hij serieus aan de weg timmert als rapper. ‘Mezelf kunnen uiten en daarom gewaardeerd worden. Mensen vermaken. Dat vind ik te gek. Ik volg nu ook een ICT-opleiding bij ROC Flevoland, en werk bij restaurant Chez Alexander.’ En alsof dat nog niet druk genoeg is start Joshua binnenkort met een nieuwe uitdaging. ‘Ik ga rapworkshops geven bij Almeerkans.’ 

Bij Almeerkans had ik rust om me heen en kon ik gewoon zelfstandig werken in mijn eigen tempo