Verover de wereld!

In: Onderwijs | Editie:

Tekst:

Schooljaar 2018/2019 staat bij ROC van Flevoland in Almere in het teken van vernieuwing. Er verrees een prachtig, duurzaam pand in Almere Poort en de twee gebouwen van de Onderwijscampus in Almere Buiten kregen een volledige renovatie. Drie hypermoderne, lichte gebouwen, helemaal ingericht op de toekomst. Uitgerust met alle denkbare middelen, en gedragen door bevlogen docenten, om studenten te faciliteren en te inspireren.

 

Wij slaan een

brug tussen

leren en werken

 

Wij maken deel uit van ROC van Flevoland, maar MBO College Poort is een aparte school, met eigen studierichtingen,’ vertelt Marjan van Duist, manager van de Business opleidingen. ‘Er zijn hier opleidingen binnen de sectoren Handel & Ondernemen, Administratief, Juridisch & Management Support, Marketing, Communicatie & HRM, Sport & Bewegen en Toerisme & Recreatie. Onze studenten kunnen op zowel niveau 3 als niveau 4 een diploma behalen en bij Sport ook op niveau 2. Wij stimuleren onze studenten het maximale uit hun studie te halen. Wij bieden onder meer mogelijkheden om in het buitenland stage te lopen. En wil je verder naar het hbo, dan faciliteren we dat. We werken nauw samen met hbo-instellingen als Windesheim Flevoland, Aeres en Hogeschool van Amsterdam. Zo geven docenten van de hbo-instellingen gastlessen en krijgen onze studenten de kans om op één van de hogescholen colleges te volgen. Ons motto is niet voor niets: ‘Verover de wereld’. We proberen studenten te inspireren om alles uit zichzelf te halen en daar horen ook (grote) dromen en ambities bij. Denk je dat een andere studierichting jou gelukkiger maakt, dan zijn we daar heel flexibel in: we laten die overgang dan zo soepel mogelijk verlopen.’ 

Haal het bedrijfsleven in huis

Naast een nauwe samenwerking met hogescholen ligt er bij MBO College Poort ook een rijke voedingsbodem voor bedrijvigheid. ‘Elke opleiding die we geven, bevat een onderdeel dat is gericht op ondernemen. Het betekent dat je met elke opleiding die je hier volgt, een bedrijf kunt starten. Onze studenten zijn erg ondernemend. Het is niet ongebruikelijk dat studenten al een eigen bedrijf hebben, als ze hier komen of tijdens hun studie een onderneming of praktijk opzetten. We nodigen externe bedrijven nadrukkelijk uit om ‘binnen’ te komen in onze zogeheten ‘pionierszone’. Dat kan zijn door hier vergaderruimten te boeken, tijdelijk een kantoor te huren of samen met onze studenten te werken aan een project. Er worden ook daadwerkelijke, zakelijke uitdagingen binnengebracht waar onze studenten business plannen voor schrijven. Zo werken we bijvoorbeeld samen met recreatiepark de Eemhof en Almere City FC, en zijn studenten bezig met de marketingcommunicatie van sociale projecten in de wijk. Uiteraard werken we ook samen met het Topsportcentrum en Almere Kenniscentrum Talent. Doordat ondernemerschap verweven is in al onze opleidingen en wij het bedrijfsleven binnen onze muren halen, slaan we een brug tussen leren en werken.’

Oneindig veel mogelijkheden

‘Elke student heeft een eigen verhaal. Iedereen heeft ook een eigen talent en we willen zorgen dat dit talent ten volle wordt benut. Ken je jouw talent nog niet? Dan gaan we daarnaar op zoek, samen met jou. Daarom vinden we die persoonlijke begeleiding essentieel: ‘Wie ben jij nu en waar wil je naartoe? Hoe wil jij jouw stukje wereld veroveren?’ Dat zijn wezenlijke vragen. Onze school is kleurrijk, knus en overzichtelijk. Zowel studenten als docenten kennen elkaar, al is het maar van gezicht. Iedereen is ‘zichtbaar’. Centraal in onze school is de grote, houten trap; die leidt letterlijk en figuurlijk naar boven, naar oneindig veel mogelijkheden. Verder organiseren we allerlei activiteiten om elkaar – docenten en studenten – ook op een andere, persoonlijke manier te leren kennen. Zo zijn er bijvoorbeeld projectweken en de Belevingsweek van de Businessopleidingen, waar eigenheid en creativiteit centraal staan, maar ook internationale reizen. Bij de ingang van de school staat een piano waar altijd wel iemand op zit te spelen. En je moet niet vreemd opkijken als een groepje aan het dansen is. De trap functioneert ook uitstekend als tribune: wie ideeën heeft voor een voorstelling, kan zich hier creatief helemaal uitleven. Daarnaast heeft de school een professionele theaterruimte met inschuifbare tribune, licht- en geluidsinstallatie waar ook externe partijen gebruik van maken.’

 

Doe je wat je

leuk vindt, dan

zijn toetsen

nooit moeilijk

 

Duurzame school

Het gebouw van MBO College Poort is niet alleen bijzonder van architectuur, het is ook duurzaam. ‘We gebruiken zonne-energie om te verwarmen en grondwater om te verkoelen. Het is overal licht en ruim, met opvallende kleuraccenten. Het is gewoon een fantastische, inspirerende plek om te werken en te studeren!’

MBO College Almere in een nieuw jasje

Er is de afgelopen jaren keihard gewerkt om MBO College Almere in een nieuw, eigentijds jasje te steken. Niet alleen qua gebouw, maar ook qua opleidingen. Op het resultaat mogen ze ongelooflijk trots zijn, en dat zijn ze ook. Mark Vlasblom, directievoorzitter van MBO College Poort en MBO College Almere, vertelt met aanstekelijk enthousiasme over de transformatie van de onderwijscampus. Onder MBO College Almere in Almere Buiten vallen twee schoolgebouwen. In één daarvan staat technologie in dienst van de mens. Hier vind je opleidingen in de sectoren Techniek, ICT, Media & Vormgeving, Applicatieontwikkeling en Zorg & Welzijn. Studenten halen een diploma op niveau 3 en 4 en kunnen doorstromen naar het hbo of naar het bedrijfsleven. In het tweede gebouw zijn de brede basisberoepsopleidingen op niveau 2, ondergebracht in de sectoren Handel, Administratie, Logistiek, Horeca, Facilitair, Veiligheid en Zorg & Welzijn. ‘Het zijn hypermoderne gebouwen, van alle gemakken voorzien. Centraal in de panden vind je een trap, net als bij MBO College Poort, met dezelfde symboliek. Veel van onze studenten komen van het vmbo. Om die overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen, ondersteunen we het oriëntatieproces van onze aankomende studenten op het vmbo. De keuze voor een studierichting kan nogal overweldigend zijn. Je kunt niet vroeg genoeg beginnen om studenten zich daarop voor te laten bereiden.’

Moeilijke tijd achter de rug

‘We hebben een moeilijke tijd achter de rug. Toen wij aan het renovatieproces begonnen, zaten we middenin de crisis. Bedrijven hadden het voor het kiezen en pikten alleen de krenten uit de pap. Het gaf ons wél de gelegenheid onze opleidingen aan te scherpen en nog meer af te stemmen op de toekomst. We werken nauw samen met het bedrijfsleven. Dit versterkt niet alleen de band tussen onderwijs en het werkende leven waarop je je studenten wilt voorbereiden, maar je kunt ook veel van elkaar leren. Wat ik bijzonder vind in Almere, is de betrokkenheid. Het kán hier niet alleen, het gebéurt hier ook. Er zijn verschillende Almeerse bedrijven die blijven investeren in jongeren, ook de kwetsbare studenten. Die koesteren we. En als een bekende naam als chefkok Peter Lute zich aan onze horecaopleiding wil verbinden, dan doe je iets goed. Onze school is gegroeid. In letterlijke zin, maar ook in ontwikkeling. Onze opleidingen zijn gegroeid en onze studenten zijn opgebloeid. We gaven veel aandacht aan onderwijsvernieuwing, met onze studenten als uitgangspunt. Wat vragen zij en wat vraagt de markt? Dat perfectioneren van onze opleidingen heeft zeker zijn vruchten afgeworpen.’

 

Onze studenten zijn zeer gewild in het bedrijfsleven

 

Volop in beweging

‘Onze studenten zijn zeer gewild in het bedrijfsleven. We hebben uiteenlopende, inspirerende projecten die we hand in hand met bedrijven aanpakken. Zo zijn we bijvoorbeeld erg blij met een project, waarbij we samen met het bedrijfsleven digital professionals opleiden. Heel bijzonder zijn onze skillslabs, die samen met bedrijven zijn ontwikkeld en ingericht: studenten bevinden zich hier letterlijk in de praktijk. Er is ook een zorgruimte waar ‘patiënten’

worden behandeld en waar met behulp van techniek nieuwe skills in de zorg worden geleerd en wellicht ook ontwikkeld. Verder zijn we bezig met de bouw van een stormbaan voor de defensie-opleiding. Kortom, we zijn volop in beweging.’

Wij Zien Jou

‘Ik ben trots op onze scholen, elke keer opnieuw, als ik door de gebouwen loop en zie met hoeveel enthousiasme studenten en docenten samenwerken. Onze wereldveroveraars – dat is immers het motto – zijn overal welkom. Ook in het buitenland. De kleinschaligheid van onze school en de menselijke maat vormen de basis. Elke student weet zich gehoord en gezien. Wij kunnen oprecht zeggen: ‘Wij zien jou’ en dat is meer dan een onderwijsvisie.’

 

Ken je jouw talent

nog niet? Dan

gaan we daarnaar

op zoek, samen

met jou

 

Alles wat ik leuk vind, zit erin

Student Shanti plukt de vruchten van deze onderwijsvernieuwing. Ze volgt de nieuwe opleiding  Allround Medewerker, een tweejarige, brede niveau 2 opleiding waarbij studenten kennismaken met verschillende sectoren: zorg, facilitair, horeca, verkoop en logistiek. Als ze dat willen, kunnen ze zelfs een tweede diploma halen. Shanti heeft net twee toetsen achter de rug. ‘Ik had een 10 en een 9.6,’ vertelt ze glunderend. ‘Als je doet wat je leuk vindt, dan zijn de toetsen niet moeilijk. Ik vind het een fijne opleiding, hij is breed en er zit eigenlijk alles in wat ik leuk vind. Ik wil twee diploma’s halen en denk dat ik daarna alle kanten op kan. Het eerste semester zaten we bij de HEMA. Dat was letterlijk leren-op-locatie. We hebben een eigen klaslokaal in het magazijn, waar we de theorie krijgen, die we daarna in de winkel in praktijk kunnen brengen. De ene keer werk je op de afdeling food, de andere keer leer je van alles over klantcontact, logistiek of catering. Ook de administratieve kant komt aan bod. Het is heel afwisselend. Na die eerste periode volgt een stage. Ik doe ook mijn stage bij de HEMA. Ik heb het daar naar mijn zin. Daarnaast heb ik overlegd met mijn mentor of ik peer coach mocht worden. Dat wil zeggen dat ik nieuwe studenten ga begeleiden.’

Je kunt heel veel kanten op

Shanti is erg blij met deze brede opleiding. ‘We doen interessante projecten, waarbij we met een bepaald budget niet alleen evenementen als lunches en diners, maar ook andere gezellige activiteiten organiseren. In het kader van gastheer- en gastvrouwschap (hospitality) hebben we bijvoorbeeld de nieuwjaarsborrel verzorgd. Die afwisseling is leuk. Ik kan deze opleiding echt aanraden, zeker als je ambitieus bent. Je moet heel jong kiezen, wat je later wilt worden. Als je dat al voor ogen hebt, moet je nog kiezen welke opleiding je gaat volgen om dat te bereiken. Dat weet niet iedereen op jonge leeftijd. In deze opleiding krijg je verschillende vakken waardoor je heel veel kanten op kunt. Zo wilde ik in eerste instantie Dienstverlening Zorg & Welzijn doen, omdat ik wilde werken met probleemjongeren en tienermoeders. Als ik deze opleiding heb afgerond, kan ik dat evengoed nog doen, maar bedenk ik me onderweg, dan zijn er nog genoeg andere mogelijkheden.’