Creatief Onderwijs heeft de toekomst

In: Onderwijs | Editie:

Tekst:

‘De leraar van de toekomst moet zijn eigen carrière kunnen bouwen’, kopte onlangs een artikel op NOS.nl. Centrale vraag: hoe maak je het vak van leraar aantrekkelijker? Op verzoek van de Tweede Kamer legde de Onderwijsraad een advies op tafel. Daarin stond onder meer dat docentopleidingen op de schop moeten. En dat het handig is om docenten makkelijker de overstap van basis- naar voortgezet onderwijs te laten maken, of andersom. Met het Teachers College is hogeschool Windesheim Flevoland zijn tijd dus duidelijk vooruit. Want hier leer je op beide terreinen: basis én voortgezet.

 

Vernieuwend heeft een

functie, maar het heeft

natuurlijk wél een basis

nodig

 

Het Teachers College is van A tot Z ingericht op de toekomst. Studenten doen ervaring op in zowel basis- als voortgezet onderwijs. Daardoor kunnen ze weloverwogen kiezen voor een van beide of beide, zonder hun hele leven aan zo´n keuze ‘vast’ te zitten. Switchen is nu veel makkelijker. Centraal in het curriculum staan creativiteit en innovatie.
Mathieu (23) zit in het tweede jaar van het Teachers College. ‘Ik wist dat ik het onderwijs in wilde, maar had geen idee of dat primair of voortgezet onderwijs zou zijn. Het grote voordeel van deze opleiding is dat je die keuze kunt uitstellen en wegwijs wordt in beide schoolvormen. Inmiddels ben ik eruit: ik ga naar primair.’ Marit (21) is ook tweedejaars. ‘Ik wil graag geschiedenis geven in het voortgezet onderwijs.’ Maurice (19) kiest voor beide. ‘Ik wil Nederlands geven. Ik ben destijds op school compleet afgeknapt op de manier van lesgeven. Voor mij is deze opleiding een verademing. Ik ben enorm gemotiveerd door de wijze waarop wij leren onderwijzen. Dit is veel inspirerender voor leerlingen.’ 

Lesdoelen in plaats van methoden

Op het Teachers College leren studenten om ‘out of the box’ te denken. Hoe werkt dat in de praktijk en waar halen ze hun inspiratie vandaan voor een creatieve les? ‘We hebben een fijne groep medestudenten met wie wij regelmatig sparren,’ vertelt Mathieu. Marit: ‘Ik gaf onlangs aardrijkskundelessen over Europa. Dit deed ik aan de hand van het Eurovisie Songfestival. In tweetallen moesten leerlingen zich verdiepen in de verschillende landen en iets schrijven en tekenen over cultuur en maatschappelijke thema’s.’ Maurice: ‘We werken met lesdoelen in plaats van methoden. We ‘geven’ het leren als het ware weer terug aan de leerlingen. Natuurlijk moet je daarbij wel je grenzen bepalen. Leerlingen zijn gewend om onderwijs op een bepaalde traditionele manier te krijgen. Het is voor hen soms wennen om bijvoorbeeld spelling op het schoolplein te krijgen. Het is een proces. Wél zien we inmiddels dat leerlingen de leerstof veel beter oppikken als leren niet alleen inzichtelijk maar ook leuk is.’

 

We geven het leren als

het ware weer terug

aan de leerlingen

 

Ik had ’t niet in de gaten…

‘Om eerlijk te zijn ben ik deze opleiding vooral gaan doen, omdat ik daardoor mijn keuze voor primair of voortgezet onderwijs kon uitstellen’, bekent Mathieu. ‘Ik had niet in de gaten dat dit onderwijs zo vernieuwend was. Maar ik ben er erg blij mee. We doen mooie dingen.’ Maurice: ‘Voor mij was het eerst wel zwaar. Ik vond mezelf helemaal niet creatief en dacht dat ik een soort vreemde eend in de bijt was. Totdat ik ontdekte dat ik er niet alleen voor stond.’ Marit: ‘We krijgen geen tentamens, maar werken met een portfolio. Zo bouwen we onze competenties op. Ook als we eenmaal gekozen hebben, krijgen we als Teachers College-groep minimaal eens per week een ´terugkomdag´. Het is gelukkig niet zo dat je dan teruggaat naar het traditioneel onderwijs. We blijven als groep wel degelijk op vernieuwende wijze les krijgen en lesgeven.’

Leren in optima forma

Onderdeel van het programma is onder meer het zelfstandig uitvoeren van projecten. Mathieu, Marit en Maurice zijn momenteel bezig met het project Creative labs. Marit: ‘Samen met een team van studenten, docenten en onderzoekers, verbonden aan het Teachers College, hebben we gezocht naar een manier om creativiteit te meten. Dat meten deden wij in feite al aan de hand van ons competentiemodel binnen het Teachers College. Maar we hebben het verder aangescherpt tijdens de Creative labs. Het resultaat is een mooi meetinstrument waarin vanuit verschillende perspectieven wordt gekeken hoe het met de creativiteitsontwikkeling van een student staat. Er wordt daarin bijvoorbeeld gebruikgemaakt van peer assessment en assessment in de vorm van een gesprek met de docent. Uiteindelijk willen we het instrument digitaliseren.’ Maurice: ‘We worden aan het denken gezet waarom we de keuzes maken die we maken.’ Mathieu: ‘Vernieuwend heeft een functie, maar het moet natuurlijk wél een basis hebben.’ Marit: ‘Creatief lesgeven is een wisselwerking tussen docent en leerling. Gepersonaliseerd onderwijs: dat is leren in optima forma.’