Hogeschool Windesheim – Extra uitdaging voor ambitieuze studenten

In: Onderwijs | Editie:

Tekst:

Belangrijke doelstelling van Hogeschool Windesheim is het uitdagen van haar studenten. Voor de ambitieuzen onder hen is er het Honours Programma, met meer intellectuele uitdaging. Van ondernemingen en instellingen binnen het huidige thema Sustainable Society – de duurzame samenleving – krijgen studenten uit alle studierichtingen van hbo, mbo en voorgezet onderwijs (Technasium) daarin een uitdagend en strategisch vraagstuk voorgelegd.

Karina Neef is behalve Docent Veranderkunde ook Coördinator Honours Programma en het Ad Talentprogramma Sustainable Society. In deze rol werkt zij samen met externe partijen zoals Expeditie Flevoland en JongRES (dé stem van jongeren bij het uitvoeren van het klimaatakkoord). Karina: ‘Het Honours Programma duurt 1 jaar en je volgt het naast je normale studie. Ook studenten van Windeheims tweejarige Associate Degree kunnen deelnemen. Binnen het programma regel ik interessante trainingen, workshops en gastcolleges.’

Waardevolle toevoeging

‘Het mooie van ons programma vind ik, dat we ook studenten verwelkomen uit het mbo en leerlingen uit het Technasium in het voortgezet onderwijs. Het programma is dan iets anders ingericht. Ze krijgen ook meer sturing en voor hen duurt het zes maanden. Het levert fijne samenwerkingen op. Je helpt elkaar en je slaat een brug tussen vo, mbo en hbo. Het Honours Programma Sustainable Society richt zich op duurzaamheid. Vanuit dit thema wordt het eerste half jaar gewerkt aan een groepsopdracht en de tweede helft aan een individueel product. Basis is het leveren van een bijdrage aan duurzaamheid. Zo hebben studenten gewerkt aan een opdracht van de provincie Flevoland met als thema ‘Natuur-inclusieve gebiedsontwikkeling van het kustgebied bij Lelystad’. Een groepje kwam bijvoorbeeld met het idee voor een uitkijktoren als iconisch en historisch baken in Nationaal Park Nieuw Land. De gemeente heeft dit idee neergelegd bij een architectenbureau. Dus wie weet? Na afronding van het Honours Programma krijgen deelnemers een aantekening op hun diploma: een waardevolle toevoeging aan hun curriculum vitae.’

Ze houden je scherp, geven je nieuwe inzichten en onwijs veel energie!

Verrassende resultaten

‘Studenten leren samenwerken met collega-studenten uit verschillende opleidingen. De externe partij komt met een vraagstuk, maar iedereen is vrij om daar op eigen wijze invulling aan te geven. Minstens zo belangrijk is dat ze gewoon een fijne tijd beleven. Zowel de groeps- als de individuele opdracht begint met een kamp. Dat is goed voor het groepsgevoel en de onderlinge band. Het is een leerreis waarin je niet alleen je studiegenoten, maar ook jezelf beter leert kennen en uit je comfortzone stapt. We dagen hen uit hun talenten te ontdekken en in te zetten. Dat leidt tot verrassende resultaten. Zo was er een leerling met schilder- en tekentalent, die een sjabloon ontwikkelde van een pizzadoos voor street art, om zo mensen bewust te maken dat de doos bij restafval hoort en niet in de papierbak.’

Expeditie Flevoland: echt een toevoeging

Impactmaker Loraine Westerneng: ‘Samenwerken met de studenten van het Honours Programma is een feestje met impact. Het is geweldig om met een groep gemotiveerde en interdisciplinaire jongeren duurzaamheidsvraagstukken onder de loep te nemen en daar samen mee aan de slag te gaan. Ze houden je scherp, geven je nieuwe inzichten en onwijs veel energie!’ Marianne Clason, Contentregisseur: ‘Hun kijk op de wereld geeft je eigen visie meer waarde. Zo bedachten studenten een fraai concept voor een duurzaam event. En kwamen ze individueel met fantastische ideeën, zoals een game gericht op minder douchen en kunst van afval.’

Alle ruimte om te doen wat je leuk vindt

Jaël de Looze is vierdejaars engineering student. Afgelopen collegejaar volgde ze het Honours Programma Sustainable Society. ‘In mijn eerste jaar aan Windesheim wist ik nog niet goed of het met mijn studie te combineren was. Maar het sprak mij enorm aan. Het is nuttig voor het uitbreiden van je netwerk en je krijgt 16 extra studiepunten. Samen met een klasgenoot meldde ik me aan. In een jaar waarin je focus ligt op afstuderen, was dat eigenlijk best wel spannend. Ik kwam in een klas vol gedreven studenten, die de kans kregen om zich persoonlijk en in teamverband te ontwikkelen. Het programma is zo ingericht dat elke week bijdraagt aan het versterken van het groepsgevoel. Wat mij vooral is bijgebleven, is dat je de ruimte krijgt om te doen wat je leuk vindt. Voor de groepsopdracht bedacht ik met drie medestudenten een plan voor de kustvisie van Lelystad. Voor de eindopdracht – het individuele product – heb ik geprobeerd mensen enthousiast te maken voor techniek en voor het nieuw leven inblazen van restproducten en afval. Dit deed ik onder meer door op een basisschool samen met kinderen insectenhotels te bouwen voor het schoolplein. Die maakten we uit stukjes resthout en allerlei materialen die anders weggegooid zouden worden. Mocht je als student nog twijfelen om deel te nemen aan het Honours Programma: joh, doe ’t gewoon. Het is een mooie uitdaging en beslist goed te combineren met je studie.’