Wethouder Maaike Veeningen (D66) over de Almeerse economie – Vrijheid om te ondernemen en verder te ontplooien 

In: Interview | Editie:

Tekst: | Fotografie:

Wethouder Maaike Veeningen (38) heeft een brede portefeuille: Ruimtelijke, Economische Ontwikkeling & Onderwijs-Arbeidsmarkt. Ze waardeert de ondernemende geest in onze stad. Lifestyle Almere zocht haar op, om haar toekomstvisie voor Almere te horen.

Wie is Maaike Veeningen?

‘Een Randstedelinge met ouders uit de provincie, opgegroeid in het Noordwijkse, naast Katwijk, een best gelovige gemeente. Toch hadden we in Noordwijk koopzondagen. Heel uitzonderlijk, zeker in die tijd; die vrijheid was er dus. Toen later mijn ouders, ik en mijn twee jaar jongere zus naar Rijsburg verhuisden – waar nog altijd de SGP, het CDA en de ChristenUnie de grootste partijen zijn – besefte ik dat het thema vrijheid mij enorm aansprak. Ik ben gewend dat er veel kan. Vrijheid blijkt een rode draad in mijn leven.’

Wat betekent vrijheid voor jou?

‘Dat mensen de ruimte krijgen om zichzelf te kunnen zijn. Dat mensen hun eigen leven in moeten kunnen richten. Ook mijn studies in Amsterdam, rechten en filosofie, ademen dat thema. In mijn studentenjaren volgde ik landelijke debattrainingen, waar we fel in discussie gingen over onze maatschappij en ons rechtenstelsel. Bij rechten leerde ik over ons staatsbestel; hoe ons systeem nu werkt, hoe politieke partijen werken. En bij filosofie leerde ik te onderzoeken: waarom doen we dat eigenlijk? Hoe werkt dat? Democratie is heel belangrijk in relatie tot vrijheid.’

Heb je politiek actieve familieleden? 

‘Tijdens mijn studietijd ontdekte mijn moeder in een doos op zolder een paar vergeelde krantenartikelen waaruit bleek dat haar vader, mijn opa dus, dezelfde studies had gedaan als ik toen deed. Wat een toeval, hè! En hij is burgemeester geweest in Limburg. Maar zijn politieke loopbaan is z’n 4- à 5-jarige kleindochter ontgaan.’

Jouw ouders hebben jarenlang niet gestemd

Dat veranderde toen je op je 22ste politiek actief werd. Wat zeg je tegen mensen die zich niet verbonden voelen met de politiek en daarom niet stemmen? ‘Dit vraagstuk speelt al langer… en het is ook een spannende kwestie. Er ligt een enorme verantwoordelijkheid bij politici, bij de mensen die ons vertegenwoordigen, om die binding te waarborgen. Tegelijkertijd hebben we zelf ook een verantwoordelijkheid om onze democratie hoog te houden; die werkt namelijk alleen als mensen bereid zijn lid te worden van een politieke partij en/of gaan stemmen op een partij. Als dat niet meer gebeurt, komt onze democratie onder druk te staan. Via dit systeem hebben we invloed op wat er gebeurt in het land. Een democratie werkt alleen als we de verantwoordelijkheid nemen om daadwerkelijk te stemmen. Precies dáárom werd ik bewust lid van D66, hoewel ik het niet altijd eens was met standpunten in de partij. Maar toen ik als 22-jarige eenmaal lid was, kon ik wél meedenken, en voorstellen indienen om dingen anders te doen. Er is geen enkele partij waarmee we het in alles 100% eens zijn. In het dagelijks leven lukt dat al niet eens. En toch moeten we het samen doen.’ 

Wat valt je op in Almere?

‘Ik woon met veel plezier in Filmwijk. Er is veel groen en blauw in Almere. Daar geniet ik enorm van. Opvallend is de ondernemende geest in Almere: ruim 18.000 ondernemingen van allerlei aard en omvang. Daarnaast is er volop ruimte voor groei; de ligging is heel gunstig en onze beroepsbevolking is relatief jong. Almere is uitgeroepen tot de meest MKB-vriendelijke stad van het land en bezit de beste binnenstad. Om te koesteren! Net als de sterk vertegenwoordigde ICT- en tech-sector in onze new town.’ 

 

Het is onze eigen verantwoordelijkheid om de democratie hoog te houden 

 

Wat verdient extra aandacht?

‘Ondernemers vestigen zich graag in onze stad, maar weten vaak niet van elkaars bestaan. Dat willen we veranderen door netwerkbijeenkomsten te faciliteren, zoals de Dag van de Ondernemer. Als ik op zo’n dag nieuwe samenwerkingen tussen bedrijven zie ontstaan, is mijn missie geslaagd. Met de Floriade hebben we een mooie troef in handen; de circulaire economie, innovaties, verduurzaming en de energietransitie kunnen we in die nieuwe wijk goed laten samensmelten. Dat beïnvloedt het vestigingsklimaat positief. Mijn focus ligt op een soepele koppeling van onderwijs en arbeidsmarkt. We zijn heel blij met de huidige ondernemers in de stad. En we willen (inter)nationaal nieuwe bedrijven aantrekken. Daarom gaan we de voorwaarden om te ondernemen in Almere bevorderen, start-ups begeleiden, en inspelen op veranderingen. Vroeger wilde men bedrijven en kantoren apart houden van de bewoonde wereld. Tegenwoordig willen we dat veel meer mixen; dat komt de leefbaarheid ten goede.’

Waarin wil Almere investeren?

‘Onze stad telt nog altijd 40.000 forenzen. Het liefste zou ik meer banen en werkgelegenheid binnen onze stad creëren. Maar dat is een samenspel van factoren, waar we als gemeente niet 100 procent op kunnen sturen. Wél kunnen we een excellent vestigingsklimaat stimuleren. Een punt van extra aandacht? Onze inwoners met een flexibel contract. Bij economisch slecht weer vliegen zij er als eerste uit, én werkgevers investeren doorgaans niet of onvoldoende in deze mensen, zeker niet qua opleiding. Omdat deze arbeidskrachten vaak fulltime werken, willen we investeren in een ruimer aanbod voor opleidingen in deeltijd. Mensen moeten zich kunnen blijven ontplooien. Daarom willen wij hoger onderwijs uitbreiden.’

Wat is jouw toekomstdroom?

‘Dat Almere bekend staat om haar inspirerende verhalen. Onze stad heeft de kans om een hoop méér mensen een fijne woon- én een fijne werkomgeving te bieden. Het centrum enerzijds vergroenen én verdichten: daar meer (studenten)woningen creëren. Onze stad vaart wel bij meer studenten. Dus: het aantal opleidingen uitbreiden. Ik geniet van die geboren en getogen Almeerse ondernemers, die op een zolderkamer begonnen zijn en doorgroeien naar een groot internationaal bedrijf. Laat die eerste generatie echte Almeerders, trots op hun stad, maar doorbreken.