Windesheim stoomt studenten klaar voor de toekomst!

In: Onderwijs | Editie:

Tekst: | Fotografie:

Studenten van hogeschool Windesheim werken tijdens hun studie aan opdrachten voor bedrijven of instellingen, de zogeheten Comakerships. Anders dan bij een stage dragen studenten bij een Comakership concrete oplossingen aan: een advies bijvoorbeeld, of een dienst of product. Twee recent afgestudeerde studenten van hogeschool Windesheim in Almere – Joost Eekman (Engineering) en Ilse Heus (Logopedie) – sleepten er zelfs een Flevopenning-nominatie mee in de wacht.

De Comakership van Joost Eekman (23) vond plaats op de afdeling Asset Management Bagage van Schiphol. Dagelijks vinden veel koffers hun bestemming in het juiste vliegtuig. In dat traject worden op sommige plekken in de bagagekelder op Schiphol laadrobots ingezet. Het management twijfelde echter aan het effectieve nut van een laadrobot, die ruim tien jaar geleden werd geplaatst, als pilot voor de latere inzet van meer robots. Joost: ‘Deze laadrobot, die overigens nog prima functioneerde, stond in een kelder min of meer te verstoffen. Men wist niet precies wat deze ene, specifieke robot wellicht nog méér kon. Mijn taak was om financieel te onderbouwen of deze oudste robot beter ingezet kon worden.’

Menselijke inbreng wordt nooit overbodig

‘In mijn onderzoek vergeleek ik de prestaties van de bagagelaadrobot met die van het personeel. Daaruit kwam naar voren dat de prestaties van mankracht en machine gelijk waren, maar dat de kosten van de robot veel lager uitkwamen. Het zware werk heeft nu eenmaal impact op een menselijk lichaam en kan zelfs leiden tot fysieke klachten. Ook deze robot kan, net als de andere robots in de bagagekelder, ingezet worden zodat personeel zich op andere zaken kan richten. Het vergt een andere manier van werken en er zouden andersoortige banen worden gecreëerd. Met een gerichte training kunnen medewerkers de machine leren bedienen en/of onderhouden. Menselijke inbreng wordt nooit overbodig. De test van de laadrobot was succesvol. De beeldvorming is inmiddels veranderd. Schiphol is een bijzonder geavanceerde luchthaven, waar men open staat voor nieuwe ideeën. Het mooie is dat de laadtechniek nú al zeer vooruitstrevend is en zich leent om nog verder te ontwikkelen. Het bedrijf waar ik na mijn afstuderen terechtkwam, detacheerde mij op Schiphol, bij de beheerafdeling van bagage. Ik vind het een interessante wereld, waar ik veel leer en waar ik het erg naar mijn zin heb.’ 

Het zou fijn zijn om een buddy te hebben…

Iedereen weet hoe belangrijk het is om regelmatig de oefeningen te doen die je krijgt van je behandelaar. Het is essentieel voor het verbeteren en uiteindelijk oplossen van je klachten. Zo ook bij logopedie. Ilse Heus (43) krijgt er veel mee te maken in de stemgespecialiseerde praktijk waar ze werkt. Als actrice – ze deed ooit toneelacademie – kent ze als geen ander het belang van oefeningen voor (het verbeteren van) je stem en ademhaling. ‘In de waan van de dag is het maar al te makkelijk om dit te vergeten. Zou het niet fijn zijn om een buddy te hebben, die je op gezette tijden herinnert aan je oefeningen? Iemand die zelfs nog een stapje verder gaat en je daadwerkelijk ondersteunt bij het uitvoeren daarvan, en je op de hoogte houdt van je vorderingen? Het gaat te ver om een echt persoon als buddy in te schakelen, alleen al vanwege de hoge kosten. Maar dan is er ‘the next best thing’: een slimme app.’

Tijdens haar Comakership bij de Landelijke Stemkring (een kwaliteitskring voor stemgespecialiseerde logopedisten) deed Ilse onderzoek naar manieren om mensen regelmatig hun stemoefeningen te laten doen. Vervolgens deed ze een gedegen online survey onder logopedisten. Uiteindelijk kwam ze tot een concept, de Voice Buddy App.

De uitdaging ligt in het vinden van investeerders

Daarna was het zaak om te bepalen welke oefeningen, meetinstrumenten en algemene functies de app moest bevatten. Ilse: ‘Het fijne is dat je niet alleen ondersteuning krijgt bij je oefeningen, maar dat je wordt gemotiveerd en persoonlijke feedback krijgt. Innovatieve games geven een extra duwtje in de rug. Daarnaast is er in deze app ook de mogelijkheid voor educatieve en/of ondersteunende filmpjes. Logopedisten krijgen een apart portaal waar ze bijvoorbeeld (de voortgang van) een behandelplan kunnen bijhouden. Uiteraard kunnen ze ook gebruik maken van een agendamogelijkheid en evaluatie-instrumenten. De reacties uit het veld zijn enthousiast. Inmiddels heb ik een professioneel team achter me staan. In principe zouden we de app in redelijk korte tijd gebruiksklaar kunnen hebben. De uitdaging ligt nu in het vinden van investeerders.’