Thomas Erdmann

Verhalen van Thomas Erdmann

Zodra je de drempel overstapt van International School Almere, voel je de positieve vibes. Het gebouw is duurzaam gebouwd en prachtig geïntegreerd in de omgeving. Van ver hadden we al de hekken gezien van wat later het basketbalveld blijkt te zijn: op het dak, omgeven door een groot speelplein en terras. Zonnepanelen zorgen voor energie. Middenin de lichte receptie staan kleurige, halvemaanvormige banken. Verderop in de hal staan en zitten groepjes leerlingen. Ze spreken Engels, de voertaal op school. Maar liefst vijfentwintig verschillende nationaliteiten laten zien dat ras, kleur of sekse van ondergeschikt belang zijn.
Lees het verhaal
Openbare daltonschool Bommelstein, één van de scholen van de Almeerse Scholen Groep, ligt in het hart van de landgoederenbuurt in Almere Buiten. Het is een buurtschool waar soms al twee generaties in de banken zaten. Als centrum van de buurt vervult Bommelstein naast een maatschappelijke functie ook een sociale. Vanuit de school organiseert men tal van activiteiten, niet alleen voor kinderen, maar ook voor hun ouders en de wijk.
Lees het verhaal