Paspoort naar de wereld

In: Onderwijs | Editie:

Tekst: | Fotografie:

Zodra je de drempel overstapt van International School Almere, voel je de positieve vibes. Het gebouw is duurzaam gebouwd en prachtig geïntegreerd in de omgeving. Van ver hadden we al de hekken gezien van wat later het basketbalveld blijkt te zijn: op het dak, omgeven door een groot speelplein en terras. Zonnepanelen zorgen voor energie.  Middenin de lichte receptie staan kleurige, halvemaanvormige banken. Verderop in de hal staan en zitten groepjes leerlingen. Ze spreken Engels, de voertaal op school. Maar liefst vijfentwintig verschillende nationaliteiten laten zien dat ras, kleur of sekse van ondergeschikt belang zijn. 

Rubin Borges, sinds januari van dit jaar directeur van International School Almere, is een hartelijke en energieke vrouw. Vol trots vertelt ze over ‘haar’ leerlingen, staf en onderwijssysteem: ’International School Almere is een IB World School (International Baccalaureate, red.) en biedt als school voor voortgezet onderwijs twee (van de drie) onderwijsprogramma’s: Middle Years Programme (MYP: 11-16 jaar) en Diploma Programme (DP: 16-19 jaar). Onze leerlingen worden klaargestoomd voor de universiteit. Een Diploma van onze school geeft toegang tot de beste opleidingen in de wereld.’

Elk kind zijn eigen talent

Vergeet intelligentie. Vergeet rangen en standen. Op International School Almere delen ze niet in naar niveau. Elke leerling is gelijk en heeft dezelfde kansen. ’Er zijn veel wegen die naar Rome leiden,’ zegt Rubin, ’en zo zijn er ook veel manieren om iets te leren. Wij gaan ervan uit dat elk kind zijn eigen talent heeft. Een leerling die minder goed meekomt in de scheikundeklas, kan excelleren bij wiskunde of Engels. Laat een leerling dus die eigen talenten optimaal benutten. En coach waar hij of zij een uitdaging heeft. Onze docenten zijn flexibel en creatief, en begeleiden de studenten naar hun doel.
Theorie heb je nodig als basis, maar belangrijker is dat je weet wat je moet doen om je doel te bereiken. Het is een geweldig gegeven dat leerlingen uit verschillende landen en culturen samen in een klas zitten en van elkaar leren. Een Française kijkt anders tegen de Franse revolutie aan, en een Spanjaard heeft een heel ander inzicht over een politieke gebeurtenis in zijn land. Studenten hebben respect voor elkaars visies, waarden en tradities. Wij vieren de verschillen, en bieden leerlingen een platform om hun kennis te tonen. Dat geeft ziel aan onderwijs.’

Drie fundamenten

Studenten leren om kritisch te denken, niet klakkeloos alles over te nemen. ‘We kweken onderzoekende geesten,’ gaat ze verder. ’Theorieën ontwikkelen zich, inzichten veranderen. Het is belangrijk dat kinderen leren hoe ze moeten leren, en hoe ze hun kennis kunnen toepassen in onbekende situaties. Binnen tien jaar zullen er banen zijn waar we nu nog nooit van hebben gehoord, en waar we ons nu nog geen voorstelling van kunnen maken.  Leren stopt nooit. De wereld staat niet stil. Daar moet je studenten op voorbereiden. Elke leerling heeft leerkwaliteiten, ze leren op verschillende manieren, hebben andere talenten en uiteenlopende interesses. We vinden het belangrijk dat leerlingen worden aangesproken op hun individuele ’zijn’. We dagen hen uit om hun potentieel te benutten en gebruik te maken van zowel hun intellectuele als sociale kwaliteiten. De basis van ons schoolsysteem bestaat uit drie fundamenten: holistische benadering (dus de leerling als geheel), communicatie (verbaal en non-verbaal) en cultureel besef.’

Opvallend veel goede ideeën

Het is verbazingwekkend om te zien, wat leerlingen al op jonge leeftijd voor elkaar kunnen krijgen. Rubin: ’Studenten leren probleemoplossend te denken. Zo moesten onze leerlingen in de middenbouw een oplossing bedenken voor de overtollige energie die vrijkwam bij onze zonnepanelen. Er kwamen opvallend veel goede ideeën. Van vijftien- en zestienjarigen! Allemaal gebaseerd op grondig onderzoek, ontwikkeling, toepassing, meting en evaluatie. We nemen onze leerlingen heel serieus en geven hen eigen verantwoordelijkheid.’

Betrokken ouders

’Elk jaar hebben we een grote barbecue. Eten brengt mensen tot elkaar! In maart is de opvoering van het schooltoneel. Alles is door studenten georganiseerd. Van het uitzoeken van het stuk, tot het afnemen van de audities en de regie. De dramadocent is er als coach.’ Naast leerlingen en docenten spelen ook ouders een belangrijke rol. ’Bij de meeste evenementen en uitstapjes,’ zegt Rubin, ’steken veel ouders flink de handen uit de mouwen.’

Iedereen kent iedereen

’Het is één grote familie, iedereen kent iedereen. Naast kinderen van expats krijgen we ook leerlingen voor ons tweetalige programma. Bijvoorbeeld van ouders die van plan zijn om te emigreren. Als leerlingen hier eenmaal klaar zijn, kunnen ze zelfstandig werken, weten ze hun kennis toe te passen, of weten ze waar ze moeten zoeken wat ze nodig hebben. Ons Diploma is een paspoort naar alle universiteiten in de wereld.’

Het onderwijs op International School is gebaseerd op vijf Leerbenaderingen

• Communicatie

• Sociaal (samenwerking)

• Zelfsturend (organisatie, affectief, reflectie)

• Onderzoek (informatievaardigheden, mediavaardigheden)

• Denken (kritisch denken, creatief denken, overdracht)