Je bedrijf gezond laten groeien: zo doe je dat!

In: Financien | Editie:

Foto van een man en vrouw die over een brug lopen

Tekst: | Fotografie:

Pionieren zit Almeerders van nature in het bloed. Geen wonder dus dat het hier barst van de ondernemers. Na een paar zware jaren doen de meeste bedrijven nu weer goede zaken. Het gros van de ondernemingen kan zelfs nog flink verder groeien, zo blijkt uit recente cijfers. Hoe? LA ging in gesprek met Ferry Huurman en Willeke Waller van Rabobank Almere.

Het gaat goed met ondernemend Nederland. Nu de crisis achter ons ligt, zit het midden- en kleinbedrijf alweer een tijdje in de lift. Toch blijft Nederland in vergelijking met het buitenland nog achter, stelt Ferry Huurman, directievoorzitter van Rabobank Almere. ‘Onderzoek wijst uit dat maar liefst 85% van de ondernemingen in ons land nog meer kan groeien. Dat wil niet zeggen dat ze het slecht doen, maar wél dat er ruimte is om te ondernemen. Dat biedt dus volop kansen, ook voor Almeerse bedrijven.’

Tempo bijhouden

De uitdagingen liggen volgens Huurman vooral op het gebied van innovatie, digitali­se­ring en robotisering. ‘De ontwikkelingen gaan momenteel zo snel, dat veel ondernemers moeite hebben het tempo bij te houden. Ze vragen zich af hoe zij, met de bestaande bezetting en huidige werkwijze, die ver­nieuwingen in hun bedrijf kunnen inte­greren. En hoe ze aan betrouwbare kennis en informatie over deze onder­werpen moeten komen.’

Leren en inspireren

Willeke Waller, adviseur marketing, communicatie & coöperatie bij Rabobank Almere: ‘Veel ondernemers komen bij ons met de vraag hoe anderen dit aanpakken. Ze hebben vooral behoefte aan samen­werking: ze willen van elkaar leren en elkaar inspireren. Wij helpen ondernemers graag. Niet alleen met financiële oplossingen, maar ook door het beschikbaar stellen van kennis en een netwerk.’

Kijkje in elkaars keuken

Zo bracht de Rabobank onlangs een aantal ondernemers bij elkaar met het doel een kijkje in elkaars keuken te nemen. De reacties waren enthousiast. Huurman: ‘Sommige branches lopen enorm voorop, als het gaat om technologische vernieuwingen. Vaak zijn die ideeën met enige aanpassing ook toepasbaar in andere sectoren. Door inzichten te delen, zet je elkaar aan het denken. Dat vinden veel ondernemers enorm waardevol.’

De buitenwereld naar binnen

Na de zomer start de Rabobank met de Werkplaats Digitalisering. In negen steden door het hele land kunnen ondernemers workshops volgen en krijgen ze nuttige tips van andere ondernemers, specialisten en voorlopers op het gebied van digitalisering. Huurman: ‘Op 25 september is de Werkplaats Digitalisering in Almere. Door de buitenwereld naar binnen te brengen – naar de lokale ondernemers – willen we hen bewust maken van de nieuwste ontwikkelingen. Daarbij focussen we op de kansen, zonder onze ogen te sluiten voor de bedreigingen.’

Er is hier veel energie, en er zijn veel activiteiten en ontwikkelingen

Mensen vinden en binden

Bewustwording is een belangrijke eerste stap, maar natuurlijk is goed personeel net zo belangrijk voor een gezonde groei, stelt Waller: ‘Bedrijven hebben steeds meer moeite om geschikte arbeidskrachten te vinden en hen aan zich te binden. Bovendien is de aansluiting van het onderwijs op het bedrijfsleven niet altijd optimaal.’ Huurman: ‘Onderwijsinstellingen moeten zorgen dat lesaanbod en competentie-ontwikkelingen beter aansluiten op de praktijk. Maar van de andere kant is het ook belangrijk dat het bedrijfsleven open staat voor meer stageplekken en afstudeeropdrachten.’

Bespreekbaar maken

Rabobank Almere heeft regelmatig overleg met vertegenwoordigers van de verschillende onderwijsinstellingen in Almere, vertelt Waller. ‘Deze signalen nemen we mee in onze gesprekken. Wij vinden het belangrijk om dergelijke kwesties lokaal bespreekbaar te maken, maar we kijken ook of we er landelijk mee aan de slag kunnen.’ Huurman knikt. ‘We kunnen natuurlijk niet beloven dat deze gesprekken altijd tot concrete resultaten leiden, maar het is in ieder geval goed om de bewustwording in gang te zetten en erover te discussiëren.’

Blijven ontwikkelen

Waar moet je als ondernemer verder nog op letten als je gezond wilt groeien? ‘Je moet jezelf blijven ontwikkelen,’ antwoordt Waller. ‘Ook daar gaan wij ondernemers bij helpen. Met de Business Versneller en de Ondernemersacademie bijvoorbeeld, waar we ondernemers met gerichte programma’s verder ondersteunen.’ Huurman besluit: ‘Voor elke ondernemer is er wel een passende groeimogelijkheid. En als het mkb groeit, groeit ook de werk­gelegenheid en de welvaart.
Daar dragen wij graag aan bij.’

Daar houd ik van!

Ferry Huurman is sinds juni van dit jaar de nieuwe directievoorzitter van Rabobank Almere. Wat gaan Almeerders als eerste van hem merken? ‘Ik ga vooral door met de dingen, die mijn voorganger in gang heeft gezet. Daarin verandert dus niets. Ik vind het leuk om mij aan te sluiten bij initiatieven, daar constructief aan bij te dragen en verder ben ik een netwerker. Ik ben hier nog maar net, maar mijn gevoel is alvast erg positief. Er is hier veel energie, en er zijn veel activiteiten en ontwikkelingen. Er is volop beweging. En daar houd ik van!’

Werkplaats Digitalisering

Ben je ondernemer, wil je groeien en vernieuwen, maar weet je niet hoe je dat moet aanpakken?
Ga dan op 25 september 2018 naar de Rabo Werkplaats Digitalisering in het KAF. Op dit gratis event krijg je concrete tips om direct aan de slag te gaan met het digitaliseren van je bedrijf. Meer info en aanmelden: www.rabobank.nl/groei. Hier vind je ook verhalen, best practices en volop inspiratie.