Een stage in het buitenland? Ga ervoor!

In: Onderwijs | Editie:

Buitenfoto van een zomers geklede vrouw op een pad tussen de palmbomen

Tekst:

Je bent jong en je wilt je vleugels graag uitslaan in het buitenland. Maar ja… binnen je studie Ruimtelijke Ontwikkeling – Mobiliteit is er niemand die dat eerder deed. Gelukkig staan je docenten je met raad en daad bij.

Zoals een op het buitenland gerichte hogeschool betaamt, zitten er van Windesheim Flevoland studenten over de hele wereld. Maar er zijn ook pioniers. Zij effenen het pad voor studenten die na hen komen. Iris de Koe en Kas van ’t Loo weten daar inmiddels alles van. ‘Ik wilde altijd al naar het buitenland,’ vertelt Iris de Koe (23). ‘En Kas had precies hetzelfde. We konden goed samenwerken. We hoefden dus niet lang na te denken toen we koppels moesten vormen voor de stage die op het studieprogramma stond. Geïnspireerd door de verhalen van een huisgenoot vonden we een stage in Suriname.’ Kas (20): ‘We schakelden een extern bureau in dat al snel met een interessant onderzoeksvoorstel kwam. We kregen ondersteuning van onze docenten maar ook vanuit Windesheim Flevoland zelf.

De papieren rompslomp die bij een buitenlandstage komt kijken, was daarom snel geregeld.

Daar is veel winst te halen

‘Bij het raadgevend ingenieursbureau dat de onderzoeksvraag had uitstaan, was men ‘getriggerd’ door onze opleiding en de affiniteit die we hadden met verkeersveiligheid,’ legt Iris uit. ‘De opdracht die we kregen was blackspots definiëren en analyseren volgens de Duurzaam Veilig-visie. Binnen deze visie draait het om het voorkomen van ongelukken: preventie. Blackspots zijn verkeerspunten waar bovengemiddeld veel ongelukken voorkomen, zowel letselongevallen als ongevallen met een dodelijke afloop. In Nederland hebben we geen blackspots meer, dus was het voor ons erg interessant om ermee aan de slag te gaan.’ Kas: ‘We hebben zestien blackspotlocaties geïdentificeerd, waarvan negen in Paramaribo. Aan de hand van nieuwsberichten, gesprekken met onder meer nabestaanden én onderzoek ter plekke voerden we een analyse uit. We kwamen erachter dat er geen eenduidige oorzaak was. Maar het links rijden en het rechts inhalen, het feit dat alle verkeersdeelnemers van één weg gebruik maken, zonder fiets- of brommerpaden, waren zaken die de verkeersveiligheid niet ten goede kwamen. Voor drie spots maakten we aanbevelingen. Verkeersveiligheid kan verbeterd worden door het gedrag van mensen aan te passen, voertuigen te verbeteren of de wegen veilig opnieuw in te richten. Onze aanbevelingen waren erop gericht de wegen verkeersveiliger te maken. Op dat punt valt er in Suriname nog veel winst te behalen.’

Zelfs op de nationale tv

Het onderzoek van Kas en Iris werd enthousiast ontvangen en ze haalden zelfs de nationale televisie. Ook het ministerie van Verkeer was zeer geïnteresseerd. Wat de toekomst brengt? Kas en Iris willen eerst maar eens afstuderen. En intussen bevelen ze een stage in het buitenland van harte aan!