Dag Almere

In: Dag almere | Editie:

Tekst: | Fotografie:

Ter gelegenheid van de verbouwing van het stadhuis en het jubileum van de Politieke Markt van Almere, parkeerde Bart zijn ets voor één keer onder het stadhuis. Hij observeerde het politieke bedrijf, en ontdekte een boeiende gespiegelde werkelijkheid van de stad.

De nieuwe raadszaal

November 2017. Het duurt nog maanden voor de vernieuwde raadszaal klaar is, maar de steigers zijn eruit en het nieuwe plafond is onthuld. Het is onvoorstelbaar veel mooier dan voorheen. Twee griffiemedewerkers verheugen zich over heel deze raadszaal, het licht, het geluid, de vormen en de zichtlijnen.

Over de politieke markt van Almere

Vroeger waren er ellenlange commissievergaderingen op verschillende avonden van de week. En dan was er ook nog de plenaire gemeenteraadsvergadering, waarin men pas na taaie debatten besluiten nam. Het werd regelmatig nachtwerk. Maar in de Politieke Markt werkt het anders. Eens per week, op donderdagavond, beginnen om 19:00 meer vergaderingen tegelijk. Verschillende onderwerpen komen in verschillende vergaderkamers ter tafel: de carrousel. Van tevoren is vastgesteld hoe lang een carrouselvergadering duurt, meestal een uurtje of minder. Een onderwerp komt één of meer keer ter bespreking in de carrousel. Is het eenmaal voldoende besproken, dan kan het door naar de plenaire vergadering, om over te debatteren of besluiten. Het systeem van de Politieke Markt maakt niet alleen het politieke bedrijf toegankelijker, maar ook een veel snellere besluitvorming mogelijk. Naast deze vrij praktische voordelen, zijn er ook andere democratische instrumenten zoals rondetafelgesprekken, burgerinitiatieven en door de raad ingestelde rekenkameronderzoeken. Het gevolg: in Almere kan een gemeenteraadslid een rol van grotere betekenis spelen dan in de meeste andere gemeenten. En burgers kunnen veel meer betrokken zijn bij wat er in de stad gebeurt.

Knietje-aan-knietje

Een plenaire vergadering van de gemeenteraad. Op de voorgrond links de raadsgriffier er en rechts de burgemeester. Daarachter zit, letterlijk knietje-aan-knietje, de gemeenteraad. Zo dicht zitten ze normaliter niet op elkaar. Maar het kan even niet anders. Hun normale werkomgeving – de raadszaal – wordt verbouwd en de raad wilde de kosten zo laag mogelijk houden.

Het steigerpaleis

September 2017. Het politieke domein in het stadhuis wordt verbouwd. Meest in het oog springt de raadszaal. Om het ongeveer 12 meter hoge plafond te kunnen renoveren verrees een enorm steigerbouwwerk. Het moet een betere akoestiek, verlichting en luchtkwaliteit opleveren en er mooier uitzien bovendien.

Carrouselvergadering

Burgemeester Franc weerwind vermaakt zich met het aanwezige publiek, vlak voordat een carrouselvergadering begint. Hier doet hij dat in een tijdelijke ruimte. Als de verbouwing achter de rug is (voorjaar 2018) zijn er nieuwe vergaderkamers, brede wandelgangen en een centrale ontmoetingsruimte. Alles om het contact tussen bestuur, politici en burger beter te maken.

Publiek debat

Tijdens een plenaire vergadering – iedereen van de gemeenteraad is aanwezig – kunnen raadsleden met elkaar in debat. Andere raadsleden kunnen daarop interrumperen. Af en toe levert dat een aantrekkelijk schouwspel op, waarin de verschillende raadsleden publiekelijk blijk kunnen geven van hun overtuigingen en politieke signatuur.

Alles om het contact tussen bestuur en politici beter te maken. Af en toe levert dat een aantrekkelijk schouwspel op

Het presidium

Voorafgaand aan de Politieke Markt van Almere bespreekt een aantal raadsleden in het presidium de agenda. Voorzitter van dat presidium is niet de burgemeester, maar één van de raadsleden. Daardoor heeft de Almeerse gemeenteraad veel meer zeggenschap over haar agenda dan elders.

BFF – Bart en Franc Foto

Normaliter ben ik niet zo van de selfies, maar tijdens de Dag van de Democratie kon ik deze bordkartonnen Franc-versie niet weerstaan.