Grotere stad, meer werk

In: Business | Editie:

Tekst:

Almere is in nog geen halve eeuw uitgegroeid tot een stad met meer dan 200.000 inwoners. Almeerders weten dat het vele groen, het water, cultuur en de ruimte, hun stad aantrekkelijk maken om in te leven. En Almere groeit door: in aantal inwoners en in kwaliteit van de stad. Bevolkingsaanwas vraagt ook om banengroei, en dát vergt weer investeringen. In de economische structuur, in het vestigingsklimaat en in de gemeentelijke dienstverlening.
Dat is niet alleen een uitdaging voor de gemeente maar voor de hele stad. 

Het achterland van Almere is een enorme afzetmarkt

We groeien niet alleen in lengte, breedte en hoogte, maar ook in personeel

Almere heeft de ambitie om de economische ontwikkeling te versterken om zo meer werkgelegenheid te creëren. Het streven is dat elke Almeerder kans heeft op goed werk in en om Almere. Het behouden van bedrijven is dan zeer belangrijk, evenals het verder verbeteren van de gemeentelijke dienstverlening. En natuurlijk zetten we ons in om nieuwe bedrijven aan te trekken. De stad heeft goede kansen in een aantal sectoren en markten met duurzaamheid en innovatie als verbindend Almeers thema.

De randvoorwaarden zijn in elk geval uitstekend. Almere ligt centraal in Nederland, maakt deel uit van de Randstad, is goed bereikbaar per auto en openbaar vervoer én ligt bovendien vlakbij Schiphol: een belangrijke verbinding met alle uithoeken van de wereld. Lifestyle Almere zit aan tafel met Jaap Vermeer, algemeen directeur van LIS Logistics (zie kader), die dat alles volmondig onderschrijft: ‘Wij hebben meerdere internationale klanten. Voor ons is het een voordeel om zo dicht bij Schiphol te zitten. Bovendien zijn er havens in de buurt: die van Rotterdam om te beginnen, maar die van Antwerpen ook, relatief gezien. Verder ligt er achter Almere een enorme afzetmarkt. Van hieruit ligt de rest van Europa min of meer binnen handbereik. Al met al voldoende redenen om ruim twaalf jaar geleden voor Almere te kiezen.’ 

Almere zet echt z’n beste beentje voor

Almere is ruimtelijk opgezet. Over het algemeen zijn de Almeerse bedrijven tevreden met het vestigingsklimaat en de dienstverlening door de gemeente. Verkiezingen tot Beste Binnenstad 2017 en MKB-vriendelijkste Stad van 2019 onderschrijven deze positie. Dat alles toont aan dat het economische beleid van de afgelopen jaren zijn vruchten afwerpt. Vermeer ondervond dat aan den lijve, vertelt hij: ‘We gaan binnenkort een nieuw warehouse bouwen. In de aanloop daar naartoe merkten we dat Almere echt mee wilde denken over de wijze waarop we dat het beste vorm konden geven. En daarna gaven ze ons ook de ruimte om de plannen te verwezenlijken.’ Vermeer zegt ook in andere gemeentes te hebben gekeken, maar: ‘De mogelijkheden daar waren beperkter. De grond was duurder, of moeilijker te krijgen. Almere zette hier echt z’n beste beentje voor.’ LIS Logistics is momenteel verspreid over vier locaties in Almere, naast een vestiging in Moerdijk. ‘De vier locaties in Almere willen we terugbrengen naar twee. In de praktijk betekent dat voor ons dat er drie dichtgaan, en dat we die activiteiten onderbrengen in het nieuwe pand op bedrijventerrein Stichtsekant. Tegelijkertijd nemen we daarin ook een stuk groei op. De laatste jaren is er namelijk best veel werk bij gekomen. Zo kunnen we onze klanten weer wat meer service bieden in alle nieuwe ontwikkelingen.’

Kansen voor groei

Op basis van de analyse van het vestigingsklimaat en haar ambitie richt Almere zich op een aantal sectoren met duurzaamheid en innovatie als verbindend thema. De stad focust zich op sectoren die al sterk vertegenwoordigd zijn zoals ICT-Tech en logistiek. Daarnaast zien we kansen voor Start-ups & Scale-ups, Toerisme & Recreatie en Circulaire economie & Energietransitie. De thema’s met veel potentie als Start-ups en Scale-ups zijn nog klein, maar naar verwachting betekenisvol voor Almere in de toekomst en hiervoor worden specifieke uitvoeringsplannen opgesteld. 

Misschien willen ze die wereldreis maken…

Almere kent relatief veel bedrijvigheid met flexibele arbeid. Flexibel werk ontmoedigt echter investeringen in kennis en vaardigheden bij werkgevers en werknemers. Voor een goed vestigingsklimaat is het belangrijk dat het onderwijs aansluit bij de arbeidsmarkt. Dat vraagt investeringen in scholing aan het begin en tijdens de loopbaan. Het is ook van groot belang dat ondernemers en werknemers zelf hun verantwoordelijk nemen voor een leven lang ontwikkelen. We willen ondernemers stimuleren zelf de regie in de werving en binding van hun (toekomstig) personeel nemen door zich te profileren als aantrekkelijk werkgever en gebruik te maken van ondernemersnetwerken.

Ook LIS Logistics heeft flexwerkers in dienst, maar hun aantal is de laatste jaren gedaald, vertelt Vermeer: ‘Er zijn altijd mensen die bewust flexwerker zijn. Ze kiezen voor de vrijheid, die ermee samenhangt. Ik vind een combinatie van zowel flexwerkers als vaste medewerkers het prettigst. We moeten daar natuurlijk niet naïef in zijn. Vooral jongeren zijn minder snel bereid om zich langere tijd aan een bedrijf te binden. Ze willen bijvoorbeeld nog die wereldreis maken waar ze van dromen. Of snel naar een ander bedrijf kunnen overstappen, voordat de verveling toeslaat. Niettemin hebben wij toch ook vrij veel mensen in dienst, die al sinds de start van ons bedrijf in 2007 bij ons werken.” 

Gevarieerde mix van mensen

Het creëren van veel nieuwe werkgelegenheid is dus cruciaal. Tijdens de voorziene groei van Almere kan de stad dan een belangrijk deel van de bewoners binnen de eigen stadsgrenzen aan het werk houden. LIS Logistics gaat daar een belangrijk steentje aan bijdragen. ‘Onze nieuwe vestiging op Stichtsekant is met 32.500 m2 ruim bemeten. We groeien niet alleen in lengte, breedte en hoogte, maar ook in personeel.’ Dat personeel heeft Vermeer altijd al goed kunnen vinden in de eigen stad. ‘We hebben een erg leuke club mensen. Veel van hen komen uit Almere. Maar de omliggende dorpen en steden zijn ook ruim vertegenwoordigd.’ Het personeel van LIS Logistics bestaat voor een groot deel uit vrachtwagenchauffeurs, magazijnmedewerkers, technische mensen voor de kwaliteitscontroles, orderpickers en administratief personeel. ‘We doen ook veel douaneactiviteiten,’ licht Vermeer die laatste groep toe. ‘Je ziet bij ons een gevarieerde mix van mensen, en dat maakt het meteen ook zo leuk.’

Je krijgt hier de ruimte om te ondernemen. Dat is lang niet overal zo vanzelfsprekend

Van mij mag het allemaal wel wat eenvoudiger

Wat doet Almere goed, volgens ervaringsdeskundige Vermeer? ‘Draagvlak bieden aan ondernemers,’ reageert hij. ‘Je merkt dat men zich inspant om mee te gaan in de behoeften van ondernemers. Mits het past in het kader, uiteraard. Meedenken. Hoe dan ook, je krijgt hier de ruimte om te ondernemen. Dat is lang niet overal vanzelfsprekend.’ Zijn er wellicht ook verbeterpunten? ‘Natuurlijk, die zijn er altijd. Ik denk daarbij aan parkeerbeleid voor vrachtverkeer. Vooral als je wilt groeien zoals wij van plan zijn, hebben we voorzieningen nodig voor met name buitenlandse vrachtwagenchauffeurs, om te overnachten. Je voorkomt daarmee meteen ook dat ze gaan wildparkeren. Dat soort dingen zijn belangrijk in je streven naar de groei, die je als stad voor ogen hebt.’ Maar, zo gaat Vermeer verder, er vond een verandering plaats in het ondernemersklimaat die niet specifiek voor Almere geldt: ‘Vanuit de regelgeving van de overheid is de administratieve last de laatste jaren flink verzwaard. Op zich is regelgeving goed; structuur is nodig. Maar soms mag het van mij wel wat eenvoudiger en landelijk bepaald worden. Zo mochten we voorheen gewoon met de vrachtwagen de stad in om te laden of te lossen. Tegenwoordig wordt dat beperkt door uitstoot. Terecht overigens. Maar sommige al steden zijn al bezig met volledig elektrisch goederenvervoer in de stad. Prima, maar zoiets moet in mijn optiek wél landelijk beleid worden. Nu vaart elke gemeente een eigen koers. Dat is maar één voorbeeld; er zijn talloze vormen van lokale regels. Vrachtwagenchauffeurs zijn tegenwoordig elke dag bijna twee uur bezig met administratieve verplichtingen. Ze hebben steeds minder tijd voor het beroep, waarvoor ze eigenlijk hebben gekozen. Soortgelijke signalen vang ik op uit heel andere beroepsgroepen, van de zorg tot het onderwijs. We moeten meer terug naar de basis; meer tijd voor de dingen waar je goed in bent.’

 

LIS Logistics

‘Wij zijn een internationaal opererend bedrijf en zorgen onder meer voor de ontvangst van veelal buitenlandse goederen van klanten, opslag, orderpicking, vertelt algemeen directeur Jaap Vermeer van LIS Logistics. ‘Verder verzorgen we het uitgaande proces in Europa en overzeese gebieden, en al het werk daar tussenin. Denk daarbij aan verpakken, displays maken, geschenkverpakkingen – bijvoorbeeld een flesje drank met twee glazen erbij – of labeltjes op flessen. Eigenlijk doen wij de volledige logistieke dienstverlening voor onze opdrachtgevers, zodat zij zich kunnen focussen op hun core business: het verkopen van hun producten.’ LIS Logistics vestigde zich in 2007 op bedrijventerrein De Vaart, nadat Vermeer – op dat moment nog in dienst bij een ander logistiek bedrijf – samen met zijn compagnon voor zichzelf begon. Inmiddels werken er tussen de tachtig en honderd mensen bij LIS Logistics. Een gezonde groei dus. ‘Ja, mede dankzij nevenactiviteiten als kwaliteitscontroles, die van toegevoegde waarde zijn voor onze logistieke activiteiten.’ LIS Logistics bedient klanten in de volgende branches: alcoholische dranken, automotive, levensmiddelen en machines.