Thuiszorg: Wie het écht nodig heeft, krijgt het nog steeds

In: Overig | Editie:

Tekst: | Fotografie:

In Lelystad is Woonzorg Flevoland een bekende speler op het gebied van zorg en welzijn. Naast vier woonzorglocaties biedt de organisatie het volledige pakket aan thuiszorg, en is er een speciaal zorgteam voor mensen met dementie. Sinds een paar maanden biedt Woonzorg Flevoland ook thuiszorg aan in Almere.

De stap naar Almere is een logische ontwikkeling, vindt bestuurder John Bos. ‘We kregen wel eens vragen uit Almere of we de zorg zoals we die in Lelystad hebben georganiseerd, ook in Almere zouden kunnen opzetten. Ik beschouw het als een soort natuurlijke groei. We willen Almeerders ook graag in de gelegenheid stellen om te kiezen voor onze manier van zorg, en hen laten zien hoe wij daar tegenaan kijken.’ Naast een hoge kwaliteit zijn maatwerk en flexibiliteit belangrijke kernwaarden bij Woonzorg Flevoland. ‘Wij zijn een innovatieve, ondernemende organisatie. We stellen de klant centraal en hechten veel waarde aan volledige aandacht voor onze cliënten. Daarom denken we graag mee, niet alleen met onze klanten, maar ook met de mantelzorgers,’ licht John Bos toe.

Samenwerking

Monique Roos is in augustus dit jaar als wijkverpleegkundige en projectleider van start gegaan in Almere en inmiddels is er al een groeiend team actief. Samen met haar collega Wendy Lingeman heeft Monique de afgelopen drie jaar in Lelystad een specialistisch thuiszorgteam opgezet voor mensen met dementie. ‘Die kennis nemen we mee naar Almere. We hebben samenwerking gevonden bij de huisartsen van Medi-Mere, maar iedereen in Almere die thuiszorg nodig heeft, is welkom bij ons,’ vertelt Monique enthousiast. Zij hoopt volgend jaar met een volledig team in Almere aan de slag te zijn. ‘Ik wil me hier graag onderscheiden in de kwaliteit van zorg die we leveren, passend bij wat de klant nodig heeft. Ook staan wij voor een flexibele houding en het snel inzetten van zorg wanneer dat nodig is.’

Eigen keuzes maken

‘Wij vinden het belangrijk dat zorg en welzijn nevengeschikt zijn aan elkaar,’ zegt John Bos. ‘Onderdeel van onze visie is, dat onze medewerkers niet alleen vakbekwaam zijn, maar daarnaast een grote mate van zelfstandigheid hebben in hun taak. In samenspraak met de klant en de omgeving kunnen zij uitstekend eigen keuzes maken en beslissingen nemen om de benodigde zorg zo goed mogelijk in te richten. Daarin moet je flexibel zijn, vinden wij: niet iedere dag is immers voor iedereen hetzelfde. De ene dag is de omgeving of familie bijvoorbeeld beter in staat om bepaalde dingen te doen, een andere dag lukt dat misschien juist niet. Onze collega’s krijgen de ruimte om de zorg naar eigen inzicht in te vullen, zodat de cliënt er het meest bij gebaat is. Alles uiteraard binnen de kaders die zijn afgesproken. Ik merk dat zij die verantwoordelijkheid heel leuk vinden, maar ook voor onze klanten is deze manier van werken erg plezierig.’

Veel mensen weten niet waar ze naartoe moeten…

Ondernemend team

Hoe kijkt Monique daar tegenaan? ‘Wij zijn een zeer gemotiveerd en ondernemend team met onderling heel korte lijnen. We hebben goed contact met huisartsen en zijn gewend om ook op specialistisch niveau met huisartsen te communiceren. Het hele verhaal compleet maken in de zorg, daar zijn wij sterk in. De wereld van de zorg is enorm veranderd en soms niet meer te snappen voor mensen, die er voor het eerst mee te maken krijgen. Een deel van de zorg is nu naar de gemeente gegaan en voor veel mensen is het nog onduidelijk waar ze precies naartoe moeten met hun zorgvraag.’ 

Regie in eigen hand nemen

Een klant krijgt tegenwoordig voor hulp in de huishouding, individuele begeleiding en verpleging en verzorging vaak met verschillende zorginstanties te maken. ‘Het is ontzettend belangrijk dat de klant de regie in eigen hand heeft, en hulp krijgt van iemand die het totale plaatje kan overzien,’ zegt Monique. ‘Idealiter is dat natuurlijk de klant zelf, maar als die daartoe niet in staat is, moet een ander die rol pakken. Ook veel mantelzorgers willen hier graag hulp bij, omdat zij het moeilijk vinden overzicht te krijgen in alle regels in de zorg. Daarin ondersteun ik mensen dan graag.’

Onrust niet reëel

Monique benadrukt dat mensen die echt thuiszorg nodig hebben, daar – ondanks alle veranderingen in de zorg – nog steeds recht op hebben. ‘Ik merk dat mensen vaak ongerust zijn, maar dat is niet reëel. Voor mensen die het nodig hebben, is er in Nederland nog altijd zorg beschikbaar. Alleen de manier waarop je allerlei zaken regelt, is een stukje ingewikkelder geworden. Daar kunnen wij bij helpen.’  

Meer weten? Kijk op www.woonzorgflevoland.nl