Toekomstgericht onderwijs voor studenten met oog voor morgen

In: Onderwijs | Editie:

Tekst:

Technologie en toekomst vormen een ijzersterk duo. Allerlei ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op. Wat vandaag onmogelijk lijkt, is morgen gemeengoed. Onderwijsinstellingen moeten hun studenten een stevige basis verschaffen, zodat die goed voorbereid en vol zelfvertrouwen die toekomst binnenstappen, en zelfs helpen creëren. MBO College Almere biedt toekomstgerichte beroepsopleidingen in de sectoren Zorg, Welzijn & Onderwijs, Technologie, ICT, en Design & Ontwikkeling. Technologie speelt daarin steevast een rol, maar staat altijd in dienst van de mens.

Machteld Greiner, opleidingsmanager Techniek: ‘Onze studenten gaan verder dan alleen het bedenken van producten; zij maken gebruik van technologie om anderen (en zichzelf) te helpen bij hun ontwikkeling, in te spelen op een bepaalde behoefte of te ondersteunen bij een beperking. Dat maakt samenwerking tussen onze verschillende opleidingen ook zo belangrijk. We appelleren aan de natuurlijke nieuwsgierigheid en interesse van studenten, en dagen hen uit om verder te kijken, voorbij de horizon als het ware. Onze studenten bouwen bijvoorbeeld niet zomaar een brug; we laten hen ook nadenken over bijkomende uitdagingen. Daarvoor is het belangrijk dat ze data verzamelen. Met goede data kunnen ze rekening houden met bepaalde variabelen. Dat heet ‘Slim Denken’. En dat vinden ze zelfs zo leuk, dat we hen tegen sluitingstijd regelmatig het gebouw uit moeten zetten… Ieder leert op zijn eigen manier, in een eigen tempo. Dat kan samen met een docent in een leerpod (letterlijk een podium waar een groepje leerlingen instructie krijgt, onder leiding van een docent), maar ook via een instructiefilm of podcast. Daarnaast werken studenten aan praktijkopdrachten, die door bedrijven en instellingen worden aangegedragen.’ 

 

Zolang je dingen kunt bedenken, kun je die ook realiseren

 

Zoiets geeft houvast

Dario (16) en Liam (15) volgen de opleiding Softwaredeveloper. Beiden zijn eerstejaars, beiden doen de opleiding versneld. Dario: ‘Ik heb de zes cursussen van het eerste jaar in een half jaar afgerond. Naast de basis heb ik ook de verdieping gedaan. Door de versnelling kan ik, in plaats van pas volgend jaar, in de tweede helft van dit eerste schooljaar al stage gaan lopen.’ Ook Liam werkte het eerste jaar versneld af. Is het niet moeilijk om zelf je studie te plannen? Liam: ‘Ik werk zo snel als ik kan. Ook al omdat ik het gewoon erg leuk vind. Aan het begin van het jaar krijg je een voorgestelde planning: makkelijk voor het overzicht. Na elke opdracht zie je hoeveel punten die waard is. Je moet minimaal 25 punten halen om op schema te blijven. Dat geeft houvast.’ Dario: ‘Daarnaast zijn er regelmatig coaching gesprekken.’ Beide studenten willen doorstromen naar het hbo. De vrijheid van zelfstudie is alvast een goede voorbereiding.

Iedereen leert, docenten net zo goed als studenten

Als er één sector is, waar letterlijk alles om mensen draait, dan is het wel de zorg. In onze huidige maatschappij wordt er veel van verzorgenden gevraagd. Dat is een uitdaging, die een ‘open mind’ vergt. Ook in de zorg speelt technologie trouwens een belangrijke rol. Renata Joustra, opleidingsmanager Zorg: ‘We staan voor grote uitdagingen. Hoe ga je op dit terrein om met de vraagstukken in de toekomst? Hoe kunnen technologie en ICT-toepassingen de zorg ondersteunen? Dat vereist actueel onderwijs en nauwe samenwerking van onze verschillende opleidingen. Zo hebben we een prachtig skillslab: ontworpen en ingericht dankzij soepel teamwerk van onze studenten Techniek en Zorg. We leren onze studenten breder te kijken, vragen te stellen, nieuwsgierig te zijn. Denken in oplossingen: hoe kunnen we het leven van een patiënt op een bepaald gebied wat makkelijker maken? Hoe kunnen we verpleging ontzorgen? Zolang je dingen kunt bedenken, kunnen die gerealiseerd worden. We hebben proeftuinen op locatie en koesteren een nauwe band met (zorg)instellingen. Praktijk en school staan bij ons dicht bij elkaar. Onze docenten reiken kennis aan. Maar theoretische kennis komt pas tot leven in de praktijk. Iedereen leert, docenten net zo goed als studenten. Studenten leren zelfredzaamheid. Van ons krijgen ze vertrouwen en daardoor groeien ze. Onze docenten nemen regelmatig een kijkje bij stages, en zien dus hoe ‘hun’ studenten zich bewegen in de praktijk. Ik vind ’t geweldig om te zien hoe eerstejaars studenten uitgroeien tot zelfverzekerde, jonge mensen.’

Ze gaan er écht mee aan de slag

Chahrazad (17) is tweedejaars Mbo-Verpleegkundige. ‘Eén van de fijne dingen hier vind ik, dat je zélf de regie voert over je studie. Wil je vervroegd examen doen in bepaalde vakken en je kunt dat aan, dan krijg je gewoon de ruimte. Docenten nemen je serieus. Ze luisteren naar je ideeën, en zijn net zo trots als jij op je prestaties. Om de tien weken vul je als student een feedbackformulier in. Daarop geef je aan wat volgens jou beter kan, en wat je eigenhandig kunt verbeteren. En daar gaat men dan ook daadwerkelijk mee aan de slag. De samenwerking met ICT en Techniek vind ik heel waardevol. We hebben een mooi zorglab: wij geven input op basis van dingen waar wij tegenaan lopen, en Techniek-studenten proberen vervolgens oplossingen te bedenken. Er zijn hier verder volop mogelijkheden om internationaal stage te lopen. Zo ga ik volgend schooljaar naar Alicante, in Spanje. Ik ben blij met de kansen, die ik hier krijg. En ik geniet van de zelfstandigheid en de ruimte om mijn eigen tempo te bepalen.’