Samenwerken werkt!

In: Onderwijs | Editie:

Tekst: | Fotografie:

Aeres Hogeschool, met vestigingen in Almere, Dronten en Wageningen, is de nieuwe naam voor CAH Vilentum. Voor de kleine hogeschoollocatie in Almere is samenwerken met andere partijen enorm van belang, stelt directeur Wil Bekkering. ‘Ik merk gewoon dat het werkt.’

Toegepaste Biologie, European Food Business, Geo Media & Design. Zomaar drie hbo-studies die je kunt volgen aan de Aeres Hogeschool
in Almere. In 2010 startte de faculteit als nevenvestiging van de agrarische hogeschool in Dronten. Zes jaar later is het een zelfstandige vestiging met een geheel eigen opleidingsportfolio. ‘Onze opleidingen zijn gericht op de verbinding van het groene kennisdomein met grootstedelijke vraagstukken,’ vertelt directeur Bekkering. Geen agrarische opleidingen pur sang in Almere dus, maar gloednieuwe studies rondom de actuele thema’s groen, voeding, natuur en leefomgeving.

Nog steeds klein

Sinds de start groeide de locatie Almere van 25 naar zo’n 500 studenten, en dat moeten er in de toekomst 800 worden. Daarmee is de Aeres Hogeschool Almere nog steeds een kleine hogeschoollocatie. En juist daarom is samenwerken met andere partijen zo belangrijk: ‘Als kleine hogeschoollocatie zijn wij genoodzaakt om actief op zoek te gaan naar aansprekende partijen waaraan wij ons kunnen verbinden,’ zegt Bekkering. En dat werkt, daarvan is ze overtuigd.

Aan twee kanten

Neem nu de Floriade. ‘Dat is voor ons een ongelooflijk belangrijk project,’ vertelt Bekkering. ‘Ik ben er dan ook vanaf het allereerste begin bij betrokken en heb regelmatig contact met de directie van Floriade BV. Daarbij bekijken wij onder meer welke rol Aeres-studenten kunnen spelen in het project. Voor onze studenten en onderzoekers biedt de Floriade allerlei interessante onderzoeksmogelijkheden. En de Floriade kan onderzoeksvragen bij ons neerleggen waarvoor ze anders misschien elders zouden moeten aankloppen.’ Zo snijdt het mes dus aan twee kanten. 

Geen windeieren

Bekkering meldt dat er in de aanloop naar de Floriade meer vormen van samenwerking zijn. De Flevo Campus bijvoorbeeld, die op het Floriadeterrein zal ontstaan. ‘De campus biedt ruimte aan een combinatie van onderwijs, onderzoek en ondernemerschap. Het thema is Feeding The City, een onderwerp dat naadloos aansluit bij onze opleidingen.’ De Aeres Hogeschool wordt dan ook een van de belangrijkste partners in de Flevo Campus. Ook het Amsterdam Institute For Advanced Metropolitan Solutions (AMS) is bij het project betrokken. Dat is een consortium waarin aansprekende organisaties uit wetenschap, onderwijs, overheid, bedrijfsleven en de maatschappij nauw samenwerken. ‘Zulke contacten leggen ons natuurlijk geen windeieren. Wij komen hierdoor in gesprek met partijen met wie wij als kleine hogeschoolvestiging in Almere anders waarschijnlijk niet zo gauw zouden kennis maken,’ stelt Bekkering. 

Contact met Toronto en Taiwan

De gemeente Almere speelt als samenwerkingspartner uiteraard ook een grote rol. Zo wil de Dienst Stedelijk Beheer jongeren de kans geven zich te oriënteren op het werken bij de gemeente. Bekkering: ‘De mogelijkheden variëren van stageplekken tot gastdocentschappen. En andersom kunnen wij medewerkers van de gemeente bijvoorbeeld een training Presenteren geven.’ Bekkering wil ook de internationale agenda van de stad leidend laten zijn voor haar denkrichtingen over partnerschappen. ‘Waar de gemeente Almere partnerschappen met steden in het buitenland wil aangaan, probeer ik mee te denken of er ter plekke universiteiten of hogescholen zijn, waarmee wij verbindingen kunnen aangaan. Dat is inmiddels ook al gebeurd, onder meer in Toronto en Taiwan.’ 

Veel sterker verhaal

En dat is niet zo verwonderlijk, vindt Bekkering. ‘Als ik over de Floriade en al die andere spannende projecten in Almere vertel, wanneer ik als kleine hogeschoollocatie te gast ben bij een partner in het buitenland, dan heb ik natuurlijk een veel sterker verhaal dan wanneer ik alleen maar over onze eigen opleidingen kan praten. Ik vind het fantastisch wat er allemaal in Almere gebeurt, en ben een enthousiaste ambassadeur van de stad. Almere heeft ons als hogeschool volop kansen gegeven, en die wil ik graag in een optimaal partnerschap verder handen en voeten geven.’

Betere beeldvorming

Ze zoekt nog naar een krachtige samenwerking met de Almeerse middelbare scholen. ‘Het overgrote deel van onze studenten, zo’n 85%, komt van buiten Almere. Ik vermoed doordat veel mbo-, havo- en vwo-leerlingen geen duidelijk beeld hebben bij onze opleidingen. Een studie als Sustainable Business zal bij de meesten niet direct een belletje doen rinkelen. Zoiets moet je echt uitleggen. Maar het is typisch zo’n opleiding waarmee je heel veel kanten op kunt in een wereld, die steeds meer op zoek gaat naar duurzame oplossingen. Voor een betere beeldvorming zijn middelbare schoolklassen dan ook van harte welkom bij ons. Bijvoorbeeld voor een excursie, een masterclass of in ons lab.’