Hogeschool Windesheim Flevoland – Studenten staan middenin de samenleving

In: Onderwijs | Editie:

Tekst:

De participatiemaatschappij. Een overheid die zich steeds verder terugtrekt. Gelukkig ontstaan er in die situatie mooie initiatieven om elkaar te helpen. Een hogeschool als Windesheim Flevoland bijvoorbeeld, die met vernieuwende opleidingen ‘buiten’ naar binnen haalt. Zich verbindt aan partijen als Academie van de Stad. Deze stichting koppelt studenten aan ‘de maatschappij’, zodat men samen kan gaan werken aan een betere samenleving.

Het initiatief ontstond in Amsterdam, maar sinds januari 2015 is Academie van de Stad ook in Almere. ‘Zie ons als intermediair tussen enerzijds maatschappelijke spelers als gemeenten en woningcorporaties, en anderzijds studenten en docenten van het hoger onderwijs,’ vertelt Stijn Knigge, projectcoördinator bij Academie van de Stad. ‘Het is altijd een win-win voor alle partijen. De opdrachtgever die met een maatschappelijke uitdaging zit, en de student die zijn kennis en kunde kan inzetten. We werken met een aantal projectformules: vak- en stagegerichte onderwijsprojecten waarbij studenten studiepunten krijgen voor hun maatschappelijke inzet, de Springlevende Wijk waarbij studenten een woning met huurkorting krijgen in ruil voor buurtwerk, en Young Professional-projecten waarbij studenten en onlangs afgestudeerden betaald krijgen voor hun maatschappelijke inzet.’

Echte opdrachten bij échte opdrachtgevers

Binnen de vernieuwende onderwijsconcepten van Windesheim Flevoland spelen de co-makerships een belangrijke rol. Dat zijn echte opdrachten die worden uitgevoerd bij opdrachtgevers en die leiden tot de oplossing van een probleem, of het ontstaan van een product. De uitdaging is om vraag (opdrachtgevers) en aanbod (studenten) bij elkaar te krijgen. Zo zijn vierdejaars studenten Bedrijfseconomie van Windesheim Flevoland bezig met het ontwikkelen van een risicoanalyse voor Stadsbeheer. Daarbij onderzoeken zij de haalbaarheid van zonne-energievelden in de stad. Ze kijken daarbij niet alleen naar gebieden die al door de gemeenten als optie zijn aangewezen, maar verkennen ook nieuwe mogelijkheden. Op die manier kunnen de studenten een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van Almere als een circulaire economie.  

Springlevende wijken

Studenten hebben anderhalf jaar in de Wierden gewerkt aan een project, in ruil voor een woning. Opdracht was het maken van een wijkanalyse. Van daaruit gingen de studenten, samen met actieve buurtbewoners, activiteiten bedenken om de wijk op een duurzame manier te verlevendigen. Je moet natuurlijk wél de effecten en resultaten van je inspanningen borgen. Doordat studenten zelf ook inwoner zijn van de wijk, is de betrokkenheid groter én weten ze uit ervaring waar ze het over hebben. Het project werd afgesloten met een kindercamping voor kinderen uit de wijk, die niet op vakantie kunnen. Hetzelfde project, Springlevend, wordt nu gestart in de Molenbuurt en de Werven.

Aan het denken gezet…

‘Een ander succesvol project is dat van studenten Communicatie van Windesheim Flevoland, van de minor Free Publicity in Almere Poort. De uitdaging was om mensen te laten nadenken over vergroening en minder betegeling. Hoe genereer je publiciteit? Met originaliteit! Toen de buurtbewoners in Poort vrijdagmiddag thuiskwamen uit hun werk was een hele straat omgebouwd tot een bloemenparadijs en was het feest. Na afloop kregen de inwoners een plantje. Het leverde veel publiciteit op en de bewoners werden aan het denken gezet.’

Walk of Fame van Almere

Studenten van Teachers College van Windesheim Flevoland kregen de opdracht om jongeren enthousiast te maken voor de Walk of Fame van Almere. Dat is een route van inmiddels 41 tegels, door het centrum van Almere. Elke tegel staat voor een jaar in de geschiedenis van Almere en belicht een gebeurtenis, ontwikkeling of persoon. De studenten ontwerpen een lesprogramma om jongeren bewust te maken van de geschiedenis van onze stad. Waar willen zij staan in bijvoorbeeld 2043, wanneer de laatste tegel een plekje krijgt? Wat betekent het om Almeerder te zijn, en welke tegel mag absoluut niet ontbreken? Om dit lesprogramma te laten aansluiten bij de behoeften, doen zij een kwalitatief onderzoek bij diverse scholen en het ASG. Het is de bedoeling dat het te ontwikkelen lesprogramma daadwerkelijk wordt opgenomen in de (geschiedenis)lessen. Studenten hebben de toekomst. Windesheim Flevoland zet hun professionaliteit in voor de stad. Dat is niet alleen belangrijk voor hun eigen ontwikkeling, maar ook voor die van de samenleving!