Afgerond

In: Column | Editie:

Tekst:

Ron Kuizenga is advocaat. Hij is gevestigd in Almere: Kuizenga Advocatuur. Hij observeert Almere en schrijft vanaf de zijlijn voor Lifestyle Almere over de jongste stad van Nederland.

Het thema van deze Lifestyle Almere is rond, of ik daar rekening mee wilde houden. Rond? Wat is rond? Ja, de bal en de deal zijn rond, maar daarmee houdt het met mijn associatief vermogen ook wel op. Wel dezelfde vergelijkingen met verschillende betekenissen trouwens. De bal is rond, dat kan dus nog alle kanten op, maar wanneer de deal rond is, dan is het klaar. Daar houden advocaten van, afgeronde zaken. Op naar de volgende.  

Ook mooi is hoe Van Dale rond omschrijft: ‘alle delen van het oppervlak op gelijke afstand van het middelpunt hebbende’. Dus niet van buitenaf naar de vorm kijken, maar van binnenuit, precies vanuit het midden. Het Weerwater in Almere als middelpunt van een Rondje. De mens als middelpunt van een ronde economie. Een economie waarin grondstoffen en al geproduceerde spullen zoveel mogelijk duurzaam worden hergebruikt en er geen afval is. Op de Floriade kunt u diverse toepassingen zien van een stad in een circulaire economie.

Is het civiele rechtsbedrijf circulair? In een wereld waar conflicten tussen burgers de boventoon voeren en van de rechter een oplossing wordt gevraagd, wordt in zaken die zich daarvoor lenen steeds vaker gestreefd naar een duurzame oplossing. Omdat een duurzame oplossing, dat wil zeggen, een uitkomst waar beide partijen tevreden mee kunnen zijn, toekomstbestendig is. Het lastige van winnen of verliezen is dat er altijd iemand aan het kortste eind trekt. Waar de ene partij gelijk krijgt, krijgt de andere partij ongelijk. De verliezer is geneigd in hoger beroep te gaan, om toch gelijk te krijgen. Dat duurt soms jaren en al die tijd is er sprake van onzekerheid. Een inefficiënte manier om een conflict te beslechten. Bovendien valt de uitkomst vaak tegen, ook als de appellerende partij uiteindelijk wel in het gelijk wordt gesteld. Dat is slechts een bevestiging en daarmee proeft de overwinning niet zo zoet als van tevoren gehoopt.

Voor een door beide partijen gedragen oplossing is het van belang vast te stellen wat voor elk van de partijen de gewenste uitkomst is. Het is aan de rechter dat uit te vinden. Steeds vaker zal de rechter daarom bij aanvang van de mondelinge behandeling aan de partijen vragen wat zij van de procedure verwachten en wat ervoor nodig is om tevreden naar buiten te lopen. De reacties zullen u niet verbazen. Het gaat namelijk lang niet altijd om het krijgen van gelijk. Veel vaker gaat het om erkenning en om gehoord te worden. Is er eenmaal sprake van erkenning, dan is het vinden van een oplossing soms verrassend eenvoudig. In de praktijk is wel gebleken dat dergelijke oplossingen toekomstbestendig zijn.

Natuurlijk gaat deze vorm van conflictbeslechting lang niet voor alle zaken op. In veel gevallen is een juridische oplossing juist zeer gewenst. Maar daar waar het kan draagt een adequate rechtsgang bij aan een duurzame oplossing van het conflict. Zodat de kwestie daarmee voor eens en voor altijd kan worden afgerond.