Growing Green Spelddragers: Inspirerende verhalen van inspirerende mensen

In: Almere, Maatschappij | Editie:

Tekst: | Fotografie:

Almere kent ruim 450 Growing Green Spelddragers. Inspirerende mensen die zich met hart en ziel inzetten voor groene, gezonde en duurzame initiatieven in onze stad. Lifestyle Almere vroeg aan vijf van hen op welke wijze zij te maken hebben met talent. 

‘Wij zetten ons in voor een gezonde stad met bewuste inwoners’

‘Talent is het vermogen om te groeien. Ik ben ervan overtuigd dat iedereen dat heeft. Of je nu oud bent of jong, meisje of jongen, gehandicapt of niet. Ik wil mensen stimuleren hun talent te ontdekken door te bewegen. Want met sport haal je het beste uit jezelf. Als je regelmatig beweegt, ontwikkel je bepaalde vaardigheden. Je ontdekt wat je kunt en je zelfvertrouwen neemt toe. Dat werkt door in andere situaties in het dagelijks leven. 

Daarom vind ik dat iedereen dicht bij huis moet kunnen sporten, op een laagdrempelige manier. Met dat doel heb ik in 2002 Talent in Opleiding opgericht. Samen met onze partners bieden we uiteenlopende sport- en beweegactiviteiten aan. Veel van onze programma’s zijn gericht op jonge kinderen, maar we organiseren ook activiteiten voor senioren. En we nemen drempels weg voor mensen voor wie het, om wat voor reden dan ook, moeilijk is om in beweging te komen.’

Aan de slag met topsporters

‘Ieder kind heeft het fundamentele recht om zich gezond te ontwikkelen. Toch doen in Almere veel meer jongens dan meisjes aan sport. Daarom heb ik onlangs PowerGirlz opgericht, een initiatief waarmee ik meisjes wil stimuleren om in beweging te komen. Bij PowerGirlz is een aantal (ex-)topsporters betrokken. Het samen sporten met deze rolmodellen is voor veel meiden een enorme stimulans. Bewegen is een essentieel onderdeel van een gezonde leefstijl en het is belangrijk om daar al vroeg in te investeren. Zo zetten we ons met z’n allen in voor een gezonde stad met bewuste inwoners.’

‘Het is onze taak om talenten tot bloei te laten komen’

Miranda: ‘Talent gaat over meer dan alleen rekenen, lezen en spelling. Wij willen kinderen leren om de goede burgers te zijn, die onze maatschappij zo hard nodig heeft. Dat doen we door hen een brede ontwikkeling te geven en hen te laten zien waar hun talenten liggen. En dat gaat verder dan de vier muren van een klaslokaal. Op zowel De Optimist als De Verwondering hebben we een Tiny Forest, een klein bos van ongeveer tweehonderd vierkante meter, waar kinderen buiten kunnen leren over de natuur. Vaak zie je dat, zodra kinderen tussen die bomen lopen, er iets met hen gebeurt. Ze beginnen te stralen. Het raakt hen. Maar zoiets kan natuurlijk ook binnen gebeuren, op een heel ander gebied binnen ons onderwijs. Op zo’n moment is het onze taak als school om dat groot te maken. Om een platform te creëren, zodat dat talent tot bloei kan komen.’

Handen uit de mouwen, voeten in de klei

Paula: ‘Wij geloven niet zozeer dat ieder kind een talent hééft, maar vooral dat ieder kind een talent ís. Tegelijkertijd hebben we ook te maken met de talenten van collega’s. Iedereen weet hoe moeilijk het is om goed onderwijspersoneel te vinden. Ik denk dat het als onderwijsorganisatie heel belangrijk is om je medewerkers volop kansen te bieden. Zodat ook zij hun talenten verder kunnen ontwikkelen en ze hun ‘allerbeste ik’ kunnen worden. Op De Optimist leren we de kinderen dat je met kleine dingen al een enorm verschil kunt maken. De Verwondering is de eerste ecologische basisschool in Nederland. Wij willen zodoende bijdragen aan een groene leefomgeving in de breedste zin van het woord. Kinderen op De Verwondering nemen bijvoorbeeld geen pakjes drinken mee naar school, maar een beker of bidon. Je ziet dat ze op zeker moment ook hun eigen omgeving gaan sturen om andere keuzes te maken. En dat is juist, op een no-nonsense manier: heel erg de handen uit de mouwen en de voeten in de klei.’

‘Ken je al vroeg je talent, dan kun je daar je verdere carrière op bouwen’

Willemijn: ‘Met verschillende educatieve programma’s richten wij ons op basisschoolleerlingen, leerlingen in het voortgezet onderwijs en studenten. Onze programma’s zijn gebaseerd op de vier thema’s van Growing Green Cities: groen, energie, gezondheid en voeding. Daarnaast zijn ook oudere mensen bij onze organisatie actief, bijvoorbeeld gepensioneerden die als vrijwilliger op de kinderboerderij werken. Zo betrekken we jong én oud bij de Almeerse natuur en kunnen ze bij ons hun passie en hun talenten ontdekken.’ Thera: ‘Wij willen basisschoolleerlingen vooral inspireren en uitdagen om te onderzoeken. Spelenderwijs leren ze over de natuur. Oudere leerlingen komen met uiteenlopende praktijkopdrachten bij ons. Zo hebben leerlingen van het technasium een Nature Game voor de Oostvaardersplassen ontwikkeld. Maar ook mbo- en hbo-studenten van diverse studierichtingen kunnen bij ons aan de slag.’

Thuis aan de keukentafel

Willemijn: ‘Iedereen heeft talent. Maar in de huidige maatschappij is het soms best lastig om dat van jou te ontdekken. Eeuwig zonde als je er te laat achter komt waar je extra goed in bent. Heb je eenmaal jouw talent ontdekt, dan kun je daar je verdere (school)carrière op bouwen. Daarom is het belangrijk om dat al op jonge leeftijd te onderzoeken.’ Thera: ‘Hoe je talent kunt inzetten voor een groene, gezonde stad? Bewustwording speelt daar een grote rol bij. Wij hebben bijvoorbeeld een buitenopdracht, waarbij we op zoek gaan naar zwerfafval. Zo maak je leerlingen bewust van het probleem en hoop je dat het beklijft. Maar het is natuurlijk nóg mooier als ze het onderwerp na afloop thuis aan de keukentafel gaan bespreken.’