Iedereen verdient – een eigen plek Het geheim van succes

In: Reportage | Editie:

Tekst:

Missies. Visies. Ambities. Bedrijven zijn er vaak heel druk mee. Voor het Almeerse bedrijf Mind at Work, specialist op het gebied van arbeid, scholing en gezondheid, begon het met een eenvoudige kerngedachte: ‘Iedereen heeft recht op een plekje in de samenleving’. Directeur Elly Zeef is daar heel fanatiek over: ‘Ik wil het beste uit mensen halen. Iedereen verdient een plaats in de maatschappij.’

Met trainingen, deskundige en persoonlijke begeleiding helpt Mind at Work werknemers en scholieren (weer) naar school of aan het werk. Directeur Elly Zeef: ‘En jongeren die vroegtijdig van school gaan of volwassenen met een afstand tot de arbeidsmarkt, helpen we op weg naar regulier werk.’ De drive om mensen te helpen het beste uit zichzelf te halen, heeft zij altijd gevoeld. ‘Als docent aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) beleefde ik altijd erg veel plezier aan wetenschappelijke onderzoek. Maar als de resultaten daarna alleen maar in een publicatie in een tijdschrift terecht kwamen, irriteerde mij dat. Mateloos.’ Dat moet toch anders kunnen, dacht zij. ‘De maatschappelijke relevantie was er, alleen: hoe kreeg ik de inzichten in onze samenleving toegepast?’ 

 

MIND AT WORK

Mind at Work staat voor een inclusieve arbeidsmarkt en is van mening dat iedereen een plek op de arbeidsmarkt wil en verdient. Voor meer info: www.mindatwork.org

 

Leren leren

In de jaren negentig kregen studenten aan de UvA voor het eerst een training ‘Leren leren’ aangeboden. ‘Zo leerden ze efficiënt en diepgaand informatie op te nemen. Als een leertraining bij studenten tot betere studieresultaten leidt, waarom zou dat niet bij andere doelgroepen kunnen? Zeker wanneer we niet alleen de cognitieve vaardigheden trainen, maar ook aandacht besteden aan de emotionele stabiliteit.’ Met deze methode werd de gehele mens erbij betrokken. Zeef zag de successen die geboekt werden: bijvoorbeeld in levenslooppsychologie, de wetenschapstak die zowel jongeren als ouderen in lichamelijk, maatschappelijk en geestelijk opzicht bestudeert. ‘Ik wilde deze successen ook zien bij andere doelgroepen, zoals mensen met problemen.’

Keihard voor gewerkt

De methode kon zij ook toepassen bij mensen met burn-out klachten, RSI-klachten of een whiplash. ‘Deze doelgroepen waren toen ‘hot’. In bedrijven en op aanplakborden zag je in die tijd veel waarschuwingen: werk niet te hard en rij niet te hard. Want als je geen afstand van werk houdt of van een auto vóór je, dan is er een kans op afname in cognitief functioneren.’ Met een paar jonge psychologen begon zij, vanuit haar net opgerichte organisatie Mind at Work, trainingen voor deze groepen te geven. Binnen een maand na de eerste officiële aanvraag kon het project Recover van start. Nuchter stelt ze: ‘We stroopten gewoon de mouwen op en hebben er keihard voor gewerkt.’

Er was méér nodig

‘Al snel kwamen wij tot de ontdekking dat alleen de cognitieve, geestelijke invalshoek onvoldoende was om mensen beter te laten functioneren in het dagelijks leven en op het werk. Ze moesten ook emotioneel sterker en sociaal vaardiger gemaakt worden. Dan bleek de mogelijkheid veel groter om weer deel uit te maken van de samenleving. Wij zorgden ervoor dat groepen volwassenen bemiddelbaar waren voor werk.’ Nog steeds vindt zij dit aspect fascinerend. ‘Vooral nadat we merkten dat mensen meer energie kregen en beter inzetbaar waren op het werk als we hen zowel cognitief, sociaal en emotioneel versterkten.’ 

Extra zetje in de zoektocht

Hun aanpak bleek zeer gewild. Zeef lacht: ‘Ja, verrassend was dat.’ Een hausse aan trainingsaanvragen volgde, voornamelijk vanuit bedrijven. ‘Werkgevers waren blij met onze ondersteunende aanpak.’ Daarna volgden onderwijsinstellingen, die bijvoorbeeld hun praktijkschoolleerlingen graag een extra zetje wilden geven in hun zoektocht naar werk. Deze goede resultaten wist Mind at Work ook te behalen voor (en mét) jongeren van de praktijkschool. Driekwart van deze jongeren leerde hun eigen kostje te verdienen. ‘En dat weten we jaar in, jaar uit nog altijd te realiseren, met Into Work nu. Allemaal in een zeer goede samenwerking met de mensen bij PrO Almere en ondersteund door de gemeente Almere,’ zegt de directeur trots. ‘Deze jongeren hadden al werkervaring opgedaan tijdens een stageplek, maar nog geen betaalde baan gevonden.’ Zeef zag het als een mooie uitdaging. ‘Hoe krijgen we jongeren, die voorbestemd zijn voor de sociale werkvoorziening, bij een reguliere werkgever zodat ze een normaal leven kunnen opbouwen met huis, partner en kinderen?’

Wij draaien de zaak om

Al die jaren slaat Mind at Work de resultaten op in databases. ‘Op basis van analyses hebben we weer nieuwe methodes ontwikkeld, die beter waren dan de vorige.’ Is dat het geheim van het succes? ‘Niet alleen dat. Onze drive om alles eruit te halen wat erin zit, helpt.’ Daarnaast heeft het bedrijf een innige band met universiteiten. ‘Het mooie en vernieuwende is dat kennis niet alleen van de universiteit naar de praktijk gaat, maar ook andersom. Wij leveren waardevolle anonieme data aan. Meestal wordt wetenschappelijke en technologische kennis vertaald naar maatschappelijke waarde. Wij draaien de zaak om, en dat komt de praktijk en onze maatschappij ten goede.’ Andere projecten volgden, zoals Almeerkans en Meiden met Pit!, respectievelijk met vroegtijdige schoolverlaters en meiden die veel tegenslagen hebben gekend: ‘Je moet deze jongeren nooit afserveren.’ Als zij kunnen leren en werk kunnen gaan doen waarvoor ze betaald kunnen worden, maakt Mind at Work zich daar hard voor. Elly Zeef besluit: ‘Wij vinden, zonder daar soft over te doen, dat iedereen recht heeft op een plekje in de samenleving.’