Floriade BV – Van inspiratie naar realisatie

In: Reportage | Editie:

Tekst: | Fotografie:

’Het is begonnen,’ kopten wij in de vorige Lifestyle Almere. ‘Mooi niet,’ dacht je. Want wat je vooral voorbij zag komen, was bestuurlijke onrust, gesteggel over de locatie en zo nu en dan een doemdenker. Maar let op: blijmoedig als de eerste krokus van een nieuwe lente openden de Urban Greeners hun Drijfveer. Het ligt pal naast het zojuist in gebruik genomen Floriadegebouw. Een observatie. 

De Floriade was eerst een wild idee, vervolgens een goed plan en nu een bedrijf. Met twee directeuren: Jannewietske de Vries en Jan Willem Griep. Het is een wonder hoe we deze professionals uit totaal verschillende windstreken voor onze Floriade hebben weten te strikken. Of misschien was het gewoon goed werk van wervingsbureau Boer & Croon. Het laat zich in elk geval aanzien als een perfect match. En dan niet alleen tussen de twee, maar ook met Almere. De aanstelling van deze professionals markeert een belangrijke verandering in het ontwikkelingsproces van onze Floriade. Niet langer zitten ambtenaren en politiek aan het roer, maar ondernemers.

Kristallisatiepunt

Er is nog niet écht veel veranderd. Tot dusver was het immers vooral verkennen en kwartiermaken. Maar toch… De werkplek van het team is het Floriadegebouw aan het Weerwater, waar voorheen de duikschool zat. En waar tv-tuinman Rob Verlinden een Floriade modeltuin aanlegde, en waarnaast de Drijfveer drijft. In zekere zin is er dus al een kristallisatiepunt. Het is van belang dat men niet langer werkt vanuit het stadhuis. Het besef moet er zijn dat de almachtige gemeente niet langer de verantwoording neemt. We moeten het zelf doen. En ‘we’ is de BV, waarvan de organisatie op dit moment gestalte krijgt, tezamen met inwoners en bedrijven. ‘We’ is, zeg maar: wij.

Weg van het sentiment

Wennen

Dat wordt even wennen voor partijen. Voor ambtenaren, bestuurders, inwoners en bedrijven. Niet langer de duwende hand van de gemeente die voor realisatie zorgt (of juist niet), maar de stad zelf. De gemeente (lees: de stad) is aandeelhouder, blijft verantwoordelijk voor ruimtelijke ordening en is eigenaar van de grond. Zo houden we voldoende controle, maar wel op afstand, want de Floriade heeft een Raad van Commissarissen en een Algemene Vergadering van Aandeelhouders die beide op tal van zaken veel in de melk te brokkelen hebben. Het bedrijf Floriade BV vergemakkelijkt de noodzakelijke overgang van inspiratie naar realisatie.

Tandem

Wie van de twee directeuren rijdt er dan op kop? Geen van beiden. Ieder brengt zijn eigen expertise in. Ze doen het samen in een soort duaal leiderschap, een term doorgaans gebruikt in de zorg. Het voordeel en het potentieel is duidelijk, ze vormen een tandem, waarbij nu eens deskundigheid van financiën of tuinbouw gewenst is, dan weer een meer politiek-bestuurlijke affiniteit verlangd wordt. Jan Willem voor het eerste en Jannewietske voor het tweede. Er zit dus altijd een JW aan het stuur. Kruis maar aan wat van toepassing is.

Bestuurlijke palmares

Jannewietske de Vries was topambtenaar, tot ze onverhoeds gevraagd werd Gedeputeerde van de
Provincie Friesland te worden. Niet echt een politiek beest tot dat moment, maar ze bewees acht jaar lang tegelijk een gepassioneerde Friezin en kundige bestuurder te kunnen zijn. Ze slaagde er onder meer in om Leeuwarden de titel Culturele Hoofdstad in 2018 te bezorgen. Een vingeroefening die voor Almere van pas kan komen. Het is geen beroepspolitica, maar naar eigen zeggen een vechter die ‘houdt van de wedstrijd’.

Jan Willem Griep was bestuursvoorzitter van een bank en dat klinkt een beetje verdacht. Hij dacht dus een tijdje vóór ondernemers, maar inmiddels al geruime tijd áls ondernemer in zijn eigen consultancybedrijf. Die bank was Rabo en dan zit je al in de agrarische hoek. Voor de Floriade 2002 in Vijfhuizen (Haarlemmermeer) was hij financieel directeur. Daarna bleef hij verbonden met de sector als secretaris/directeur van de Vereniging van Bloemenveilingen en als voorzitter van het algemeen en dagelijks bestuur van de Stichting Vakbeurs voor de Boomkwekerij.

We lopen vóór

De directeuren laten weten dat Almere met de voorbereidingen van haar Floriade vóór loopt. In elk geval in vergelijking met Venlo. Het is niet meer dan normaal, dat het een jaar of drie redelijk stil is geweest. Op het moment van het binnenhalen van het bid is er een euforie en een zeker momentum, maar natuurlijk zakt dat daarna weg. Maar ze begrijpen de beleving en de twijfel. Het is hun taak weg te bewegen van het sentiment en de weg in te slaan van een gedegen en professioneel Floriadebedrijf. En het moment daarvoor is nu. Want er is door de gemeente goed voorwerk verricht, waarop kan worden doorgepakt. Dus heel lang hoeven we op concrete resultaten niet te wachten. Er is een deadline te halen.

Het is hier wel de plek waar de toekomst is

Onwrikbare focus

Gezegend zij de deadline. Ook al is Almere een stad die het bereiken van grote doelen in de genen zit, dan nog is de gemeenschap gebaat bij de onwrikbare focus van een openingsdag. Een datum is een katalysator voor voortgang. En die heeft al gewerkt. Rijkswaterstaat, nee, de minister zelf, beloofde de A6 ruim op tijd af te hebben. Die datum geldt alleen het evenement, maar ze zijn ervan doordrongen dat ‘the making of’ tenminste zo belangrijk is voor de stad en voorspellen dat ‘de wijk’ al voor een deel zal zijn ingericht en gebruikt voordat het feest begint. Ze observeren dat het juist die Floriadewijk en het thema Go Greener is wat Almere zo kansrijk maakt.

De toekomst

Wij Almeerders vinden het heel gewoon om in de stad van de toekomst te wonen. We gaan er te gemakkelijk aan voorbij, dat wat hier gebeurt heel bijzonder is. Niet eerder werden Floriade-doelen gecombineerd met stedelijke ontwikkeling. Niet eerder was de evenementlocatie midden in een stad, aanpalend aan het centrum en woonwijken. En niet eerder was er zo’n krachtige visie op duurzaamheid, die ook voor, tijdens en na de expositie de gehele stad Almere een groene geest geeft. En het staat niet op zichzelf. Oosterwold, de Schaalsprong, Duin. Almere is niet van de toekomst, maar ís de toekomst.

Hoe geweldig is het om nu eindelijk afscheid te kunnen nemen van de valse klanken uit het blikken harmonie-orkest van profeten die ons onder de groene hemel en in de blauwe zon rampspoed en verdoemenis voorspelden? We hoorden sinds het ja-woord in 2012 de een na de ander de loftrompet steken. Of het einde der tijden aankondigen. Dat ligt allemaal achter ons. Het plan is prachtig. Het gebied is uniek. De stad is er klaar voor. Floriade is in bedrijf, nu geen geleuter meer.

Bart

GELD

In de media worden de Floriades steevast op de financiële pijnbank gelegd, het zijn de exploitatietekorten die de kolommen vullen. Waarom niet de opbrengsten? Door de Haarlemmermeerfloriade steeg de naamsbekendheid van die regio van 19% naar 55%. Ook al eindigde het voor de stichting aldaar met een tekort van zo’n 6,5 miljoen, de rapportages spreken terecht van een positief eindresultaat, want het bedrijfsleven investeerde er 32 miljoen in en er werd ruim 500 miljoen euro toeristisch besteed. Almere rekent met soortgelijke grootheden. Er is 7 miljoen gereserveerd voor een eventuele tegenvaller. Ach, dat is nog niet eens 2x de verbouwing van KAF. Als het al nodig is, beschouw het dan als een investering, niet als een verlies. En belangrijker nog, bedenk dat als onze Floriade voorbij is, er een integrale groene woonwijk in het hart van de stad overblijft. En dat is uniek in de wereld.