Floriade Academy – Springplank voor jong talent

In: Onderwijs | Editie:

Tekst: | Fotografie:

Jongeren actief betrekken bij de organisatie van Floriade Expo 2022: dat is één van de doelen van Floriade Academy, die in september 2018 van start ging. Studenten kunnen er stage lopen, onderzoek doen voor afstudeerscripties en praktische opdrachten uitvoeren. 

Zowel de Expo-organisatie als Floriade Academy geloven in de kracht van jong talent, vertelt Suzanne Oude Voshaar. Als onderdeel van haar opleiding Hippische Bedrijfskunde aan Aeres Hogeschool liep zij vorig jaar drie maanden stage bij Floriade Expo 2022. Ze hielp onder meer mee met het opzetten van Floriade Academy. Na haar stage bood de Expo-organisatie haar een baan aan als coördinator van de Academy. Een kans die Suzanne met beide handen aangreep.

Schoolbank en stage

Studenten krijgen bij Floriade Academy volop gelegenheid om mee te denken over Floriade Expo 2022. Via stages, afstudeer­opdrachten en praktische opdrachten in projectgroepen komen ze in aanraking met de thematiek van de Floriade. Ook is er ruimte voor persoonlijke ontwikkeling. Er worden bijvoorbeeld master­classes georganiseerd, waardoor de studenten al op jonge leeftijd leren netwerken. ‘Op school krijg je vooral veel theorie, tijdens een stage leer je pas écht hoe het er in de praktijk aan toe gaat,’ weet Suzanne uit ervaring. 

Win-win

Maar ook voor Floriade Expo 2022 is de samenwerking met
studenten waardevol, zegt ze. ‘Studenten hebben vaak een frisse kijk op zaken. Zij zaten kortgeleden nog in de schoolbanken en brengen nieuwe kennis mee. Bijvoorbeeld over recente ontwikkelingen in hun vakgebied. Daarnaast vinden de professionals in onze organisatie het essentieel om hun kennis over te dragen op een nieuwe generatie.’ Kortom, een win-winsituatie.

Ontwikkeling van jong talent

Ook gemeente Almere en onderwijsorganisatie Aeres stimuleren graag de ontwikkeling van jong talent via het (inter)nationale podium van Floriade Expo 2022. Daarom ondertekenden die twee partijen
afgelopen juli samenwerkingsovereenkomsten met Floriade Academy.
Vraagstukken die gerelateerd zijn aan de Expo, leggen zij nu bij de Academy neer, zodat studenten ermee aan de slag kunnen. Suzanne: ‘Op dit moment zijn we volop bezig met de voorbereidingen van de wereldtuinbouwtentoonstelling, die in 2022 plaatsvindt. In deze Making Of-fase kunnen we de kennis van studenten goed gebruiken. Maar ook straks, tijdens het evenement zelf, is de inbreng van studenten zeer welkom.’

Onderzoek in het oerbos

In het voorbije jaar zijn er al veel mooie studieopdrachten uitgevoerd. Zo heeft een studente Toegepaste Biologie onderzoek gedaan naar de flora in het oerbos, het oudste stuk bos van Flevoland, dat zich op het Floriadeterrein bevindt. Suzanne: ‘Eerst inventariseerde zij welke bomen daar 45 jaar geleden zijn geplant en vervolgens onderzocht ze welke boomsoorten er op dit moment staan. Haar conclusie was dat er in totaal zes nieuwe boomsoorten bij zijn gekomen. In een vervolgonderzoek bestudeerde zij de risico’s die het oerbos loopt, onder meer door te kijken welke boomsoorten gevoelig zijn voor bepaalde ziekten.’

Ook Amsterdam doet mee

Via de Academy worden niet alleen ‘groene’ onderzoeken uitgevoerd, benadrukt Suzanne. Zo hebben twee communicatiestudenten van Hogeschool Windesheim gekeken naar de social media-kanalen van de Expo-organisatie, en onderzochten zij op welke wijze er free publicity gegenereerd kan worden. Een afstudeerder Commerciële Economie deed onderzoek naar de thematiek van Floriade Expo 2022 en hoe de traditionele doelgroep reageert op de vernieuwde vorm van de Expo. ‘Dergelijke onderzoeken leveren waardevolle informatie op,’ aldus Suzanne. Ze vertelt dat er ook veel projectgroepen betrokken zijn bij Floriade Academy. ‘Zo gaan 150 studenten van de Hogeschool van Amsterdam binnenkort een marktonderzoek uitvoeren. De resultaten kunnen wij straks weer gebruiken in ons werk.’

Meer dan ze eigenlijk durfde…

Hoe kijkt Suzanne zelf terug op haar tijd als student bij Floriade Academy? ‘Ik heb ontzettend veel geleerd en mooie kansen gekregen,’ luidt haar antwoord. ‘Als student krijg je veel ruimte om mee te denken. Er wordt serieus naar je geluisterd en men gaat daadwerkelijk aan de slag met jouw inbreng. Dat vond ik heel gaaf. Af en toe moest ik uit mijn comfortzone stappen. Maar juist dáárdoor heb ik dingen gedaan, die ik anders wellicht nooit gedaan zou hebben. Het was heel leerzaam, maar vooral ook erg leuk!’

 

Meedoen?

Floriade Expo 2022 is voortdurend op zoek naar talent; leeftijd doet er niet toe. Wil je weten of Floriade Academy iets voor jou is? Of lijkt het je leuk om als vrijwilliger een steentje bij te dragen, bijvoorbeeld bij rondleidingen of bijeenkomsten en evenementen? Kijk op www.floriade.nl en je ziet hoe je contact opneemt met de Floriade-organisatie.