Aeres Hogeschool Almere

In: Onderwijs | Editie:

Tekst:

Over pakweg dertig jaar woont maar liefst 80% van de wereldbevolking in de stad. Thema’s als natuurbeheer, leefbaarheid, voedselvoorziening, water en energie worden dan ook steeds belangrijker. Aeres Hogeschool Almere bereidt studenten voor op de uitdagingen van de toekomst. Een toekomst die kansen en banen biedt.

Voor studenten die goed op hun toekomst voorbereid willen zijn

 ‘Naar verwachting is de banengroei de komende jaren vooral te vinden in de vergroening en verduurzaming van de economie,’ zegt Mascha Langevoort, adviseur marketing en communicatie bij Aeres Hogeschool Almere. ‘Onze opleidingen zijn gericht op de actuele thema’s groen, voeding, natuur en leefomgeving. De wereld staat te springen om professionele kennis met het oog op vergroening en verduurzaming. Dat biedt onze studenten goede toekomstperspectieven.’ Aeres Hogeschool koos bewust voor Almere als vestigingsplaats. ‘Als groeiende stad is Almere volop bezig met vragen die bij verstedelijking horen. Dat maakt Almere een ‘living lab’ voor studies en onderzoek. Ook de komst van de Floriade en de Flevo Campus, met als thema ‘Feeding the City’, bieden volop mogelijkheden voor onze studenten.’ 

Sustainable Business: bedrijfskunde met extra verdieping 

Bij deze bedrijfskundige studie ligt de nadruk op groen en duurzaamheid, wat goed aansluit op de behoefte aan deskundigheid op het gebied van verduurzaming. De opleiding biedt meer verdieping dan een doorsnee bedrijfskundige opleiding en is deels in het Engels. ‘In het tweede jaar zetten studenten zelf een duurzame onderneming op,’ vertelt Mascha. ‘Bovendien kun je Sustainable Business ook als Associate degree volgen, een tweejarige variant.’

European Food Business: combinatie van economie en voeding

Deze volledig Engelstalige bedrijfskundige hbo-studie richt zich op lokale voedselproductie. ‘Een heel actueel thema,’ zegt Mascha. ‘Studenten leren welke mogelijkheden er zijn om originele, authentieke producten te produceren en hoe ze die internationaal in de markt kunt zetten. Ook gaan ze een half jaar naar Frankrijk en een half jaar naar Italië om daar aan partneruniversiteiten te studeren.’ 

Geo, media & design: mix van aardrijkskunde en design

Bij deze studie vinden aardrijkskunde, (nieuwe) media en design elkaar. Studenten leren geografische data te vertalen naar de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten, zoals infographics, apps en games. Een voorbeeld? Mascha: ‘Stel dat de dijken doorbreken. Dan kun je de bewoners door middel van een app laten weten waar de dichtstbijzijnde hooggelegen vluchtplaatsen zijn.’

Biologie, voeding & gezondheid: de menskant van de biologie

Hoe kunnen we als mens gezond blijven? Daar draait het vooral om bij deze studie. Gedrag, voeding en leefomgeving spelen daarbij een belangrijke rol. ‘Tijdens de studie kijk je vanuit de biologie naar de mens en zijn omgeving,’ vertelt Mascha. ‘Je leert onder andere hoe het lichaam werkt en wat welvaartsziektes zijn. Maar ook wat voeding met je lichaam doet en wat gezonde voeding is.’ 

Toegepaste biologie: natuur, planten en dieren 

Studenten met een passie voor natuur, die willen bijdragen aan oplossingen voor grote maatschappelijke uitdagingen zoals klimaatverandering, zitten bij deze praktijkgerichte studie helemaal op hun plek. Mascha: ‘Maar ook biologie dichtbij huis krijgt uitgebreid aandacht, met vragen als: hoe zorgen we ervoor dat het leefgebied in de stad houdbaar blijft? En: wat doen we met de Oostvaardersplassen: recreatie- of natuurgebied?’

Gedegen voorbereid

Mascha vertelt dat Aeres Hogeschool kleinschalig, betrokken en persoonlijk is. ‘Met het werkveld onderhouden we nauwe contacten, en veel praktijkopdrachten zijn afkomstig van externe opdrachtgevers. Bovendien gaan al onze studenten op buitenlandstage. Afgestudeerden van onze hogeschool zijn dan ook gedegen voorbereid op de uitdagingen van de toekomst.’  

Student aan het woord

Laura (20), vierdejaarsstudent Biologie, voeding & gezondheid: ‘Ik stuitte eigenlijk bij toeval op deze studie. De thema’s biologie, voeding en gezondheid spraken me erg aan en na de open dag wist ik het zeker: dit was het voor mij. De eerste twee jaar krijg je verschillende vakken die ingaan op actuele thema’s. Dat maakt de studie ook zo interessant. In het derde jaar liep ik stage in Lelystad, bij een kwekerij van insecten voor menselijke consumptie. Daarna deed ik mijn buitenlandstage in Thailand en India, waar ik me verder verdiepte in de insectenwereld. Momenteel ben ik bezig met mijn afstudeerscriptie over zijderupsen. De sfeer op deze school is heel prettig, ik voel me er thuis. Ik kom uit een dorpje bij Utrecht en ben al vrij snel op kamers gegaan in Almere. Dat bevalt mij heel goed. Deze vier jaren zijn voorbijgevlogen, maar ik hoop in de toekomst nog op één of andere manier bij deze school betrokken te blijven, misschien wel als docent.’

Meer weten?

Kijk op www.aereshogeschool.nl/almere