Een gezonde ontwikkeling

In: Maatschappij | Editie:

Tekst: | Fotografie:

Voldoende lichaamsbeweging is één van de belangrijkste zaken in de ontwikkeling van kinderen. Maar de vanzelfsprekendheid lijkt daar de laatste decennia wel een beetje vanaf. Almere vormt op dat gebied een gezonde uitzondering, mede dankzij het Almere Kenniscentrum Talent (AKT). 

Projectleider Martijn Postuma: ‘AKT is een gemeentelijk programma waar we een paar jaar geleden mee zijn begonnen. Steeds meer ontwikkelingen in Nederland laten zien dat een breed motorische oftewel veelzijdige ontwikkeling van onze jeugd erg belangrijk is. Dit doen wij met twee doelen. In de eerste plaats om mensen te stimuleren een leven lang actief te blijven. Dat is verreweg de grootste groep. Maar uiteindelijk ook om een grotere vijver te creëren voor de georganiseerde topsport en talentontwikkeling’

Een olievlek binnen Almere

Zijn collega, projectadviseur André Kemper, valt Postuma bij: ‘Dertig jaar geleden speelden kinderen veel meer buiten. Nu zitten ze vaak achter spelcomputers en dergelijke. Het beweegniveau onder kinderen is tegenwoordig helaas veel lager dan vroeger. Vandaar ook het belang om kinderen een veelzijdige opleiding mee te geven. Daarbij gaat het niet sec om vaker buiten te zijn, maar ook om de kwaliteit daarvan. Als je alleen maar loopt te voetballen, dan mis je toch nog een deel van de motorische vaardigheden. Een veelzijdige ontwikkeling wil zeggen, dat je je ontwikkelt op alle grondvormen van beweging, zoals bijvoorbeeld balanceren-vallen, stoeien-vechten, gaan-lopen en springen-landen. Deze visie vanuit het Athletic Skills Model proberen wij als een olievlek binnen Almere te verspreiden.’

Een veelzijdige opleiding is belangrijk

Volgens Kemper en Postuma moeten we ons door het woord ‘talent’ in de titel niet laten misleiden. Kemper: ‘Niet alleen de hele goede bewegers staan bij ons op de radar, maar ook de kinderen die wel wat extra begeleiding kunnen gebruiken. Iedereen heeft een talent, maar dan wél op zijn of haar eigen beweegniveau. Laat kinderen die extra aandacht nodig hebben, zich maar zekerder voelen en ontdekken waar hun talenten liggen, welke sport en beweging bij hen past, zodat ze een leven lang plezier in bewegen blijven houden. Bovendien zie je bij goede bewegers, dat ze vaak te vroeg specialiseren in één sport. Ook hier is een veelzijdige opleiding belangrijk.’ Postuma: ‘Zo is judo bijvoorbeeld heel goed voor een voetballer, omdat die in duels zijn lichaam moet gebruiken. Bij judo leer je vallen en weer opstaan. Zo hebben veel sporten veel meer met elkaar gemeen dan je in eerste instantie zou denken. Via het analyseren van zulke raakvlakken kunnen we leerprogramma’s leuker en motiverender maken, door af en toe een andere sport of elementen uit een andere sport te betrekken in de opleiding.’

Anders dan elders

Belangrijk is om niet op slechts één pijler in te zetten, legt Postuma uit: ‘We hebben allerlei projecten die zijn gericht op basisonderwijs, voortgezet onderwijs, sportverenigingen, Regionale Trainings Centra (RTC). Wij brengen partijen bij elkaar om te zorgen dat we met zo veel mogelijk mensen aan hetzelfde touwtje trekken. Verder hebben we de AKT naschoolse lessen, een groot naschools beweegprogramma in de stad. Hiermee bieden we wekelijks extra beweegmomenten aan voor elfhonderd kinderen, aansluitend bij hun verschillende niveau’s.’ De ontwikkeling van talent is in Almere anders dan elders, vertelt Postuma: ‘Uiteraard kijken we naar de echte talenten. Maar het gaat er bij ons óók om, dat we alle kinderen beter in beweging krijgen.’

Vierduizend kinderen

Wat ziet de gemiddelde Almeerder van AKT? ‘Je kunt allerlei activiteiten tegenkomen. Denk naast de AKT naschoolse lessen ook aan de AKT Sportdagen, waarbij vierduizend kinderen van verschillende basisscholen in Almere naar het Topsportcentrum komen, waar ze dan allerlei sporten leren kennen. Ook de AKT Sportexperience in het Topsportcentrum, waar kinderen de sport kunnen ontdekken die het beste bij hen past, is één van onze activiteiten. Waar in Almere je ook woont en wat je gezinssamenstelling ook is, je kunt altijd wel in aanraking komen met één van onze programma’s. Misschien werkt jouw sportvereniging met ons samen. Of wandel je in Haven en zie je daar de Skills Garden liggen: een beweegplek in de openbare ruimte die vanuit ons gedachtengoed is ontwikkeld. Normale playgrounds bestaan vaak uit een basketbal- en een voetbalveldje. Daar zitten niet alle grondvormen van bewegen in. In Skills Garden zijn die grondvormen het vertrekpunt geweest. Dat is de plek waar alle inwoners zich veelzijdig kunnen ontwikkelen.’

Meer en beter

‘Ook onze AKT-ruimtes in Almere Poort, naast het Topsportcentrum, zijn er om een veelzijdige ontwikkeling te stimuleren. Uniek in Nederland! Natuurlijk hopen we ook, los van de naam AKT, dat het gedachtegoed onbewust wordt overgenomen door de inwoners van Almere. Hierdoor gaan kinderen en volwassenen niet alleen meer bewegen, maar gaan ze dat ook béter doen.’ De visie van AKT blijft ook buiten Almere niet onopgemerkt, besluit Kemper: ‘We hebben al tientallen delegaties uit Nederland – en zelfs uit België en Japan – op bezoek gehad om een kijkje te nemen in onze accommodaties en iets te horen over onze werkwijze.’