David van Gennep Stichting AAP

In: Troon | Editie:

Tekst: | Fotografie:

Stichting AAP begon eind jaren zestig als een kleinschalig particulier initiatief aan huis. In een voormalige anjerkas in Amstelveen groeide de stichting gestaag, maar begin jaren negentig moest directeur David van Gennep op zoek naar een nieuwe plek. Nergens in Nederland zaten gemeentebesturen te wachten op een wilde dieren opvang. Tot hij een presentatie mocht geven in Almere. Een vooruitstrevende stuurgroep die hier een duurzaam Stadslandgoed wilde ontwikkelen vond een zo mens- en diervriendelijke activiteit perfect passen en gaf hem een warme ontvangst. En zo kwam Stichting AAP in 1996 op de Kemphaan terecht.

Van meet af aan zijn AAP en Almere met elkaar verbonden. En dat is geen toeval. De stad gaf de mensen achter AAP het gevoel dat het echt kán in Almere. Hier dacht men in kansen en had men durf. Daarom deed Stichting AAP graag wat terug. Het werd een dierenopvang die ook bezocht kon worden, die een harmonieus samen leven in het groene hart van Almere moest tonen. Met apeneilanden, wandelroutes, rondleidingen en voorlichting.

Stichting AAP is inmiddels veel meer dan een dierenopvang. ‘We zijn niet te beroerd om te dweilen, maar het is beter om de kraan dicht te draaien,’ verwoordt David van Gennep het. Met zijn kennis en ervaring informeert hij Europese overheden en instanties en maakt hij het grote publiek bewust van het dierenbelang. En binnen de stad biedt AAP aan 95 vaste medewerkers een baan, zijn er jaarlijks tientallen stageplekken en tussen de 300 en 400 vrijwilligers in touw en komen tienduizenden bezoekers per jaar op de donateursdagen, rondleidingen en de Kijk-en-doe dag van Staatsbosbeheer. Stichting AAP en Almere horen bij elkaar.

David is gefotografeerd tussen circa 50 reiskooien waarmee dieren in nood kunnen worden gered. 

Troon

De rubriek Troon belicht minder bekende Almeerders die onuitwisbaar hun stempel op de stad drukken of hebben gedrukt. Het zijn de stille bouwers, de zachte redenaars, de onvermoeibare pleitbezorgers en de harde werkers. Ze zoeken niet de publiciteit, maar blijven op de achtergrond. Lifestyle Almere zet hen op de virtuele troon. Op een plek in de stad, die voor hen een speciale betekenis heeft.

De troon is beschikbaar gesteld door Yoused.nl. Weet u iemand voor de troon, laat ‘t weten met een mail aan: troon@lifestylealmere.nl