Floriade 2022 – Het is begonnen!

In: Reportage | Editie:

Tekst:

De Floriade Almere komt er beslist. Op een uitzonderlijke plek, aan een binnenstedelijk meer en feitelijk in het stadshart. Een unieke Floriade, anders dan ooit tevoren. En een unieke kans voor Almere. Critici zullen waarschijnlijk tot ver na 2022 hun geluid laten horen over de maakbare stad,  grijpgrage projectontwikkelaars of megalomane politici. En dat hoort erbij. Maar pas op dat je niet veroorzaakt waar je bang voor was.

Het is jammer dat een stukje autonome stad moet plaatsmaken, maar tegelijk: een veel betere bestemming voor dit gebied is niet te bedenken. Count your blessings, Almeerders. Nu de beslissing genomen is, kunnen we ons beter concentreren op de kansen. Begin met het Masterplan Floriade te lezen. Een goed en doorwrocht stuk. De gemeente heeft – samen met adviseurs en marktpartijen – goed voorwerk gedaan en een sterke aanzet gegeven. De basisopzet is deugdelijk, mooi en kan gerealiseerd worden, maar roept op tot uitbreiding en verbetering. In zekere zin is Floriade en the making of projectmatig bouwrijp gemaakt. De ambitie is duidelijk, maar het is aan ons, bedrijfsleven en inwoners van Almere, om er een spektakel van te maken. Er zijn er die dat al doen. En niet de minsten.

Groene stedelijkheid

CAH Vilentum, de wereldwijd vermaarde groene hogeschool, gaat de making of en het evenement Floriade zelf als een ultieme kans optimaal benutten. Welke onderwijsinstelling kan zich met haar docenten, onderzoekers en studenten nu middenin haar vakgebied tegelijk theoretisch én praktisch verbinden. Er moet wel een praktijkvoorziening op het Floriadeterrein zelf komen. Een levend laboratorium, versmolten met de stad, hét kenniscentrum over stadslandbouw, voedselproductie, groene bedrijfskunde en groene stedelijke ontwikkeling. Floriade is een mooi cadeau voor CAH Vilentum, maar het belang is wederkering. Want al die kennis, kunde en capaciteit komt langdurig beschikbaar voor de ontwikkeling en uitvoering van de Floriade. En de internationale uitwisselingen tussen hogescholen en universiteiten wereldwijd krijgen een landingsplek in Almere. Ook jaren na het evenement blijven school en stad in deze wijk het zichtbare epicentrum van groene stedelijkheid. 

Licht, water en gezondheid

Wetenschappers van Vialight Research en Efibia Development ontrafelen de samenhang en werking van licht en water in biologische systemen en verankeren de kennis in databases. Het zijn door de mens nog weinig begrepen verbanden tussen microbiomen, elektromagnetische straling en gezondheid. De wetenschappers verbinden zich met de Floriade, want de wetenschappelijke kennis moet niet alleen uitgedragen worden, maar ook uitgedaagd. Door contact met de samenleving rond bijvoorbeeld een groentekas met biologische teeltmethodes en ongewoon zuiver water, dat tevens als informatiedrager functioneert. Bezoekers ontdekken er gezonder geteeld voedsel en de effecten daarvan. En vooruitlopend op het evenement zoeken de organisaties met onderzoeken en gebruik makend van mobiele app’s de interactie met het publiek. Laat je moestuingroenten testen of meet zelf het verschil in waterkwaliteit. Goede kans dat een heel aparte doelgroep van wetenschappers en voedingsdeskundigen van verre de proeftuin in Almere komt bezoeken. Met in hun kielzog een onuitputtelijke stroom biologen en studenten.

Inclusieve samenleving

Geïnspireerd door Floriade Almere staken vier prominente zorgorganisaties uit de VG-sector de koppen bijeen. Doenersdreef Zorg, ’s Heeren Loo, MEE IJsseloevers en Philadelpia Zorg formeerden een coalitie om te komen tot de meest maatschappelijk verantwoorde Floriade ooit. Een samenwerking die vanaf de start op alle fronten wil meedenken en meedoen, om the making of, het evenement en de stadswijk die nablijft de meest inclusieve samenleving van de eeuw te maken. Met mensen met een verstandelijke beperking die op alle  gebieden een bijdrage leveren. In werken, wonen, welzijn, recreatie etc. Alleen al de jarenlange aanwezigheid en zichtbaarheid van deze groep voor, tijdens en na het mega-project heeft positieve invloed op de VG’ers zelf én op de maatschappij die hen meer als vanzelfsprekende stadsgenoten gaat ontmoeten. De vier organisaties zijn niet de minste en ze hebben ook de kennis en capaciteit om structurele ontwikkelingen in gang te zetten. Overigens worden ook andere zorgorganisaties uitgenodigd deel te nemen aan de VG-coalitie. 

Het bijzondere project Floriade Almere kan alleen bestaan door de gedrevenheid van visionairs. Dat zijn niet persé de politici en bestuurders. Nee, het is het collectief van individuen in de stad die Floriade de kwaliteit moet geven die Almere verdient. Door betrokken te zijn en even kritisch als het nodig is. Door mee te bouwen. Dan gaat deze Floriade in niets lijken op voorgaande edities. Dan krijgt de door de tuinbouwraad gewenste vernieuwing in Almere een vorm die ze niet durfden dromen. Nog altijd zullen mensen hun (groene) vingers aflikken bij de tentoonstelling van tuinbouwproducten, maar veel meer dan ooit wordt deze Floriade er een van internationale beleving, innovatie, techniek en wetenschap. Een stad als Almere waardig.

Het is nu aan ons – de Almeerders – om er een spektakel van te maken